Directeur CB Leyenburg

inspireren | onderwijskundig | faciliteren

De functie

De Leyenburg is een aantrekkelijke school voor leerlingen en leerkrachten. De sfeer is open, positief en er is sprake van een herkenbare eigen identiteit. Als directeur ga je het team begeleiden bij het vaststellen en implementeren van een toekomstbestendige visie op onderwijs om deze positie te behouden. Je benut kansen op het gebied van ICT en onderzoekt de integratie van zaakvakken. Daarbij betrek je ook de partners in het gebouw. Daarnaast neem je het voortouw om samen met het team passende én ambitieuze onderwijskundige doelstellingen te formuleren. Je stimuleert en faciliteert teamleden om de ontwikkeling naar een professionele schoolcultuur, waarin verantwoordelijkheden worden gedeeld binnen het team, verder uit te bouwen. Als boegbeeld van de school bewaak je de eigentijdse koers en ben je transparant en duidelijk naar alle betrokkenen.
 
STARTDATUM: 1 maart 2020, of eerder indien mogelijk.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding en bij voorkeur een onderwijsbevoegdheid.
 • Je hebt actuele kennis van en werkervaring in het primair onderwijs.
 • Je hebt kennis van en ervaring met verbeter- en verandertrajecten op zowel inhoud als procesniveau.
 • Je hebt ervaring met uitbouwen en door ontwikkelen van de pedagogische en didactische visie van de school.
 • Je past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de vier kernwaarden: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.
 • Je bent bereid tot interne mobiliteit na een periode van ongeveer 5 jaar.

Informatie over de organisatie

De Leyenburgschool is een plek voor leerlingen van 2 t/m 12 jaar. Aan de school zijn Peuterschool Leyenburg en de buitenschoolse opvang (2Burchten) verbonden. In oktober 2019 telde de school 498 leerlingen, verdeeld over 21  groepen. De school heeft een grote spreiding en een diverse leerlingpopulatie. Er is een verschuiving merkbaar naar meer kinderen met een NT-2 achtergrond. Veel leerlingen komen uit de wijk, maar ouders uit omliggende wijken weten de Leyenburgschool eveneens te vinden. De Leyenburg staat goed aangeschreven. De school is een veilig geïsoleerd eilandje te midden van drukke wegen in de Haagse wijk Leyenburg. De school heeft een christelijke overtuiging en staat respectvol open voor andere overtuigingen. Het motto van de Leyenburgschool is: ‘Groeien doen we samen’. 

De school werkt vanuit de kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. Met de schoolbrede Leyenburgaanpak wordt gewerkt aan positief gedrag bij leerlingen en medewerkers. Er wordt actief vorm gegeven aan de samenwerking tussen ouders, leerlingen en de school. Binnen leerstofjaarklassen wordt gewerkt volgens het directe instructiemodel (EDI). In het schoolplan is aandacht voor de clustering van het zaakvakonderwijs en het inzetten van ICT. 

Jouw opdracht voor de komende periode:
•    Cyclisch sturen op de kwaliteit van onderwijs, vanuit ambitieuze doelen passend bij de school.
•    Het team faciliteren en inspireren om gezamenlijk een toekomstbestendige visie op onderwijs te formuleren en zichtbaar te maken.
•    De ontwikkeling naar een professionele cultuur verder uitbouwen en borgen in de organisatie.
•    De samenwerking met partners in het gebouw continueren en verder vormgeven.
•    Duidelijk en transparant communiceren vanuit heldere kaders.  

De directeur vormt samen met de adjunct-directeur, drie intern begeleiders en de bouwcoördinatoren het managementteam van de school. Het team bestaat uit ongeveer 47 personeelsleden, Leyenburg is een aantrekkelijke school voor leerkrachten om te werken. 
Peuter- en basisschool Leyenburg maakt deel uit van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH is een stichting waarbij 29 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor Praktijkonderwijs, een SO-VSO school en 21 peuterscholen zijn aangesloten in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Pijnacker. Onder het bestuur vallen ook een stafbureau en een servicebureau. Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid, het is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie. SCOH biedt nieuwe directieleden goede begeleidingsmogelijkheden aan.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van CB Leyenburg en website van SCOH

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • stuurt vanuit onderwijskundig leiderschap op ambitieuze doelen en werkt cyclisch aan de kwaliteit van onderwijs;
 • formuleert samen met het team een toekomstbestendige visie en coördineert de vertaling daarvan naar de praktijk;
 • geeft teamleden professionele ruimte en stimuleert eigenaarschap, stuurt op het resultaat vanuit gedeelde kaders of een duidelijke opdracht;
 • is een sparringpartner voor het team; stimuleert, faciliteert en inspireert;
 • heeft energie en is empathisch; hij of zij haalt het beste uit zichzelf en het team met oog voor de diversiteit binnen het team.
 • heeft humor en is flexibel;
 • communiceert duidelijk en transparant, met aandacht voor een heldere taak- en rolverdeling;
 • is het boegbeeld van de school; is zichtbaar en zoekt actief samenwerking met ouders en andere partners.

Fte

1,0 fte

Schaal

DC CAO-PO (€ 3.113,00 – € 5.350,00 excl. toelagen)

Wat bieden wij?

SCOH biedt:

 • Professionele collega’s die elkaar het beste gunnen en proactief zijn.
 • Een christelijke school die bij ouders bekend staat om de sfeer en een rustig werkklimaat.
 • Een saamhorig team waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt en een steentje bijdraagt.
 • Een school waar leerkrachten graag willen werken.
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling vanuit SCOH.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting Christelijke Onderwijs Haaglanden (SCOH) bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 4 november a.s. om 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgen de voorgesprekken op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63, Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op BS De Leyenburg, Edamstraat 2, Den Haag.

Belangrijke data:

 • Sluitingsdatum vacature: 4 november 2019
 • Voorselectiegesprekken ScoliX: 7 november 2019
 • 1e gesprek BAC: 14 november 2019
 • 2e gesprek BAC: 18 november 2019

Wil je alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeltje Dijkstra via jeltjedijkstra@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 

Organisatienaam

SCOH

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.