Directeur-bestuurder VPCBO Ichthus

waardengedreven | vernieuwend | strategisch

De functie in het kort

De directeur-bestuurder gaat samen met een collega directeur-bestuurder het bestuur vormen van de vereniging. De directeur-bestuurders nemen samen de leiding in de voorbereiding en uitvoering van het (strategisch) beleid van de vereniging en de scholen en geven leiding aan de locatieleiders van de scholen en een klein stafbureau.

STARTDATUM: Per 1 augustus 2019 of zoveel eerder als mogelijk.

Wat vragen wij?

 • Iemand die zich verbonden voelt met de identiteit, visie en missie van Ichthus.
 • Een visionaire directeur-bestuurder. Bestuurlijke ervaring is een pré.
 • Kennis van, inzicht in en visie op het primair onderwijs.
 • Iemand die zowel onderwijskundig als financieel-strategisch kan sturen.
 • Ervaring in het leiden van een organisatie van professionals en ervaring met het leidinggeven aan organisatieveranderingen.
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor het algemeen beleid.
 • Een strategisch denker, sensitief voor bestuurlijke verhoudingen met kennis van- en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs en de politiek-bestuurlijke processen.
 • Een intern en extern zichtbare directeur-bestuurder die het goede werkklimaat binnen de vereniging bewaakt en naar buiten toe de belangen van de vereniging behartigt.

Informatie over de organisatie

Ichthus is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Huizen, telt vijf scholen en verzorgt het onderwijs voor ca. 1.100 leerlingen. De vereniging telt ca. 120 medewerkers. De scholen liggen verspreid over de gemeente Huizen. Ichthus wordt geleid vanuit het bestuurscentrum, gevestigd in gebouw ’t Visnet aan de De Ruyterstraat 7 in Huizen.

Om het bestuur, directie en de schoolpraktijk dichter bij elkaar te brengen gaat de vereniging werken met twee directeuren die samen het bestuur van Ichthus gaan vormen en tegelijkertijd als directeur verantwoordelijk zijn voor de vijf scholen. De directeuren leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).
 
Het strategisch beleidsplan 2019-2023 staat in de steigers en de belangrijkste speerpunten daaruit zijn:

 • De identiteit in stand houden en zichtbaar te bevorderen en levend te houden in de organisatie.
 • Het onderwijs aanpassen aan de behoefte van leerlingen in de 21e eeuw.
 • Experimenteren met- en vormgeven van meer flexibele onderwijsvormen.
 • Bevorderen van een goede aansluiting met het VO.
 • Invoeren van professionele leergemeenschappen en een eigen opleidingsaanbod/academie.
 • Binden van medewerkers door aantrekkelijk werkgeverschap.
 • Intensiveren en verdiepen van de relatie met ouders gericht op samenwerking.
 • Het ontwikkelen en borgen van de onderwijskundige kwaliteit.

 Voor meer informatie zie: website Ichthus.

Competenties en vaardigheden

De toekomstige directeur-bestuurder:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • weet invulling te geven aan de identiteit, visie en de missie van Ichthus;
 • beweegt zich gemakkelijk en zichtbaar in de complexe omgeving van het onderwijs;
 • geeft vanuit gedeeld leiderschap leiding aan het managementteam dat bestaat uit locatiedirecteuren;
 • is in staat snel een eigen netwerk op te bouwen met stakeholders en potentiele partners binnen Huizen en in de regio;
 • initieert en stimuleert de vernieuwing van het onderwijsbeleid om het maximale uit iedere leerling te halen;
 • stelt kaders, ondersteunt en geeft in open dialoog ruimte en vertrouwen aan leidinggevenden in de organisatie;
 • is flexibel en toegankelijk;
 • is rolvast en besluitvaardig.

Fte

0,8 – 1,0 fte

Schaal

14 CAO PO (€ 4.568,- – € 6.111,-)

Wat bieden wij?

VPCBO Ichthus biedt:

 • een ambitie om goed onderwijs te bieden met professionele medewerkers;
 • een levendige organisatie die voortdurend in ontwikkeling is en waar ruimte is voor initiatief;
 • een organisatie waar we oog hebben voor de ander en elkaar en samenwerken centraal staat;
 • een organisatie waarvan de basis op orde is, financieel stabiel, met investeringsruimte gericht op de doorontwikkeling van de onderwijskwaliteit;
 • een open, betrouwbaar en constructief team van locatieleiders, een goede verstandhouding met de Raad van Toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
 • een omgeving die mogelijkheden biedt voor onderwijskundige uitdagingen en vernieuwingen in een organisatie die in ontwikkeling is.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt VPCBO Ichthus bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 25 maart 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 26 maart 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de selectie- en benoemingsadviescommissie zijn gepland op 1 april en 9 april 2019 op het bestuurskantoor van VPCBO Ichthus in Huizen.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Wilt u alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

VPCBO Ichthus

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.