Wim de Boer

Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit - Haagse Hogeschool

Bekijk Wim de Boer op LinkedIn

Mijn naam is Wim de Boer. Sinds 1992 ben ik actief in het onderwijs, voornamelijk in het hoger beroepsonderwijs. Deze sector fascineert me nog steeds en je raakt er letterlijk nooit uitgeleerd. In eerste instantie was ik vooral betrokken bij vernieuwingsprojecten rond lerarenopleidingen, daarna lag het accent op kwaliteitszorg. Door mijn werk bij de HBO-raad, NQA en NVAO zag ik in visitatie- en accreditatietrajecten een breed palet van opleidingen en een nog breder palet van best practices. Ook zag ik mooie voorbeelden van opleidingsteams die zich inspannen hun studenten naar een waardevol diploma te begeleiden.

Na mijn ‘tour of duty’ in visitatie- en accreditatieorganisaties werk ik alweer vele jaren binnen hogescholen: samen met opleidingen en opleidingsteams werk ik aan het ontwikkelen, versterken en verantwoorden van kwaliteit. Een belangrijke vraag daarbij is: Hoe kun je sturen en verantwoorden in een complexe onderwijsorganisatie met ruimte voor professionaliteit aan de basis én zichtbare en bespreekbare resultaten. Ik werk momenteel als beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit aan de Faculteit Bestuurskunde, Recht en Veiligheidskunde van de Haagse Hogeschool.

De Raad van Inspiratie van ScoliX is een verrijkende en inspirerende manier om te reflecteren, verdiepen en verbinden in een relaxte setting. Ik draag daar graag aan bij!

Terug naar overzicht