Directeur Algemene Hindoe Basisschool

De functie

Vanuit een mooie directiekamer op de 1e verdieping kijk je uit op de omgeving van de school. De teamleden verwelkomen de kinderen die uit de hele stad naar school zijn gekomen. Je begroet de kinderen. Het bruist in de school. Sommige kinderen ken je al van gezicht maar het gaat je nog niet gemakkelijk af om al die prachtige namen te onthouden. Je hebt je voorgenomen om daar je tijd voor te nemen. Je voelt je thuis in deze kleurrijke dynamiek. De ouders en de kinderen gaan voor het beste onderwijs en jij voelt je elke dag verantwoordelijk om hen dat te bieden. Je voelt je thuis op deze stadsschool met een brede functie. Na het beantwoorden van de belangrijkste mails en het overleg met de adjunct-directeur en de IB-er ga je de groepen in. Naast dat het leuk is om te zien waar iedereen mee bezig is, geeft het je overzicht en kun je zo de leerkrachten ondersteunen bij de ingezette onderwijskundige ontwikkelingen. Je daagt ze uit om fouten te maken en te reflecteren op hun handelen. Je schroomt niet om door te vragen. Je stimuleert ontwikkeling en vernieuwing en houdt daarbij goed het doel, de doorgaande lijn en gezamenlijke afspraken voor ogen. ’s Middags werk je met een collega-directeur aan jullie bovenschoolse portefeuille opdracht zodat je deze volgende week kunt presenteren in het directieoverleg. Terug op school schuif je aan bij een werkgroep die wordt voorgezeten door een van de leerkrachten. Nog even een check op belangrijke mail en dan is er al weer een werkdag voorbij, tevreden stap je op je fiets of de auto in.

De afgelopen periode is samen met het team de visie van de Algemene Hindoe Basisschool herzien en zijn de gezamenlijke onderwijskundige ambities geherformuleerd. De koers is helder voor de komende jaren.

Ingangsdatum: 1 december 2020

Wat bieden wij?

De Algemene Hindoe Basisschool biedt:

 • een prachtig modern schoolgebouw dat de ambitie heeft om één van de mooiste schoolgebouwen van de regio te worden;
 • een school met een heldere visie, gericht op eigenaarschap en brede ontwikkeling van kinderen;
 • een sterke pedagogische visie, die zich uit in een sfeer die wordt getypeerd als fijn, open en nieuwsgierig;
 • een enthousiast en betrokken team met hart voor de kinderen;
 • op samenwerking gerichte collega-directeuren: het voornemen is om de school te laten aansluiten bij een groter bestuur;
 • een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Schaal

€ 3.354 - € 4.861 | D11 cao PO

Fte

1,0 fte

Informatie over de organisatie

De Algemene Hindoe Basisschool is nu nog een zgn. éénpitter en ligt in een rustige wijk in het hart van Den Haag naast het sportpark De Verademing. De school telt 329 leerlingen en in het nieuwe schooljaar wordt gestart met 14 groepen waarvan 4 kleutergroepen. De meeste leerlingen komen uit Den Haag en ongeveer de helft van hen komt met het busvervoer naar school. Het moderne schoolgebouw is in 2009 opgeleverd en telt 25 goed geoutilleerde lokalen, een conciërgekamer, een leescafé met orthotheek, een directiekamer, een administratieruimte, een personeelsruimte, een kleuterspeellokaal, een gymzaal, een goed ingericht computerlokaal en een iPadlokaal. Daarnaast zijn er voldoende ruimten om individuele gesprekken te voeren. Stichting Vahon is de werkgever van ca. 38 fte aan medewerkers.

De school is een leer- en leefgemeenschap en hangt de Karmavadische filosofie aan. De bestemming van het leven van de mens hangt af van persoonlijke inzet en ijver. Deze holistische visie sluit heel goed aan bij integrale aanpak van uitdagingen waarvoor de maatschappij staat en de school wil dat op kleine schaal voorleven.

