Directeur CBS De Morgenster Jenaplanschool

jenaplan | natuur, techniek, cultuur | samen

De functie in het kort

Als directeur van De Morgenster ga je aan de slag met het opstellen van ons nieuwe jaarplan. Met aandacht voor de goede onderwijsresultaten en de warme en sociale cultuur ga je met ons professionele team bezien waar de school al staat en nog naartoe wil. Een van onze speerpunten is onderzoeken hoe we de Jenaplan uitgangspunten op De Morgenster verder vormgeven en kunnen actualiseren. Ook hebben we aandacht voor het meer los van methodes werken en het positioneren van het technieklab in ons onderwijs. Daarnaast zoeken we naar innovatie in het vormgeven van ouderbetrokkenheid vanuit een heldere structuur en kaders. Je bent een coachend leider die creativiteit, kwaliteit en ambitie vanuit ons team de ruimte geeft. Tegelijk zorg je voor focus en voor verbinding vanuit visie en doelen. Bovenal werk je vanuit betrokkenheid met onze leerlingen.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde opleiding tot schoolleider én Jenaplanopleiding, of bereid deze te behalen.
 • Aantoonbare (leidinggevende) ervaring in het onderwijs in het algemeen en jenaplan onderwijs in het bijzonder.
 • Bij voorkeur de beschikking over sterke digitale en ict-vaardigheden.
 • Het uitdragen en voor leven van de christelijke identiteit van de school en de stichting.

Informatie over de organisatie

De Morgenster is een Christelijke Jenaplan basisschool in Geldermalsen, waar de pijlers gesprek, spel, werk en viering centraal staan. De ruim 180 leerlingen zijn verdeeld over 8 stamgroepen: 2x onderbouw (1/2), 3x middenbouw (3/4/5) en 3x bovenbouw (6/7/8). Veel ouders kiezen de school vanwege de uitgangspunten van Jenaplan, maar ook komen de leerlingen uit de wijk.
 
Kenmerkend voor De Morgenster is de zelfstandigheid van kinderen, het eigenaarschap voor het eigen leerproces en de samenwerking tussen kinderen van groep 1 tot en met groep 8. In het onderwijs is veel aandacht voor natuur, techniek en cultuur. De school heeft bijvoorbeeld een groen en levendig schoolplein, onderhoudt samen met ouders een moestuin, heeft een vakleerkracht drama, bezit een tech-lab en doet jaarlijks mee aan het Landelijk Techniek Toernooi. De kernvakken worden methodisch aangeboden, verder wordt er veel in thema’s en projecten gewerkt.
 
Het team bestaat uit ongeveer 15 betrokken stamgroepleiders, een interne begeleider, onderwijsondersteunend personeel en er zijn veel vrijwilligers en stagiaires actief in de school die allen graag op een professionele wijze met elkaar samenwerken.
 
Het gebouw biedt De Morgenster volop plek om de stamgroepen, weekvieringen, kringmomenten en de dag- en weektaken aan te bieden. De school is volop in beweging! CBS De Morgenster Jenaplanschool is een van de scholen van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB), een onderwijsorganisatie met 16 basisscholen en 1 speciale basisschool in de gemeenten Buren, Culemborg, West-Betuwe, Tiel en Zaltbommel.
 
Voor meer informatie: Filmpje, website CBS De Morgenster Jenaplanschool en website CPOB.

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • beschikt over een onderzoekende houding en werkt planmatig aan (onderwijskundige) ontwikkeling;
 • heeft een goede balans tussen ruimte geven en prioriteiten stellen;
 • is besluitvaardig en daadkrachtig;
 • stuurt op zorgvuldige processen;
 • coacht en begeleidt het team in het versterken van de lerende organisatie;
 • communiceert helder en duidelijk naar team, ouders en kinderen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • is laagdrempelig en zichtbaar voor ouders, kinderen én team;
 • geeft ouderbetrokkenheid op vernieuwende en innovatieve wijze vorm.

Fte

0,8 fte

Schaal

DB CAO-PO, maximaal € 4.791,- bij volledig dienstverband.

Wat bieden wij?

Stichting CPOB biedt:

 • Een Jenaplan school, met een technieklab, moestuin, levendig plein, drama-docent.
 • Een sterk pedagogisch klimaat, waar samen gewerkt wordt door leerlingen, ouders en team.
 • Goede sparringpartners, zoals de bestuurder en de collega directeuren.
 • Ondersteuning op het gebied van personeel, financiën en huisvesting.
 • Scholings- en ontwikkelmogelijkheden/ doorgroei mogelijkheden.
 • Een vaste aanstelling.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting CPOB bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief uiterlijk woensdag 19 juni 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 21 juni a.s. op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De twee gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 25 juni en 1 juli 2019 op het bestuurskantoor van Stichting CPOB en CBS De Morgenster Jenaplanschool.
 
Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Stichting CPOB (St. Christelijk PO Betuwe & Bommelerwaard)

Ingangsdatum

01-09-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.