5 Tips voor interim

Soms ziet u het aankomen, maar vaak is er plotseling een interimmer nodig. Een tijdelijk schoolleider, een controller, een conrector, een bestuurder… Uit ervaring weten we dat dit snel én goed moet gebeuren. Met een verkeerde match bent u immers nog verder van huis! Daarom geven we u vijf tips om goed voorbereid op zoek te gaan.

Tip 1

Formuleer het vraagstuk vóór de werving. Wat is de context? Welke opdracht ziet u voor de interimmer? Heeft u te maken met een kwaliteitsvraagstuk, ‘gedoe’ met ouders of een vraag over de teamcultuur?

Tip 2

Zorg voor een goede opdrachtomschrijving, bij voorkeur in resultaattermen. En maak een afspraak over de evaluatie van die omschrijving op grond van de eerste bevindingen.

Tip 3

Externen kunnen goed betrokken worden bij organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld bij de interne deskundigheidsbevordering. Laat een interimmer eens over zijn expertise en ervaringen vertellen. Laat collega-leidinggevenden leren van het ‘reparatiewerk’ dat de interimmer verricht.

Tip 4

Kent u uw rol en het risico inzake wettelijke eisen (Wet DBA)? Zijn de kaders en verwachtingen duidelijk? ScoliX hanteert de door de fiscus voorgeschreven kernbepalingen voor intermediaire bureaus en neemt u daarmee veel werk en risico uit handen.

Tip 5

Goed, de interimmer is niet in dienst, maar ook een mens. Het is fijn als u als opdrachtgever belangstelling toont, ook buiten reguliere gesprekken of rapportages. In die zin verschilt opdrachtgeverschap niet van werkgeverschap.

www.scolix.nl/interim