Onze expertise

Bestuur en toezicht

  • Begeleiding jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht.
  • Visieontwikkeling bestuur en toezicht.
  • State of the art instrumentarium, zoals rooster van aftreden, werkbezoek, stakeholderbeleid, interventieladder, tweede-termijnprocedure, honoreringsregeling, vervangingsregeling, etc.
  • Ontwikkelen intern toezichtkader.
  • Inrichting commissiewerk.
  • Van Raad van Beheer naar Raad van Toezicht-model.
  • Juridische check en actualisering van statuten en reglementen.
  • Fusiebegeleiding of begeleiding naar andere vormen van samenwerking.

  Leiderschap

  • Oplossingsgerichte coaching.
  • Management Development-trajecten.
  • Professionele cultuurontwikkeling.

  Organisatieadvies

  • Missie-visie-ontwikkeling en strategisch beleid.
  • Organisatieonderzoek en -advies.
  • Besluitvormings- en bestuursmodellen.
  • Crisismanagement en -communicatie, inclusief mediatraining.
  • Onafhankelijke procesbegeleiding bij (latente) conflicten.
  • Arbeidsmarktcommunicatie en employer branding.

  Onze aanpak en visie Opdrachtgevers over ons