Jan de Groot

Passend Onderwijs (management)

Bekijk Jan de Groot op LinkedIn

Mijn achtergrond is jurist/criminoloog, afgestudeerd aan de VU met als hoofdrichting Kinderrecht en Kinderbescherming, gerelateerd aan deviant gedrag.

Rode draad in mijn leven en loopbaan is als uitvloeisel daarvan de aandacht voor het kwetsbare kind met als specifieke opdracht zijn talenten optimaal ontwikkelen en hem voorbereiden c.q. begeleiden naar een passende plek in de maatschappij.

Hier ligt dan ook de link met het onderwijs als uitgelezen terrein om aan die opdracht vorm en inhoud te geven. Passend Onderwijs is daarom  juist door mij geadopteerd en uitontwikkeld.

In het verlengde van mijn onderwijsopdracht heb ik mij als professional en vrijwilliger mijn werkzame leven lang ingezet om mensen te faciliteren bij hun zelfontplooiing. Ik was daartoe actief, zowel bestuurlijk als in de praktijk, op gebied van sport, onderwijs, kerk en religie en kunstzinnige vorming.

Mijn inspiratie haal ik uit mijn innerlijk gevoelde maatschappelijke opdracht, wellicht van Calvinistische oorsprong, om je met je kennis en kunde dienstbaar te maken aan de maatschappij met de mens als kernfactor in een ontwikkelmodule. Mij was het dienend leiderschap daarom op het lijf geschreven.

ScoliX inspireert mij, omdat zij zich bij haar ondersteunende activiteiten binnen het onderwijs mede door die opdracht laat leiden.

Hoc ibi dixit, Jan de Groot

Terug naar overzicht