Directeur Amalia-Astroschool (0,8-1,0 fte)

Vindt u het een uitdaging om op zichtbare wijze sturing te geven vanuit onderwijskundig leiderschap?

De functie in het kort

De directeur is integraal verantwoordelijk en heeft de algemene leiding over de school. Daarbij handelt hij/zij vanuit de door het College van Bestuur gegeven kaders.

Wat vragen wij?

Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij:

 • het een uitdaging vindt om op een zichtbare wijze sturing te geven vanuit onderwijskundig leiderschap en op een verbindende, maar ook zakelijke wijze, samenhang realiseert tussen de verschillende onderwijsprocessen in de school;
 • vanuit het strategisch beleidsplan van de stichting samen met het team, de leerlingen en de ouders, ‘de ideale school’ gaat vormgeven, waar ‘gedeeld leiderschap’ een primaire rol toebedeeld krijgt;
 • beschikt over de vaardigheid om een professionele, opbrengstgerichte schoolcultuur verder vorm te geven, die aansluit bij de leerlingenpopulatie: het leren van en met elkaar bevorderen, het voorleven van een aanspreekcultuur en het benutten van elkaars kwaliteiten;
 • op een inspirerende wijze, samen met het team, de doelen van het onderwijs op een ambitieuzer niveau brengt en het onderwijs uitdagender maakt voor leerlingen;
 • op een authentieke wijze het kritisch vermogen van het team aanscherpt;
 • sturing geeft aan de ontwikkeling van een visie op 21e eeuwse vaardigheden voor alle leerlingen en deze weet te borgen;
 • op een natuurlijke en zichtbare wijze contact maakt en aandacht heeft voor ouders, teamleden en kinderen;
 • zich kan verenigen met de protestants christelijke grondslag van de school, die uitdraagt en daarbij anderen kan inspireren;
 • beschikt over de wettelijke bevoegdheden.

 Van de nieuwe directeur wordt een aantal persoonskenmerken verwacht zoals:

 • open, toegankelijk en betrouwbaar;
 • waarderend;
 • daadkrachtig;
 • besluitvaardig.

Bedrijfsinformatie

De Amalia-Astroschool maakt deel uit van de Stichting PCBO Baarn-Soest. De school is gehuisvest in een karakteristiek gebouw, oorspronkelijk uit 1910, en is gelegen in het hartje van het dorp aan de Parkstraat 30, 3743 EE te Baarn. De Amalia-Astroschool is een christelijke basisschool en is onderdeel van de stichting PCBO Baarn-Soest.
 
De schoolmissie van de Amalia-Astroschool luidt: "Samen op eigen wijze”. Samen: wij zijn als school sterk in het creëren van grote betrokkenheid, in de cirkel van kinderen, leerkrachten, ouders, directe omgeving, gericht op de ontwikkeling van het kind en onszelf.
 
Stichting PCBO Baarn-Soest staat voor christelijk geïnspireerd onderwijs en omvat vier scholen in Baarn, vijf scholen in Soest en één in Soesterberg. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 2.182 en het aantal medewerkers 196 (132 fte). Voor de komende jaren is lichte krimp te verwachten.
 
Het stichtingsbeleidsplan voor de komende jaren is verwoord in het document ‘Investeren in Kwaliteit’. Hierin staat beschreven hoe onze ideale school eruit ziet en hoe we dat via professionalisering en gedeeld leiderschap willen bereiken.
De vier kernthema’s zijn:

 1. Leren om te groeien (schoolniveau-leerling);
 2. Vakmanschap is meesterschap (medewerkersniveau);
 3. Kennis delen is omgekeerd vermenigvuldigen (stichting niveau);
 4. Toekomstbestendig bovenal (gezamenlijke basis).

De stichting maakt deel uit van het samenwerkingsverband de Eem, een vereniging van (totaal 32) samenwerkende schoolbesturen (128 scholen met totaal zo’n 28.000 leerlingen).
Vanaf 1 augustus 2014 is SWV de Eem verantwoordelijk voor de regionale ondersteuning van leerlingen en de besteding van ondersteuningsmiddelen in regio Eemland.
 
Voor meer informatie zie: www.pcbobaarnsoest.nl en www.amalia-astro.nl.

Competenties en vaardigheden

 • U heeft HBO/WO werk-en denkniveau;
 • U beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding die voldoet aan de vereisten voor registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
 • U past binnen de identiteit van PCBO Baarn-Soest.

Fte

0,8-1,0 fte

Schaal

Conform CAO-PO DB

Wat bieden wij?

Stichting PCBO Baarn-Soest biedt een uitdagende functie als directeur van de Amalia-Astroschool in Baarn. Een functie waar veel aangrijpingspunten liggen om de school verder te ontwikkelen in professionaliteit, onderwijskwaliteit en een duurzaam perspectief.
 
De directeur kan rekenen op de professionele ondersteuning vanuit het bestuurskantoor op financieel, personeel en onderwijskundig gebied en op het terrein van de huisvesting. Hij heeft collega’s verdeeld over nog negen basisscholen waarmee professioneel contact wordt onderhouden.
 
De functie (0,8-1,0 fte) wordt ingeschaald in salarisschaal DB. Tevens ontvangt de directeur een netto onkostenvergoeding/bijdrage voor telefoonkosten en wordt een bedrijfslaptop of i-Pad ter beschikking gesteld.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting PCBO Baarn-Soest bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 23 oktober 2017 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 30 en 31 oktober 2017 op kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.

De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op maandag 6 november 2017 (1e gesprek) en op maandag 13 november 2017 (2e gesprek) op het bestuursbureau te Soest. Het gesprek met de benoemingsadviescommissie is gepland op donderdag 16 november 2017 vanaf 16.00 uur op de Amalia-Astroschool te Baarn.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dhr. Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Organisatienaam

Stichting PCBO Baarn-Soest

Ingangsdatum

01-02-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.