Co-makership: voorwaarde voor een succesvol search-traject  | Jeltje Dijkstra

Organisaties of scholen besteden graag hun werving- & selectietrajecten uit. Uitbesteden betekent ontzorging en een frisse blik van buiten, terwijl we ervaren dat er wél sprake blijft van een nauwe samenwerking. En over het belang van die samenwerking gaat het hier, het co-makership.

Co-makership betekent dat je sámen ergens aan werkt met als doel een optimaal resultaat te behalen. Of, als je het omdraait, dat het zonder die andere partij tot een minder goed resultaat had geleid. Je hebt nu eenmaal allebei je eigen expertise en zo vul je elkaar goed aan. Dit vraagt van beide partijen een investering, om als duo-experts samen voor het beste resultaat te gaan.

Eerlijk beeld

Als bureau kennen wij de markt, de kandidaten en hun drijfveren. We schrijven pakkende teksten, bereiden u en de commissie voor op gespreksvoering en doen de voorselectie van kandidaten. Dat vraagt afstemming op de inhoud en daarbij hebben wij u nodig.

Ú als expert kent uw organisatie, uw team, de leerlingen, de ouders, de wijk, de koers van de school, de visie en de cultuur. Die moeten goed terugkomen in het wervingsprofiel en goed vertegenwoordigd worden door de commissieleden.

Een eerlijk beeld van de school is daarvoor belangrijk. Transparant en open zijn over wie je bent en wat voor iemand je zoekt. Dit is allemaal nodig voor het maken van de goede match. En is er sprake van onenigheid in een team of over de prioriteiten in de opdracht voor de nieuwe leidinggevende? Dan hoort uw consultant dat ook graag. Als ik in gesprek met een school op (een van) deze terreinen bepaalde observaties doe, heb ik hier geen oordeel over, maar benoem ik mijn observatie wel. Vanuit onze neutrale rol kunnen wij de kritische buitenstaander zijn. Zo kan interne discussie in een vroeg stadium worden vertaald in een eerlijke en duidelijke opdracht naar de kandidaat.

Door slim co-makership:

  • kunnen de juiste selectiecriteria worden bepaald;
  • formuleren we samen een eerlijk verhaal naar de kandidaten toe;
  • krijgt een commissie alleen kandidaten te spreken die aan de gestelde criteria voldoen;
  • wordt er efficiënt gewerkt;
  • krijgt de kandidaat een goed beeld van de school en kan hij/zij concluderen “Dit kan ik, dit past mij en híér wil ik werken!”

Geen verrassingen

Mijn advies? Benut elkaars expertise en investeer allebei in het co-makership. Wees open en transparant. En maak heldere afspraken bij de start van het traject, om  de samenwerking tijdens het proces goed vorm te kunnen geven. Als je co-makership goed zit, neem je een kandidaat aan die na drie maanden zegt “Jullie hebben goed benoemd wat hier aan de hand is.” Zo komen de kandidaat en het team niet voor verrassingen te staan. En dat is goed voor iedereen.

Mijn motto? Een goed bureau werkt niet vóór maar mét een school.

Door: Jeltje Dijkstra | consultant | jeltjedijkstra@scolix.nl


  

Delen

       

© ScoliX, juni 2018

Terug naar Blogs