Directeur CBS De Ark

De functie

De afsluiting van de Kinderboekenweek op vrijdag wordt spectaculair gevierd en ook jij hebt hier een bescheiden rol in, je heet de kinderen en ouders van harte welkom. Later op de dag zullen opa’s en oma’s voorlezen bij de groepen 1, 2 en 3. Groep 6 heeft tompoezen gemaakt in het thema van deze week en brengt deze vanmiddag langs bij het verzorgingshuis in de wijk. Werken op CBS De Ark voelt en is als een feestje.

Na deze week richt je je ‘s maandags weer op het primaire proces door het afleggen van twee flitsbezoeken in groep 3 en 7. Je ziet hoe de leerkracht met passie de uitgangspunten van het ‘leren zichtbaar maken’ in de praktijk brengt en hoe de leerlingen betrokken zijn bij de les. Je vraagt een van de kinderen wat zij vandaag geleerd heeft en wat er zo leuk is aan deze les. Op je kantoor maak je een kort verslag van jouw indrukken die je in de loop van de week bespreekt met de leerkracht: wat ging goed? Waar ben je trots op en wat maakt dat je voor deze aanpak hebt gekozen en als je terugkijkt; wat zou je de volgende keer anders doen? Wie of wat heb jij hiervoor nodig?

Nadat je een nieuwsbericht in begrijpelijke taal voor de ouders in concept hebt gemaakt, sluit je aan als toehoorder bij de werkgroep over het verder ontwikkelen van het handelingsgericht werken en hoe deze in relatie staat tot het ‘Leren zichtbaar maken’. Je kan het niet laten om af en toe een verdiepende vraag te stellen; de theorie van John Hattie is jou op het lijf geschreven.

Het doel is om elke dag boeiend en verbindend onderwijs voor de kinderen te realiseren. Jouw basishouding is om je continu te willen ontwikkelen samen met anderen. Daarbij maak je gebruik van ieders talent. Als directeur van CBS De Ark bouw je voort op de goede basis die de afgelopen jaren is gelegd. Aan jou de taak om de goede zaken te behouden en te borgen en ingezette onderwijsinnovatie, met behoud van aandacht voor de basisvakken, verder uit te bouwen.

Wat bieden wij?

SCOH biedt:

 • Betrokken collega’s die met plezier naar hun werk gaan.
 • Een diverse leerling- en ouderpopulatie.
 • Een school met veel aandacht voor sport.
 • Een fijne sfeer en rustig werkklimaat en een stabiel team.
 • Een school met weinig personeelsverloop.
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling vanuit SCOH.

Schaal

€ 3.459 - € 5.527 | D12 cao PO

Fte

1,0 fte

Informatie over de organisatie

Christelijke Basisschool de Ark ligt in de wijk Leyenburg. CBS de Ark is een buurtschool met een gemengde leerlingenpopulatie. Vrijwel alle leerlingen komen uit de wijk. De school telt gemiddeld 400 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 15 groepen. Het aantal leerlingen per groep varieert van 25-30 leerlingen. In vier jaar tijd heeft de school een formidabele ontwikkeling doorgemaakt die heeft geleid tot het gewenste resultaat. De resultaten van het onderwijs zijn gestegen en de inspectie en het bestuur zijn tevreden over het huidige niveau van de onderwijskwaliteit. Het team en de ouders zijn betrokken bij en positief over de school en zien tegelijkertijd ruimte voor verbetering en ontwikkeling in de toekomst.

Peuterschool
CBS de Ark is een Basisschool 2-12, waardoor leerlingen hier terecht kunnen vanaf 2,5 tot en met 12 jaar. Peuterschool de Ark maakt echt onderdeel uit van de school en is gehuisvest in hetzelfde gebouw. De peutergroepen vormen samen met de groepen 1 en 2 één onderbouw. Er wordt heel nauw samengewerkt. In alle onderbouwgroepen werken leidsters en leerkrachten volgens eenzelfde pedagogische visie en VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie). De meeste peuters stromen dan ook door naar de school CBS de Ark en worden op een natuurlijke manier begeleid bij de overgang naar groep 1.

De school is actief in de wijk. Zij werken samen met sportverenigingen, Stichting MOOI, Wijkberaad Leyenburg en verschillende culturele instellingen.

Christelijke basisschool de Ark maakt deel uit van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH is een stichting waarbij 32 basisscholen, 3 sbo-scholen, een school voor Praktijkonderwijs, een SO-VSO school en 21 peuterscholen zijn aangesloten in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Pijnacker. Onder het bestuur vallen ook een stafbureau en een servicebureau. Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid; het is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie. SCOH biedt nieuwe directieleden goede begeleidingsmogelijkheden aan.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van De Ark en website van SCOH.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

 • Als integraal schoolleider werk je vanuit de strategische koers planmatig aan schoolontwikkeling (je bewaakt en evalueert gemaakte afspraken).
 • De leerling staat bij jou centraal, je bouwt voort op de reeds ingezette onderwijskundige ontwikkelingen en stuurt blijvend op innovatie.
 • Je geeft leiding vanuit vertrouwen, gebruikt humor en stimuleert eigenaarschap bij teamleden.
 • Je hebt een open houding, bent begripvol en toegankelijk voor medewerkers, ouders en kinderen.
 • Vanuit voorbeeldgedrag geef je de ontwikkeling naar een professionele cultuur verder vorm, daarbij is aandacht voor reflectie.
 • Een veilig en open klimaat waarin kinderen, medewerkers en ouders zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen is voor jou belangrijk.
 • Je bent oplossingsgericht en operationeel sterk.
 • Je benut en creëert kansen voor profilering, kennisdeling en samenwerken met partners in de wijk Leyenburg.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding of bent bereid deze te volgen.
 • Je hebt actuele kennis van en werkervaring in het primair onderwijs.
 • Je beschikt over coachende vaardigheden.
 • Je hebt ervaring met uitbouwen en verder ontwikkelen van de pedagogische en didactische visie van de school.
 • Je past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de vier kernwaarden: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.
 • Je bent bereid tot interne mobiliteit na een periode van ongeveer 5 jaar.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor CBS de Ark. Graag ontvangen wij je cv en motivatievideo van maximaal 2 minuten uiterlijk 15 maart 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Jouw motivatievideo kun je het beste uploaden in een besloten omgeving zoals youtube of vimeo. De link hiervan zet je in een document dat je upload bij “motivatiebrief”. Is je LinkedIn pagina beter dan je cv? Dan mag je deze link ook insturen in plaats van je cv. Dit doe je door bij je cv een document te uploaden met de link naar je LinkedIn pagina. Let op: deze moet dan wel openbaar toegankelijk zijn.

Na de videoselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken door middel van videoconference of op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie (SC) en benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in maart en april 2021.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 15 maart 2021
Voorgesprekken ScoliX: 18 maart 2021
1e gesprek SC: 23 maart 2021
1e gesprek BAC: 29 maart 2021
2e gesprek BAC: 6 april 2021

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Don Koehorst via donkoehorst@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

LET OP:  Alle data onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus. Videoconference kan ingezet worden tijdens de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Ingangsdatum

01-08-2021

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature