SOOSVOH

De juiste prettig-kritische begeleiding

ScoliX begeleidde de driejaarlijkse zelfevaluatie van onze Raad van Toezicht. We spraken twee intensieve ochtenden over bouwstenen voor onze visie, rolneming, de nieuwe Code Goed Bestuur, stakeholdersbeleid en het toezichtkader. Ik heb deze ochtenden als waardevol ervaren omdat we de tijd namen inhoudelijk en agenda-setting over deze punten te spreken. ScoliX bood zowel op proces als expertise de juiste prettig-kritische begeleiding en een heldere opbrengstennotitie.
De aanpak paste goed bij waar we ons nu bevinden: een doordachtere visie op waarop we willen toezien en hoe we dat gaan doen.

Referentie van: Jelle Kaldewaij – voorzitter Raad van Toezicht
Organisatie: SOOSVOH (College Heemlanden en Het Houtens)
Opdracht: Zelfevaluatie van Raad van Toezicht
Periode: 2020

Interim referenties

Zeer snel de juiste kandidaat
Bekijk

ScoliX begreep wat wij nodig hadden.

Bekijk

Inhoudelijke ondersteuning.

Bekijk

Het verschil in roerige tijden.

Bekijk

Snel en adequaat.

Bekijk

Juiste professionele toon.

Bekijk

Rust, koers en betrokkenheid.

Bekijk

Met een goed profiel vonden wij de geschikte kandidaat.

Bekijk

Positieve impuls.

Bekijk

Search referenties

Veel rompslomp uit handen genomen

Bekijk

Klankbord én procesbegeleider.

Bekijk

Ontzorging bij werving Lid RvT.

Bekijk

Focus op goed resultaat.

Bekijk

Scherpe analyse en vernieuwende methoden.

Bekijk

Zorgvuldig en deskundig.

Bekijk

Professioneel, creatief en persoonlijk.

Bekijk

Hulp bij voorbereiding en keuze baan.

Bekijk

Een prima match op inhoud en persoon.

Bekijk

Snel, zakelijk én betrokken.

Bekijk

Met goede kennis van het voortgezet onderwijs.

Bekijk

Gedreven en servicegericht.

Bekijk

Consult referenties

Spiegels+ en de begeleiding van onze dialoog waren top

Bekijk

Duidelijke feedback op functioneren

Bekijk

Voornemens werden concrete acties.

Bekijk

De juiste prettig-kritische begeleiding

Bekijk

Aangescherpte visie op bestuur en toezicht.

Bekijk

Veelzijdig en echt een spiegel

Bekijk

Helderheid en koers

Bekijk

Complexe governance samenwerkingsverband.

Bekijk

Begeleiding transformatie naar RvT-model.

Bekijk

Praktische modellen, professionele begeleiding werksessies.

Bekijk

ScoliX is een governance-expert.

Bekijk

Klantgericht en kennis van zaken.

Bekijk

Dosis ongemakkelijkheid.

Bekijk

Deskundig, van proces tot resultaat.

Bekijk

Intensief fusieproces begeleid.

Bekijk