Onze visie

Goed geleid onderwijs, daar gaat het ScoliX-team voor, want leidinggevenden maken het verschil. Gedegen toezicht levert professioneel bestuur op, goed bestuur is een voorwaarde voor excellente schoolleiders en deze zorgen voor kwaliteit van het onderwijs in de klas.

Wij zetten onze expertise in op drie gebieden: interim, search en consult.

Aandacht

Uw vraag staat centraal, maar ook de context en historie van die vraag. Elke onderwijsorganisatie is anders, dat vraagt om maatwerk en aandacht. We zijn al jaren een bewezen betrouwbare partner in alle sectoren van het onderwijs.

Co-makership

ScoliX is de intermediair voor toezicht, bestuur, staf en leidinggevenden onderwijs. We brengen vraag en aanbod bij elkaar op basis van wederzijdse integriteit, co-makership en vakmanschap. We kennen het onderwijs van binnenuit en we begrijpen wat u wilt: een deskundig advies, een perfecte match, een snelle & zakelijke aanpak, zorgvuldig & persoonlijk overleg en bovenal: liefde voor het onderwijs.

De waarden die het ScoliX-team deelt:

Visie ScoliX

Raad van inspiratie

Wij houden ‘de zaag scherp’ door steeds te blijven leren van elke opdracht. We incasseren graag deugdelijke tegenspraak. Dat doen we ook door collegiale consultatie, vakbladen bijhouden, nieuwsbrieven lezen, audits ondergaan, congressen bezoeken, codes naleven, netwerken en last but not least te klankborden met onze Raad van Inspiratie.