Onze expertise

Bestuur en toezicht

 • Begeleiding jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht.
 • Visieontwikkeling bestuur en toezicht.
 • State of the art instrumentarium, zoals rooster van aftreden, werkbezoek, stakeholderbeleid, interventieladder, tweede-termijnprocedure, honoreringsregeling, vervangingsregeling, etc.
 • Ontwikkelen intern toezichtkader.
 • Inrichting commissiewerk.
 • Van Raad van Beheer naar Raad van Toezicht-model.
 • Juridische check en actualisering van statuten en reglementen.
 • Fusiebegeleiding of begeleiding naar andere vormen van samenwerking.

Leiderschap

 • Oplossingsgerichte coaching.
 • Management Development-trajecten.
 • Professionele cultuurontwikkeling.

Organisatieadvies

 • Missie-visie-ontwikkeling en strategisch beleid.
 • Organisatieonderzoek en -advies.
 • Besluitvormings- en bestuursmodellen.
 • Crisismanagement en -communicatie, inclusief mediatraining.
 • Onafhankelijke procesbegeleiding bij (latente) conflicten.
 • Arbeidsmarktcommunicatie en employer branding.

Aanpak en visie

Opdrachtgevers over ons