Directeur BS De Zuidwester

samen | vertrouwen | eigenaarschap

De functie in het kort

Deze uitdagende werkplek biedt je volop kansen! Je gaat met het team, dat in een positieve vibe zit, aan de slag om de verbeteraanpak die afgelopen jaar is ingezet te borgen. De invoering van EDI werpt inmiddels haar vruchten af en het team groeit naar een professionele leergemeenschap. Je stuurt op verdieping van deze ingezette werkwijze, door vertrouwen in teamleden en het eigenaarschap voor kwalitatief goed onderwijs te stimuleren. Je gebruikt humor en kunt flexibel zijn, maar houdt wel oog voor resultaat en de vastgestelde koers. Om de sterke positie van de school te behouden denk je in mogelijkheden en benut je kansen. Je leeft van kleine successen en viert deze met je team. Het doet je plezier dat je echt iets kunt betekenen voor de kinderen, gezinnen en de wijk. Je bewaakt het thuisgevoel door oprecht te zijn en congruent te zijn in je communicatie, je bent duidelijk naar leerlingen, ouders en teamleden. Als je het goed doet, dan voel je dat ook.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding tot schoolleider en registratie bij het Schoolleidersregister PO of bezig/ bereid zich te registreren.
 • Je onderschrijft het identiteitsdocument van Laurentius Stichting.
 • Je hebt recente leidinggevende ervaring in het (primair) onderwijs.
 • Je hebt affiniteit met de populatie van de school.

Informatie over de organisatie

De Zuidwester is een grote katholieke basisschool, met ongeveer 350 leerlingen, in de multiculturele wijk Bouwlust in Den Haag. Op De Zuidwester is ieder kind, van welke achtergrond dan ook, welkom. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: samen, vertrouwen en eigenaarschap. Daarbij staat de slogan ‘Wij leren samen’ centraal, waarbij ‘wij’ zowel kinderen, ouders als leerkrachten omvat. De school heeft een sterke positie in de wijk, ouders weten de school goed te vinden. Kenmerkend voor de school is het thuisgevoel en de aandacht voor elkaar.
 
In het schooljaar 2018-2019 heeft de school 16 groepen en een neven-instroomgroep, waarin kinderen die net in Nederland zijn les krijgen. De meeste leerlingen komen uit de wijk. De school kan mede hierdoor veel gebruik maken van subsidies van de gemeente Den Haag. Het onderwijs is ingericht volgens het leerstofjaarklassen-model, met extra aandacht voor instructie volgens EDI en activerende werkvormen. Dit slaat aan bij zowel kinderen als het team, het eigenaarschap wordt gedeeld. In de groepen 4 en 5 wordt gebruik gemaakt van Snappet. In de onderbouw wordt doelgericht gewerkt vanuit spel en onderzoekend leren. Daarbij wordt KIJK gebruikt. Vanwege de leerling populatie is er extra focus op taal en aandacht voor een sterke zorgstructuur.
 
Het team bestaat uit 25 groepsleerkrachten, twee interne begeleiders, onderwijsassistenten, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, eventmanagers, twee conciërges, een secretaresse en een administratief medewerkster. Een deel van de leerkrachten is afgelopen jaar gestart op De Zuidwester. Binnen het team zijn een reken-, taal-, ICT-  en gedragsspecialist aangesteld. Het MT wordt gevormd door de directeur, de interne begeleiders en drie bouwcoördinatoren. Het MT stimuleert het eigenaarschap door het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap.
 
De school is gehuisvest in een ruim gebouw, de laatste nieuwbouw is in juni 2008 opgeleverd. Er is bij de kleuterafdeling een nieuw stuk aangebouwd. Het gebouw is omringd door speelpleinen en een groot speelveld. Daarnaast zit er een peuterspeelzaal in de school, de Zuidwestertjes, met vier groepen. De onderbouw werkt nauw samen met de peuteropvang. De naschoolse opvang wordt verzorgd door Future Kids.
 
LAURENTIUS STICHTING
BS De Zuidwester maakt onderdeel uit van de Laurentius Stichting, die wordt bestuurd door een College van Bestuur. De Laurentius Stichting biedt katholiek onderwijs aan in de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Onder de stichting vallen 27 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs, 1 praktijkschool (voortgezet speciaal onderwijs) en 1 Internationale school. Er werken bijna 900 medewerkers voor 9000 leerlingen. Voor de periode 2019-2022 is een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk en nemen bovenschools deel aan werkgroepen en het directeurenoverleg. Directies worden ondersteund door het College van Bestuur en het stafbureau.
 
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van BS De Zuidwester en de website van Stichting Laurentius.  

Competenties en vaardigheden

 • Vanuit integraal leiderschap zet je de in gang gezette ontwikkeling voort, borgt deze en verstevigt de successen.
 • Je hebt vertrouwen in teamleden en deelt verantwoordelijkheden met het team, je stuurt op een professionele cultuur waarin het eigenaarschap laag in de organisatie ligt.
 • Je bent open en eerlijk, waardeert de kracht van teamleden, geeft positieve en constructieve feedback en zorgt voor een prettig werkklimaat.
 • Besluitvaardig en koersvast zoek je de balans tussen autonomie voor het team en het handhaven van de gestelde doelen en afspraken.
 • Je bent zichtbaar en benaderbaar voor ouders, daarbij benut je diversiteit en gaat emotionele reacties of culturele verschillen niet uit de weg.
 • Je bent ondernemend en creatief, benut kansen en denkt in mogelijkheden.
 • Je waardeert en bent onderdeel van de warme cultuur waarin teamleden, leerlingen en ouders betrokken zijn bij elkaar.
 • Je zet je eigen expertise ook in binnen het directie-overleg van de Laurentius Stichting en het lokale gemeentelijke directeurenoverleg.

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

DB CAO-PO (max. € 4791,- exclusief toelagen)

Wat bieden wij?

Laurentius Stichting biedt:

 • een multiculturele school waar volop kansen voor je liggen om de stevige basis uit te bouwen;
 • werken vanuit de kernwaarden: samen, vertrouwen en eigenaarschap;
 • een enthousiast en warm team, met betrokken leerkrachten die je welkom heten;
 • ouders die ontzettend dankbaar zijn en dat tonen;
 • een bestuur dat bottom-up werkt;
 • een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij aantoonbaar voldoende functioneren.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Laurentius Stichting bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief uiterlijk 29 april om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 3 of 6 mei 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 9 en 13 mei 2019. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op het bestuurskantoor, de tweede ronde gesprekken vindt plaats op de school.
 
Wilt je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Laurentius Stichting

Ingangsdatum

01-08-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.