Controller bij stichting IRIS te Heemstede, 0,8 fte (schaal 13)

Heeft u de hands-on mentaliteit, flexibiliteit en organisatiesensitiviteit om de strategische en adviserende rol van controller in de organisatie te optimaliseren? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.

De functie in het kort

Bent u een ervaren controller die integraal naar vraagstukken kijkt en vanuit businesspartnership met de rectoren staat voor het Leren van Morgen? Dan nodigt Stichting IRIS in Heemstede u van harte uit om te reageren op de vacature
 
                                                              CONTROLLER
                                                                     0.8 fte
  
De functie
 
Vanuit een autonome positie ondersteunt en adviseert u de bestuurder en de rectoren. U bewaakt en toetst de resultaten aan de begroting en andere doelstellingen en voert interne audits uit om processen te toetsen op kwaliteit. U adviseert de bestuurder en de rectoren gevraagd en ongevraagd vanuit businesspartnership. In samenwerking met de rectoren, bestuurder en bestuurssecretaris participeert u actief in de voorbereiding en uitvoering van de kwartaalrapportages en de begroting. U stelt risico-analyses op en ziet toe op de implementatie van beheersmaatregelen. U bent op de hoogte van trends en wijzigingen in het werkveld en attendeert en adviseert de rectoren en bestuurder tijdig
 
Binnen het stafbureau werkt u intensief samen met de assistent controller, het bovenschools hoofd bedrijfsvoering, de bestuurssecretaris en de managementadviseur HR. U bent verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging (waaronder de jaarrekening en het financiële jaarverslag) ten behoeve van interne en externe verantwoording. U rapporteert aan de bestuurder en u bereidt, in afstemming met de bestuurder, de verantwoording naar de Raad van Toezicht voor en bent actief gesprekspartner van de Raad van Toezicht en de auditcommissie in het bijzonder.
 
De functie van controller bij IRIS is een rol in ontwikkeling. Dit vraag om een hands-on mentaliteit, flexibiliteit en organisatiesensitiviteit om de strategische en adviserende rol van controller in de organisatie te optimaliseren.

Wat vragen wij?

 • Relevante afgeronde bedrijfseconomische opleiding op hbo+ of WO niveau;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring in een adviserende functie of rol;
 • Bekendheid met specifieke regelgeving en financiering van onderwijs is een pré, affiniteit met onderwijs is een eis;
 • Beschikt over een gedegen ervaring met Excel.

Bedrijfsinformatie

De organisatie
Stichting IRIS bestaat uit zes scholen met ruim 7000 leerlingen en 765 medewerkers. IRIS is een ambitieuze groep van zes confessionele VO-scholen met ondersteuning van een relatief klein stafbureau in de Haarlemmermeer en omgeving.
 
De zes rectoren/directeuren en de bestuurder vormen het IRIS managementteam (MTI), dat vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid staat voor het geheel. De organisatie vormt een geheel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
 
IRIS staat midden in de maatschappij, en maakt als organisatie dan ook op haar beurt deel uit van vele andere organisaties. De uitgangspunten van IRIS zijn goed verwoord in het koersplan “Leren van Morgen”. Leidraad van IRIS is: verbinding tussen mensen – vertrouwen in elkaar – kansen grijpen – van elkaar leren – durven loslaten.   
 
De stafafdeling van IRIS bestaat uit 17 medewerkers met een totaal ruim 14 fte. De afdeling financiën bestaat uit een assistent controller en de financiële administratie die sinds 2015 geïnsourced is (totaal 1.7 fte). De controller heeft een autonome positie en maakt officieel geen onderdeel uit van de financiële afdeling opdat de controller zijn rol onafhankelijk kan uitoefenen. Op de scholen is een PSA en een FA aanwezig. Middels een netwerkorganisatie werkt de PSA op de scholen functioneel samen met de PSA en HR-adviseurs van de andere IRIS scholen en het stafbureau. Een meerderheid van de scholen heeft een manager bedrijfsvoering die de financiële administratie aanstuurt. Daarnaast hebben een aantal scholen een financieel adviseur binnen hun organisatie.

