Bestuurder Het Baken Almere

waardengedreven | vernieuwend | strateeg

De functie in het kort

Het eenhoofdig College van Bestuur bestuurt de stichting en de instelling. De Bestuurder heeft de leiding over de voorbereiding en uitvoering van het (strategisch) beleid van de stichting en de scholen en geeft leiding aan de rectoren/directeuren van de scholen en de directeur bedrijfsvoering. Bij de besluitvorming wordt gestreefd naar consent tussen het bestuur en directie.

Wat vragen wij?

 • Iemand die zich verbonden voelt met de visie en missie van de interconfessionele scholengemeenschap Het Baken Almere.
 • Een visionair leider, bestuurlijke ervaring is een pré.
 • Kennis van, inzicht in en visie op het voortgezet onderwijs.
 • Iemand die financieel-strategisch kan sturen.
 • Ervaring in het besturen van een organisatie van professionals en ervaring met het leidinggeven aan organisatieveranderingen.
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor het algemeen beleid.
 • Een strategisch denker, sensitief voor bestuurlijke verhoudingen met kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs en de politiek-bestuurlijke processen.
 • Een intern en extern zichtbare bestuurder en belangenbehartiger.
 • Iemand die zich wil verbinden met de regio.

Informatie over de organisatie

Sinds 2012 is Het Baken Almere zelfstandig en wordt in stand gehouden door de Stichting Het Baken Almere, stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs. Vanuit de overtuiging dat ieder mens een plaats en een doel heeft in de wereld en kan bijdragen aan een mooiere wereld, biedt Het Baken Almere jongeren de ruimte zich te ontwikkelen en te ontplooien.
De stichting kent een College van Bestuur (Bestuurder), rectoren/directeuren van de scholen, een directeur bedrijfsvoering en een Raad van Toezicht. Het Baken heeft ongeveer 2.700 leerlingen. De afgelopen vijf jaar is het aantal bekostigde leerlingen bij Het Baken Almere toegenomen met ruim 400 leerlingen. Het Baken Almere bestaat uit vijf scholen in Almere:

 • Stad College voor vmbo-onderwijs
 • Poort, school voor havo en mavo
 • Park Lyceum met mavo-, havo-, en atheneumonderwijs
 • Trinitas Gymnasium
 • International School Almere

Volgens de inspectie is de onderwijskwaliteit van deze scholen voldoende, maar zelf wil men nog wel een kwaliteitsslag maken. Op de agenda staan veel onderwijsontwikkelingen, ook in samenwerking met onderwijspartners in de omgeving.
 
Voor meer informatie zie: www.hetbaken.nl.
 
Het bestuur van Het Baken Almere, wordt gevormd door mevrouw A.D.J. van Rijnbach. Zij heeft aangegeven dat ze met ingang van 1 september 2019 haar functie zal neerleggen.  

Competenties en vaardigheden

De toekomstige Bestuurder:

 • weet invulling te geven aan de visie en de missie van de interconfessionele scholengemeenschap Het Baken Almere;
 • beweegt zich gemakkelijk en zichtbaar in de strategisch complexe omgeving van het onderwijs;
 • is in staat snel een eigen netwerk op te bouwen met stakeholders en potentiele partners binnen Almere en in de regio;
 • initieert en stimuleert de vernieuwing van het onderwijsbeleid om het maximale uit iedere leerling te halen;
 • stelt kaders, ondersteunt en geeft in open dialoog ruimte en vertrouwen aan leidinggevenden in de organisatie;
 • is flexibel en toegankelijk;
 • is rolvast en besluitvaardig.

Fte

1,0 fte

Schaal

B3 van de CAO Bestuurders VO.

Wat bieden wij?

Stichting Het Baken Almere biedt:

 • een organisatie waarvan de basis op orde is, financieel stabiel, met investeringsruimte gericht op de doorontwikkeling van de onderwijskwaliteit;
 • een open, betrouwbaar en constructief directieteam, een goede verstandhouding met de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad;
 • een omgeving die mogelijkheden biedt voor onderwijskundige uitdagingen en vernieuwingen in een regio/stad die sterk in ontwikkeling is;
 • een scholengemeenschap met een stijgend marktaandeel;
 • een scholengemeenschap die midden in de samenleving staat van de jongste en momenteel de 7de stad van Nederland. Almere heeft ruim 200.000 inwoners en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. De stad biedt een unieke plek om te wonen en te werken, met stedelijke voorzieningen in de directe nabijheid en een uitstekende bereikbaarheid. De stad is in alle opzichten volop in beweging;
 • een extra uitdaging om de instroom van expats in het bedrijfsleven in Almere te ondersteunen met goed International Baccalaureate onderwijs op de International School Almere.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Het Baken Almere bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 4 maart 2019 om 09.00 uur, via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de ronde voorgesprekken op 12 maart op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 20 maart te Almere, de locatie wordt later bekend gemaakt. Op 26 maart volgen gesprekken met de benoemingsadviescommissie op een locatie in Almere. 
Op 2 april vindt het laatste gesprek plaats met de selectiecommissie en de overige leden van de Raad van Toezicht in Almere.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: J.(Johan) van der Horst via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Het Baken Almere, stichting voor interconfessioneel onderwijs

Ingangsdatum

01-08-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.