Renée Hassink

Expert Onderwijs en HRM

Voorheen: docent, kwartiermaker en directeur Eerste Westlandse Montessorischool, bovenschools (HRM-) manager Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, manager HBO-instelling en directeur primair onderwijs.

Na mijn start als docent heb ik diverse leidinggevende onderwijsfuncties bekleed. Buiten het onderwijs heb ik mijn scope verbreed als senior managementconsultant Ordina Public en als adjunct-directeur Onderwijsadvies.

Veel professionals zijn buiten het klaslokaal bezig. In mijn ogen zouden alle deskundigen zich moeten richten op wat er in het klaslokaal gebeurt. De leerkracht/docent is de belangrijkste factor in de schoolloopbaan van leerlingen.

Ik ben blij dat ScoliX deze gedachte omarmt en in de voorwaardelijke zin voor schoolbesturen veel te bieden heeft. ScoliX richt zich op kwaliteit, heeft oog voor wat daarvoor nodig is en legt de lat hoog. Dat is wat onderwijs verdient.

Terug naar overzicht