Ik ben Nora Kuyper. Ik ben in het dagelijks leven programmamanager Vrouwen naar de Top en teamleider Arbeid bij de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs. Mijn werkend leven draait sterk om arbeidsmarkt en de kansen en hobbels die zich daarbij voor doen. Ik vind het belangrijk dat mensen kansen krijgen om hun wensen en potentieel te realiseren. Ik zie dat er wat dat betreft nog een wereld te winnen is als het gaat om meisjes en vrouwen. Zien zij hun kansen? Zien die sterke werkende vrouwen wiens voorbeeld zij kunnen volgen?
Het onderwijs vervult daarbij een belangrijke rol. Welk beeld geven we meisjes mee, in de lessen in de klas én als arbeidsmarktsector?
ScoliX is er bewust op uit om met de Raad van Inspiratie vanuit een brede blik naar het onderwijs te kijken. Onderwijs in het hart van maatschappelijke ontwikkeling en verandering. Ik vind dat inspirerend en draag daar graag aan bij.

Terug naar overzicht