Interim manager? Tien tips

 

1. Zorg voor een resultaatgericht cv

Een cv voor interim management verschilt van een cv voor een vaste functie. Neem in uw cv resultaten op die u als interim manager bij eerdere opdrachten bereikt hebt.
 

2. Voldoe aan wet- en regelgeving

Is uw opdracht in heldere resultaattermen omschreven en zijn – mede vanwege de wettelijke eisen (Wet DBA) – de kaders en verwachtingen duidelijk? Sluit uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan bij uw interim werk? Bent u conform de belastingwetgeving een zzp-er?
 

3. Heldere verwachtingen

Onderzoek vooraf de wederzijdse verwachtingen. Past de opdracht écht bij u? Leg voor aanvaarding van de opdracht afspraken over te behalen doelen vast.
 

4. Zorg voor een goede landing

Kunt u als interimmer effectief aan de slag of bent u de eerste (declarabele) dagen vooral bezig met het regelen van wachtwoorden, sleutels en het vergaren van -noodzakelijke- informatie? Is uw team voorbereid op uw komst? Is uw opdracht transparant?
 

5. Vervanging bij uitval

Ook u kunt als interimmer uitvallen. Zorg voor continuïteit bij de uitvoering van uw opdracht in het onverhoopte geval dat u zelf uitvalt.
 

6. Opdrachtomschrijving bijstellen, hercontractering

Stel een initiële opdracht in heldere output-termen op en maak afspraken over de evaluatie en het eventueel bijstellen van die omschrijving op grond van de eerste bevindingen (de ‘opdracht achter de opdracht’).
 

7. Zorg voor supportmanagement

Organiseer een kritische gesprekspartner die u in uw opdracht volgt. Iemand die ‘tegenleest’, vragen stelt, deskundig netwerk inbrengt. Dit bevordert de kwaliteit en de resultaten van de opdracht.
 

8. Relatie opdrachtgever – interimmer

Maak goede afspraken met uw opdrachtgever over monitoring, (tussen-)rapportages en facilitering. En vooral: heeft u als interimmer de rugdekking van de opdrachtgever, juist als er moeilijke besluiten moeten worden genomen?
 

9. Behoud professionele onafhankelijkheid

Zet uw kennis, ervaring en deskundigheid in ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever, maar altijd met behoud van uw professionele onafhankelijkheid. Ken uw kracht en uw beperkingen, zeker als de opdracht in de loop der tijd verandert. Een opdracht heeft altijd een tijdelijk karakter.
 

10. Exit-management

Spreek af hoe de opdracht wordt afgerond. Stel een eindverslag op waarin het proces en de bereikte resultaten staan, zodat de overdracht voor de opvolger naadloos verloopt.