Stichting Elan in Onderwijs

ScoliX ondersteunde Elan bij de juridische omzetting naar het Raad van Toezicht model. Daarna hebben we snel en effectief allerlei aspecten be- en afgesproken zoals: toezichtkader, operationele disciplines, rooster van aftreden, tweede termijn, interventieladder, stakeholderbeleid, evaluatie-aanpak, professionaliseringsagenda, honoreringsverantwoording, etc. ScoliX leverde praktische modellen en begeleidde de werksessies professioneel.

Referentie van: Dick Vermaire, voorzitter Raad van Toezicht
Organisatie: Stichting Elan in Onderwijs
Opdracht: omzetting naar Raad van Toezicht-model
Periode: 2018

Interim referenties

ScoliX begreep wat wij nodig hadden.

Bekijk

Inhoudelijke ondersteuning

Bekijk

Het verschil in roerige tijden

Bekijk

"Snel en adequaat!"

Bekijk

Juiste professionele toon

Bekijk

Rust, koers en betrokkenheid

Bekijk

Met een goed profiel vonden wij de geschikte kandidaat.

Bekijk

Positieve impuls

Bekijk

Search referenties

Bijzonder goed

Bekijk

Scherpe analyse en vernieuwende methoden

Bekijk

Zorgvuldig en deskundig

Bekijk

Professioneel, creatief en persoonlijk.

Bekijk

Kijkje in de keuken

Bekijk

Een prima match op inhoud en persoon.

Bekijk

Snel, zakelijk én betrokken

Bekijk

Met goede kennis van het voortgezet onderwijs

Bekijk

Transparant en goed georganiseerd W&S-proces

Bekijk

Gedreven en servicegericht

Bekijk

Consult referenties

Praktische modellen, professionele begeleiding werksessies.

Bekijk

Complexe governance samenwerkingsverband.

Bekijk

Begeleiding transformatie naar RvT-model.

Bekijk

ScoliX is een governance-expert.

Bekijk

Klantgericht en kennis van zaken.

Bekijk

Dosis ongemakkelijkheid.

Bekijk

Deskundig, van proces tot resultaat.

Bekijk

Intensief fusieproces begeleid.

Bekijk