Interim: 10 tips voor de opdrachtgever

 

1. De juiste professional voor de opdracht

Een periode overbruggen, het tijdelijk inzetten van deskundigheid, een project, crisismanagement of een organisatieverandering? Kies niet iemand die u toevallig kent, maar de juiste professional bij de aard van uw opdracht. Zoek de optimale match van persoon en opdracht.
 

2. Voldoe aan wet- en regelgeving

Is uw opdracht in heldere resultaattermen omschreven en zijn – mede vanwege de wettelijke eisen (Wet DBA) – de kaders en verwachtingen duidelijk? Heeft uw interim manager een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 

3. Bepaal hoe u wilt contracteren

Hoe gaat u uw interim manager contracteren? Als zzp-er met een vast uurtarief, gedetacheerd vanuit een collega-instelling of in tijdelijke dienst? Voldoet de kandidaat aan de zzp-voorwaarden? Voorkom vervelende verrassingen zoals nabetalingen aan de fiscus.
 

4. Zorg voor een goede landing

Regel een effectieve start voor de interimmer zodat hij of zij snel aan de slag kan gaan. Informeer het team transparant over de opdracht, regel de toegang tot het gebouw, tot de netwerken, etc. Laat urgente en belangrijke dossiers alvast klaarleggen. De eerste klap is een daalder waard.
 

5. Opdrachtgeverschap en werkgeverschap

Goed werkgeverschap voor vaste medewerkers verschilt niet wezenlijk van goed opdrachtgeverschap bij interim managers. Maak heldere afspraken met de interimmer over doelen, afstemming en monitoring.
 

6. Opdrachtomschrijving bijstellen, hercontractering

Stel een initiële opdracht op in heldere output-termen. Maak afspraken over de evaluatie en het eventueel bijstellen van die omschrijving op grond van de eerste bevindingen (de ‘opdracht achter de opdracht’).
 

7. Persoonlijke aandacht

De interimmer is niet in dienst, maar ook een mens. Het is fijn dat u als opdrachtgever ook belangstelling toont buiten de reguliere monitorgesprekken en rapportages.
 

8. Borging van resultaten

Maak goede afspraken met de interimmer over monitoring, (tussen-)rapportages, facilitering, bijwonen van overleg, etc. Geef als opdrachtgever de interimmer rugdekking als moeilijke besluiten worden voorzien.
 

9. Bijdrage aan deskundigheidsbevordering

Als toegevoegde waarde voor de organisatie kunt u interimmers betrekken bij deskundigheidsbevordering. Laat ze hun expertise en ervaringen eens delen met collega-leidinggevenden.
 

10. Exit-management

Bereid u tijdig voor op het vertrek van de interimmer. Spreek met de interimmer af hoe de evaluatie bij het einde van de opdracht plaatsvindt. Zorg voor een overdracht op papier en met de opvolger persoonlijk.

 
Onze aanpak