Marieke Huber

Senior Adviseur Arbeidsmarkt bij CAOP

Bekijk Marieke Huber op LinkedIn

Ik werk bij het CAOP in Den Haag. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan 200 opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en zorg en ik werk vooral voor de onderwijssector. Voor meer en betere leraren heb ik allerlei (regionale) arbeidsmarktprojecten begeleid. Ook heb ik netwerken van schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs opgezet.

In 2009 werd ik projectleider van de Innovatie Impuls Onderwijs. Dat is een project waarbij scholen werden uitgedaagd om experimenten te bedenken waarbij scholen met minder leraren een betere onderwijskwaliteit realiseerden, zonder dat de werkdruk voor leraren omhoog zou gaan. Soms word ik ‘uitgeleend’ aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Momenteel ben ik ambtelijk secretaris/fondsmanager van Voion.

Ik raak geïnspireerd door gedreven en bevlogen ‘wereldverbeteraars’. Ik geef graag wat van hun positieve energie door en ben blij als het me lukt om verbinding tot stand te brengen die de wereld weer een stukje leuker en beter maakt.

Marieke Huber

Terug naar overzicht