De context
IRIS is in beweging. IRIS werkt tot op heden vanuit het decentrale uitgangspunt waarbij scholen een relatief kleine bovenschoolse afdracht hebben en een eigen organisatiestructuur. IRIS heeft het uitgangspunt dat samenwerking, uitwisseling van expertise en ervaringen van medewerkers op alle niveaus leiden tot dynamiek en kwaliteit. Momenteel onderzoekt de IRIS-organisatie de mogelijkheden voor het gezamenlijk organiseren van ondersteunende werkzaamheden, waaronder de financiële administratie. Van de controller wordt hierin een adviserende rol verwacht. De verwachte opbrengst is een verhoging van de kwaliteit, een efficiëntere inrichting van de ondersteunende functies en een integraal gevuld dashboard voor de rectoren.
 
De huidige complexiteit van het onderwijs, de ondersteuningsvraag van rectoren en het veranderende toezichtkader van de Onderwijsinspectie vragen om een groei in het strategisch en tactisch handelen van de organisatie. De toekomstige controller speelt een belangrijke rol in de  verdere groei naar een beleidsrijke begroting en kwartaalrapportages, gebaseerd op een strategisch meerjarenperspectief. 
 
Voor de afdeling financiën zijn er verschillende doelstellingen voor de komende jaren die aansluiten bij het koersplan “Leren van Morgen”:

 • Vergroten van de control door bestuur en rectoren door sluitende processen en systemen die resulteren in een integraal gevuld dashboard;
 • Komen tot hogere kwaliteit bij de financiële ondersteuning op scholen in afstemming met de manager bedrijfsvoering op de betreffende school;
 • Actiever in beeld brengen van risico’s en forecasts en toewerken naar een meerjarenperspectief op school- en IRIS niveau;
 • Vergroten van de strategische en tactische inhoud van de kwartaalrapportage, zowel op de technische inhoud als op de dialoog;
 • Maatwerk bieden aan de ondersteuningsbehoefte van de rectoren met betrekking tot control op basis van businesspartnership;
 • Toewerken naar een uniforme begrotingstool die van toegevoegde waarde is op de bovenstaande doelstellingen;
 • Inrichten van de interne auditkalender in afstemming met de bestuurssecretaris.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale kandidaat

 • Is analytisch en staat voor een betrouwbare output;
 • Is een stevige, onafhankelijk denker die verder kijkt dan zijn/haar eigen vakgebied;
 • Is een expert op het gebied van het verzamelen van informatie en het analyseren van informatie;
 • Is creatief en nieuwsgierig en verdiept zich actief in de context om met een passend advies te komen;
 • Toont zich betrokken naar de ontwikkelingen in de organisatie en draagt hier actief in bij;
 • Is dienstverlenend ingesteld zonder in te leveren op eigenaarschap;
 • Kan de informatiebehoefte van scholen snel omzetten in bruikbare inzichten;
 • Draagt actief bij aan de constructieve samenwerking en verbinding met de stakeholders, in het bijzonder de rectoren;
 • Is geïnteresseerd in het onderwijs en kan snel doorzien hoe de sector onderwijs en IRIS in elkaar steekt.

 Vaardigheden:

 • Sterk analytisch vermogen;
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk gericht op inhoud en verbinding;
 • Belangrijke competenties: organisatiesensitief, duidelijk, deskundig, integer, daadkrachtig, betrouwbaar, veranderkundig, kritisch, nauwkeurig, snelle denker, zelfstandig, proactief en autonoom.

Fte

0,8

Schaal

13 cao VO

Wat bieden wij?

IRIS biedt een uitdagende functie met ruime ontwikkelmogelijkheden in een dynamische omgeving.

Opleiden en ontwikkelen staat bij IRIS centraal. IRIS heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden, een eindejaarsuitkering van 7,4%, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, collectiviteitskortingen en een goede pensioenopbouw.

De functie van controller is gewaardeerd in de functieschaal 13 conform cao VO. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar, waarbij bij gebleken beschikbaar een aanstelling volgt voor onbepaald tijd.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting IRIS bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 2 oktober voor 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.
 
De voorselectiegesprekken zijn gepland 10 oktober, de gesprekken met de commissie vinden plaats op 17 en het laatste gesprek op 20 oktober.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

IRIS, Stichting voor CVO

Ingangsdatum

01-01-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.