ScoliX tijdens corona

Graag vertellen we hoe wij in het coronatijdperk ons werk voortzetten. Om verspreiding van het virus te beperken, werkt het ScoliX-team zoveel mogelijk thuis. Als we op locatie werken, doen we dat met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Of het nu gaat om contact met interimmers, werving- en selectietrajecten, adviesgesprekken over fusies of andere consultancy-opdrachten, we bepalen in overleg welke aanpak gepast is. Ons werk is altijd co-makership, en al helemaal in deze tijd.

Alternatieven zijn routine geworden
Tijdens de lockdown en de periode daarna deden we ruime ervaring op met het online voeren van voorselectiegesprekken met kandidaten, sollicitatiegesprekken, gesprekken met benoemingsadviescommissies, etc. Feedback van zowel commissies als kandidaten leerde ons dat dit een goed alternatief is. Men is positief over onze werkwijze en ondersteuning bij bijvoorbeeld de techniek. Lees het blog van Jan Rozenbroek en Thijs Conijn over hun ervaringen met online-selectiegesprekken.

Nu opnieuw de maatregelen zijn verscherpt, horen we uit het veld diverse vragen. We pikken er drie uit.

1. Kunnen we nu wel gaan werven? 

Het antwoord is: zéker! We zijn gewend geraakt aan de anderhalvemeter-samenleving en de digitale communicatiemiddelen. Hierdoor bieden we veiligheid én kwaliteit tijdens het werving- en selectieproces. Daarnaast zien we een aantal voordelen voor de werving:

  • Meer clicks op online vacatures. Meer mensen (kandidaten) werken thuis en hebben meer tijd om vacaturesites te bezoeken.
  • Kranten, zowel print als digitaal, worden juist nu goed gelezen, waardoor we aantoonbaar meer mensen bereiken.
  • Kandidaten (ook latent zoekenden) zijn meer online en komen gemakkelijker in aanraking met jobposts, vacaturebanners, online-campagnes, etc.

Hoe ziet een werving en selectieproces ‘op afstand’ er uit?
ScoliX beschikt over een studio met goede technische middelen om het werving- en selectieproces op afstand soepel en veilig te ondersteunen. De videoverbindingen zijn van goede kwaliteit, het lijkt alsof je elkaar in real life ziet.
De intakegesprekken en interviews voor het opstellen van een profiel, de voorselectiegesprekken met kandidaten en ook de selectiegesprekken met de commissies worden vanuit Teams georganiseerd en gevoerd.

Een goede voorbereiding
Het voeren van videogesprekken is een andere ervaring en vraagt een goede voorbereiding door de commissie én door de kandidaat. Niet alleen inhoudelijk, maar ook met betrekking tot de techniek. Daar ondersteunen wij beide partijen bij, door tips en oefening. Zo ontvangt iedereen vooraf een duidelijke handreiking en we testen de techniek. Desgewenst zijn we technisch voorzitter van het sollicitatiegesprek zodat de communicatie tussen commissie en kandidaat gestructureerd verloopt, beide tot hun recht komen en de juiste selectiebeslissing genomen kan worden.

2. Als ik een interimmer nodig heb, kan dat dan nog?

Uit onze belronde langs tientallen interimmers blijkt dat zij juist nu waardering ontvangen voor hun leiderschap. Zij communiceren, analyseren, structureren en prioriteren in tijden van crisis. Ze hakken knopen door, brengen het team terug bij de essentie van de organisatie. Ook nu krijgen wij vragen om interimmers met bijzondere expertise. Onlangs bemiddelden wij binnen enkele dagen de eerste interim corona crisismanager.

3. Welk advieswerk blijft ScoliX doen?

Door te investeren in goede technische middelen kunnen we onze diensten online uitvoeren. Nu veel mensen meer thuis werken, merken wij dat juist deze periode benut wordt voor bijvoorbeeld:

  • Voorbereidingen voor een evaluatie Raad van Toezicht (vragenlijsten invullen, thema’s afspreken, online dialoog voorbereiden).
  • Het digitaal houden van een strategische sessie over een SWOT-analyse, meerjarenbeleidsplan en het uitwerken van de opbrengsten.
  • Het ontwerpen en bespreken van procesplannen, intentieverklaringen, fusie-effectrapportages, haalbaarheidsonderzoeken e.d. in verband met een voorgenomen fusie.

Bel of mail ons voor de mogelijkheden, we beantwoorden uw vragen graag: 020-7370061 of secretariaat@scolix.nl.