SWV en toezicht: worstelen met uw eigen positie? | Johan van der Horst

We weten allemaal hoe bestuur en toezicht formeel zijn geregeld voor de eigen stichtingen en scholen. Kort en zonder nuance gesteld: De bestuurder wordt geacht iets te willen en te realiseren. De Raad van Toezicht wordt geacht iets te vinden van wat de bestuurder wil en ziet toe op de uitvoering en de effecten van het beleid. Kortom, toezichthouden op alles wat de bestuurder doet voor de éigen stichting is redelijk gedefinieerd: hoe toezicht wordt gehouden met een toezichtkader als basis waarnaar een RvT kijkt en hoe ze daar informatie over wil hebben.

Maar… de bestuurder is vaak ook actief in één of meer samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De bestuurder van stichting X zit in een samenwerkingsverband (SWV) met bestuurders van de stichtingen Y en Z. Zij beslissen samen over de inhoud van het ondersteuningsplan passend onderwijs voor hun SWV en hoe het moet worden uitgevoerd. Bij de realisering van de doelen uit het ondersteuningsplan moeten de scholen van de stichtingen X, Y en Z hun aandeel leveren. Ze dragen bij aan de uitvoering van het ondersteuningsplan op de eigen school met hun eigen personeel en voor bepaalde leerlingen ook met het eventuele personeel van het SWV. Wat de bestuurders met elkaar in het samenwerkingsverband afspreken heeft óók financiële, personele en organisatorische consequenties voor ieders eigen organisatie.

In de praktijk zien we dat Raden van Toezicht van de scholenorganisaties worstelen met hun eigen positie in dit verband.

  • Hoe en waarop houden de Raden van Toezicht van organisaties X, Y en Z toezicht op hetgeen hun bestuurders in het SWV afspreken?
  • Op basis van welke informatie houden zij toezicht?
  • Is dit een terrein waar de RvT slechts over geïnformeerd hoeft te worden en er verder niets van hoeft te vinden?

Wellicht interessant om als Raden van Toezicht van eenzelfde samenwerkingsverband deze vragen eens met elkaar uit te wisselen? U kunt ook reageren, via e-mail. Benieuwd wat de diverse zienswijzen zijn!

Door: Johan van der Horst | sr. consultant | johanvanderhorst@scolix.nl


  

Delen

       

© ScoliX

Terug naar Blogs