Na een turbulente periode met wisselingen in de schoolleiding en het bestuur is nu onder leiding van een interim directeur en een interim bestuurder de school in rustiger vaarwater gekomen. Na een herstelopdracht van de inspectie wordt er door het team hard gewerkt om de basiskwaliteit van het onderwijs op orde te krijgen. De planning- en controlcyclus is verankerd, de financiën zijn op orde en er wordt geïnvesteerd in moderne (digitale) leermiddelen. De sociale veiligheid onder het team is groeiende en de onderwijsresultaten zijn op niveau maar kunnen nog ambitieuzer neergezet worden. De MR is op volle sterkte en de leden van de MR hebben scholing gevolgd of volgen deze. Ook de ouderraad is actief bij de organisatie van de hindoefeesten zoals Holi en Diwali en buitenschoolse activiteiten. Recent is er een leerlingenraad opgericht.

Het team bestaat uit ca. 25 gemotiveerde leerkrachten en ondersteunend personeel, waaronder een vakleerkracht gym, een muziekdocent en een administratief medewerker. De meeste teamleden zowel van de jongere generatie als de oudere generatie hebben een hindoestaans-Surinaamse afkomst. Het cohort 45-65 is oververtegenwoordigd in de school. Het team kent een open en nieuwsgierige houding en werkt samen aan ontwikkeling vanuit gedeeld leiderschap; samen verantwoordelijk en hierop aanspreekbaar. De directeur zet samen met de adjunct-directeur en de IB-er de lijnen uit.

De Stichting Vahon waaronder de Algemene Hindoe Basisschool valt heeft een intentieverklaring getekend om bestuurlijk overgedragen te worden aan een grote onderwijs organisatie in Den Haag met behoud van de eigen hindoe-identiteit. De school participeert in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Dat is met 214 scholen en bijna 60.000 leerlingen één van de grootste samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs.

Voor meer informatie over de school verwijzen wij u naar de website: www.vahon.nl.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

 • Onderwijskundig leiderschap: Je bent een onderwijskundig leider, met kennis van zaken en je bent in staat om vanuit de eigentijdse onderwijskundige visie, de ingezette koers verder te ontwikkelen, implementeren en te borgen.
 • Coachend en waarderend leiderschap: Je schept een werkklimaat waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd en gestimuleerd voelen. Je stuurt dagelijks op de uitgangspunten van een professionele schoolcultuur en het leren van en met elkaar.
 • Planmatig: Je geeft sturing op procesniveau, bent besluitvaardig en koersvast en betrekt team en ouders als waardevolle partners bij het leren en de verdere onderwijs- en teamontwikkeling.
 • Samenwerking: Je bent gewend om met (externe) partners goed samen te werken. Je ziet de MR als samenwerkingspartner gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en betrekt hen tijdig bij de ontwikkelingen binnen de school.
 • Communicatie: Je communiceert proactief met alle direct betrokkenen en je bent benaderbaar en zichtbaar voor kinderen, ouders en teamleden.
 • Doel- en resultaatgericht: Je houdt focus, stelt prioriteiten, geeft vertrouwen en ruimte binnen de vastgestelde kaders en vraagt verantwoording.

Functie-eisen

 • Je hebt affiniteit met de identiteit van de school.
 • Jouw visie op onderwijs sluit aan bij de koers van de Algemene Hindoe Basisschool.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring binnen het (primair) onderwijs en ervaring met onderwijskundige ontwikkelingen op zowel inhoud- als procesniveau.
 • Je hebt een afgeronde schoolleidersopleiding.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor Vahon. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 24 augustus 2020 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in september en vinden plaats in de school.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 24 augustus 2020
Voorgesprekken ScoliX: 25 augustus 2020
1e gesprek BAC: 3 september 2020
2e gesprek BAC: 8 september 2020

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Rozenbroek via janrozenbroek@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature