Directeur CBS De Vliermeent

organisatiegericht | professioneel | inspirerend

De functie in het kort

Onder uw leiding krijgt het motto van de Vliermeent ‘plezierig leren voor de toekomst’ een ambitieuze invulling! U kijkt van buiten naar binnen en van binnen naar buiten en draagt passende, onderwijskundige voorbeelden aan om het onderwijs verder te finetunen en te moderniseren. U weet het potentieel van het team en de populatie volop te benutten, stimuleert een cultuur waarin geëxperimenteerd wordt, met en van elkaar geleerd wordt en ambitieuze doelen gesteld worden. U betrekt daarbij op vanzelfsprekende wijze de kennis en mening van het team, het sterke MT en de ouders. Door planmatig te werken borgt u de ingezette vernieuwingen, stelt u prioriteiten en wordt er cyclisch gewerkt aan verbeteringen.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding die voldoet aan de vereisten voor registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
 • Stevig onderwijskundig leiderschap en aantoonbare ervaring op het gebied van cultuurontwikkeling en onderwijsontwikkeling;
 • U past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de vier kernwaarden: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar;
 • Bereidheid tot interne mobiliteit na een periode van ongeveer 5 jaar.

Informatie over de organisatie

Christelijke basisschool De Vliermeent maakt deel uit van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH is een stichting waarbij 29 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor Praktijkonderwijs, een SO-VSO school en 21 peuterscholen zijn aangesloten, op één school na, allemaal in Den Haag. SCOH komt voort uit een protestants-christelijke traditie. De kernwaarden van SCOH zijn ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar. De titel en kern van de strategische agenda 2015-2018 was ‘We doen het samen!’. In het nieuwe strategische beleidsplan is dat ‘We are the change’. De strategische agenda biedt scholen kaders en ruimte.

De Vliermeent is opgericht in 1930, is gevestigd in een prachtig oud gebouw voorzien van de modernste middelen in de Vruchtenbuurt van Den Haag. De school staat in een kinderrijke buurt waar het opleidingsniveau gemiddeld tot goed is. De school heeft 437 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Er is een leerlingplafond ingesteld om te bewaken dat er per leerjaar met twee groepen gewerkt kan blijven worden.

De school staat erg goed bekend, zowel ouders als leerkrachten weten de school goed te vinden. De saamhorigheid en betrokkenheid tussen leerlingen, ouders en teamleden is kenmerkend voor de school. Op De Vliermeent is veel aandacht voor het feit dat kinderen zichzelf leren kennen en dat ze sociale vaardigheden opdoen. Dat zie je terug in omgang met elkaar.

Het team bestaat uit een adjunct-directeur, een interne begeleider, twee onderwijsassistenten, een vakleerkracht gym en 34 leerkrachten waaronder een taal-, reken-, ict-, en gedragscoördinator. De sfeer is uitstekend, teamleden voelen zich verbonden met elkaar en aan de school.

De school werkt met leerstof jaarklassen. Leerkrachten passen daarbij het DIM-model toe en zetten daarnaast steeds meer activerende en coöperatieve werkvormen in. De Vliermeent is een kunstmagneetschool, wat betekent dat er in het aanbod veel aandacht is voor kunst en cultuur.

Uw opdracht voor de komende periode:

 • Het onderwijsaanbod nog beter afstemmen op de verschillende mogelijkheden van leerlingen;
 • Het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten;
 • Werken aan het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen door gebruik te maken van spelend leren en het organiseren van een deel van de het onderwijsaanbod in circuitvorm;
 • (Verder) inzetten op het directe instructiemodel, ouderbetrokkenheid 3.0, ICT, De Vreedzame School en de aansluiting tussen de peuteropvang en school.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van De Vliermeent en de website van SCOH.

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • is een ervaren onderwijskundig leider en is vaardig in het stimuleren van eigenaarschap ten aanzien van onderwijsinhoudelijke ontwikkeling;
 • stelt ambitieuze doelen, zowel voor de school- als professionele ontwikkeling;
 • combineert zakelijkheid en empathie, is besluitvaardig met oog voor een democratisch besluitvormingsproces;
 • werkt planmatig en in teamverband aan de uitvoering van het schoolplan en het schooljaarplan;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, is toegankelijk voor en duidelijk naar leerlingen, ouders, teamleden en organisaties rond de school en in de wijk;
 • is onderdeel van de ‘Vliermeentcultuur’ en het pedagogisch klimaat waarin kinderen, ouders en team zich gewaardeerd en gekend voelen. 

Fte

1,0 fte

Schaal

DC CAO-PO (€ 3.113 – € 5.350)

Wat bieden wij?

Stichting SCOH biedt:

 • Een boeiende en uitdagende baan, gewaardeerd in salarisschaal DC.
 • Een gecommitteerd, competent en gezellig team.
 • Een populaire school met een sociale buurtfunctie.
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling vanuit SCOH.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt SCOH bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 14 oktober 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 17 oktober 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 30 oktober en 4 november 2019 in Den Haag.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeltje Dijkstra via jeltjedijkstra@scolix.nl of 020 – 737 00 61.

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

SCOH

Ingangsdatum

01-01-2020

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.