Agora

Snel en adequaat

Na een onvoorzien vertrek van het Hoofd Financiën & Control konden we via ScoliX op zeer korte termijn voorzien in de vacature. We konden zelfs kiezen uit meerdere kandidaten. De kandidaat waar we op uitkwamen was niet alleen uiterst bekwaam in de functie, maar leverde ook een waardevolle bijdrage aan verbetering van processen. De geboden oplossing ging dan ook aanzienlijk verder dan ‘op de winkel passen’. Zowel over de geschiktheid en gedrevenheid van de aangeleverde functionaris als over de correcte en ondersteunende begeleiding van ScoliX zijn we erg tevreden. In voorkomende gevallen zullen we graag opnieuw van de diensten van ScoliX gebruik maken.

Referentie van: Taco Keulen, voorzitter College van Bestuur
Organisatie: Agora, Zaandam (PO)
Opdracht: werving interim Hoofd Financiële Administratie
Periode: 2015

Interim referenties

ScoliX begreep wat wij nodig hadden.

Bekijk

Inhoudelijke ondersteuning.

Bekijk

Het verschil in roerige tijden.

Bekijk

Snel en adequaat.

Bekijk

Juiste professionele toon.

Bekijk

Rust, koers en betrokkenheid.

Bekijk

Met een goed profiel vonden wij de geschikte kandidaat.

Bekijk

Positieve impuls.

Bekijk

Search referenties

Klankbord én procesbegeleider.

Bekijk

Focus op goed resultaat.

Bekijk

Ontzorging bij werving Lid RvT.

Bekijk

Scherpe analyse en vernieuwende methoden.

Bekijk

Zorgvuldig en deskundig.

Bekijk

Professioneel, creatief en persoonlijk.

Bekijk

Hulp bij voorbereiding en keuze baan.

Bekijk

Een prima match op inhoud en persoon.

Bekijk

Snel, zakelijk én betrokken.

Bekijk

Met goede kennis van het voortgezet onderwijs.

Bekijk

Gedreven en servicegericht.

Bekijk

Consult referenties

De juiste prettig-kritische begeleiding

Bekijk

Voornemens werden concrete acties.

Bekijk

Aangescherpte visie op bestuur en toezicht.

Bekijk

Complexe governance samenwerkingsverband.

Bekijk

Begeleiding transformatie naar RvT-model.

Bekijk

Praktische modellen, professionele begeleiding werksessies.

Bekijk

ScoliX is een governance-expert.

Bekijk

Klantgericht en kennis van zaken.

Bekijk

Dosis ongemakkelijkheid.

Bekijk

Deskundig, van proces tot resultaat.

Bekijk

Intensief fusieproces begeleid.

Bekijk