Executive search onderwijs

Onderwijsorganisaties besteden steeds vaker hun werving- & selectietrajecten uit. Bij ons is uw executive search in goede handen. Uitbesteden betekent bij ScoliX ontzorging en een frisse blik van buiten, altijd vanuit co-makership.
Samen weten wij de juiste leidinggevende, staffunctionaris, bestuurder of toezichthouder aan uw organisatie te binden.

Onze aanpak:
✓ Afstemming over de procedure
✓ Deskundig media-advies
✓ Informatie ophalen over de context van de vacature (o.a. interviews op locatie)
✓ Opstellen van een wervend profiel
✓ Beantwoorden van vragen van kandidaten
✓ Brievenselectie op vooraf gezamenlijk opgestelde kerncriteria
✓ Voorgesprekken op kantoor
✓ CV-check: internet, referenties, diploma’s
✓ Training en begeleiding van de commissie

Context

De kern van onze aanpak is het ScoliX Contextdocument. Wat u misschien liever niet in een advertentie of op uw site zet, is wel belangrijk voor een goede search & match. De ervaring leert dat wij met het gezamenlijk op te stellen – en strikt vertrouwelijke – ScoliX Contextdocument efficiënt en snel de juiste kandidaat kunnen vinden voor uw vacature. Met dit informele maar realistische instrument helpen wij u scherp te krijgen wie de droomkandidaat is. Vóór het inzien van het door u goedgekeurde ScoliX Contextdocument vragen wij de belofte van vertrouwelijkheid van onze kandidaten.

Draagvlak en voorbereiding

Draagvlak is essentieel, daarom betrekken we vaak het team bij het pro­ces. Dit doen we tijdens het opstellen van het ScoliX Contextdocument en het keuzeproces. Door te sturen op een heldere rolverdeling in de commissie, een goede omgang met vertrouwelijkheid en een gedegen voorbereiding door (STARR) vragen te formuleren op de gezamenlijk opgestelde criteria ondersteunen wij een professionele procedure. ook voor mensen die dat niet dagelijks doen. Zo zien wij dat commissieleden niet de sympathieke kandidaat met de vlotte babbel verwarren met degene die de school echt verder helpt. ScoliX begeleidt die voorbereiding en is tijdens de gesprekken aanwezig om te observeren en de commissie te ondersteunen in het besluitvormingsproces.We helpen commissieleden een keuze te maken die is gebaseerd op een eigentijds profiel van de toekomstige schoolleider.

Wij nemen u werk uit handen

Elke kandidaat kennen wij persoonlijk en hebben wij vooraf op ons kantoor ontmoet. Wij verzorgen desgewenst het hele proces van het adverteren, het uitnodigen van kandidaten tot en met het afbellen van afgewezen kandidaten. Kortom, ScoliX neemt u veel werk uit handen en begeleidt u door een gedegen selectieprocedure waar u met een goed gevoel op terug kan kijken.

Naar Search Opdrachtgevers over ons