Onderwijsgroep Fier

Met een goed profiel vonden wij de geschikte kandidaat

Troch ScoliX wienen wy yn steat gau in interim-direkteur op ien fan ús skoallen te beneamen. De wize fan wurkjen sprekt my bot oan. Troch it opstellen fan in goed profiel koenen wy de geskikte kandidaat fine. Ek dêrnei wie der mei Marcel en de interim- direkteur, sawol skriftlik as mûnling, regelmjittich kontakt. It evaluaasje- gesprek mei syn trijen wie in goede ôfsluter fan dit slagge trajekt. Tige tank dêrfoar!

Referentie van: Nanne Koopmans, Algemeen Directeur
Organisatie: Ûnderwiisgroep Fier, Stiens (PO)
Opdracht: werving interim directeur primair onderwijs
Periode: 2013

Interim referenties

ScoliX begreep wat wij nodig hadden.

Bekijk

Inhoudelijke ondersteuning.

Bekijk

Het verschil in roerige tijden.

Bekijk

Snel en adequaat.

Bekijk

Juiste professionele toon.

Bekijk

Rust, koers en betrokkenheid.

Bekijk

Met een goed profiel vonden wij de geschikte kandidaat.

Bekijk

Positieve impuls.

Bekijk

Search referenties

Klankbord én procesbegeleider.

Bekijk

Focus op goed resultaat.

Bekijk

Ontzorging bij werving Lid RvT.

Bekijk

Scherpe analyse en vernieuwende methoden.

Bekijk

Zorgvuldig en deskundig.

Bekijk

Professioneel, creatief en persoonlijk.

Bekijk

Hulp bij voorbereiding en keuze baan.

Bekijk

Een prima match op inhoud en persoon.

Bekijk

Snel, zakelijk én betrokken.

Bekijk

Met goede kennis van het voortgezet onderwijs.

Bekijk

Gedreven en servicegericht.

Bekijk

Consult referenties

De juiste prettig-kritische begeleiding

Bekijk

Voornemens werden concrete acties.

Bekijk

Aangescherpte visie op bestuur en toezicht.

Bekijk

Complexe governance samenwerkingsverband.

Bekijk

Begeleiding transformatie naar RvT-model.

Bekijk

Praktische modellen, professionele begeleiding werksessies.

Bekijk

ScoliX is een governance-expert.

Bekijk

Klantgericht en kennis van zaken.

Bekijk

Dosis ongemakkelijkheid.

Bekijk

Deskundig, van proces tot resultaat.

Bekijk

Intensief fusieproces begeleid.

Bekijk