Directeur CBS Het Braambos

bindend | verbindend | empathisch

De functie in het kort

Onder uw leiding is Het Braambos goed op weg!
U houdt van onderwijs en wilt leiding geven aan een grote school. Op Het Braambos wordt gewerkt in drie gebouwen en is er een intensieve samenwerking met de kinderopvang. De laatste jaren daalt het leerlingenaantal conform verwachting. Er wordt autonoom gewerkt; daarbij is behoefte aan meer samenhang en een collectieve visie.

Dit vraagt van u dat u overzicht houdt en werkt vanuit verbinding én duidelijke kaders. Vanuit uw passie voor onderwijs ontwikkelt u met het team een onderwijskundige visie die de school een onderscheidend profiel geeft. De vorming van een IKC, met draagvlak van teamleden en ouders, is daarin een onderwerp. U neemt initiatief om deze visie te implementeren. U erkent de verschillen in het team en bewaakt tegelijk de afgesproken koers. U zet in op een professioneel teamgevoel. U richt de organisatiestructuur verder in, passend bij de cultuur en ambities van de school.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs.
 • Meerjarige leidinggevende ervaring in het primair onderwijs.
 • Ervaring met het versterken van een professionele cultuur.
 • Het onderschrijven en kunnen uitdragen van de christelijke identiteit van de school.

Informatie over de organisatie

CBS Het Braambos is een open christelijke school met 500 leerlingen in de wijk Floriande in Hoofddorp. Het team bestaat uit ongeveer 41 medewerkers. De groepen en het team zijn verdeeld  over 3 gebouwen. Het hoofdgebouw is een multifunctionele accommodatie (MFA). Het dak van de school staat vol met zonnepanelen. In het MFA bevinden zich ook de kinderopvang en naschoolse opvang. Verder is op het schoolterrein een dependance ‘Het Braam’ met zes lokalen en worden lokalen gebruikt in de zogenaamde schoolwoningen.

Naast de directeur bestaat het MT op dit moment uit twee teamcoördinatoren (die ambulant zijn) en twee interne begeleiders. Het team bestaat uit sterke leerkrachten met diverse kwaliteiten. De school heeft klassenassistenten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, een administratieve kracht, een vakleerkracht gym en specialisten voor gedrag, rekenen, het jonge kind en meer getalenteerde leerlingen.
 
De zorgstructuur is goed op orde en de kwaliteit van het onderwijs is voldoende. Recente ontwikkelingen zijn de invoering van PBS, het versterken van het IGDI model, invoering van coöperatief leren en handelingsgericht werken. 

Het Braambos maakt samen met 17 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Meer Primair. De scholen van Meer Primair zijn gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is een relatief grote werkgever met 530 medewerkers, die onderwijs verzorgt voor ruim 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer. Eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Stichting Meer Primair; de scholen vormen weliswaar één organisatie, maar zij kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren.
 
Het bestuur van Stichting Meer Primair wordt gevormd door een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk en hebben de algemene leiding over hun school. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning op gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie en uitvoering kwaliteitszorg.
 
Voor meer algemene informatie over de school en de stichting verwijzen wij u naar:
Website Het Braambos
Website Meer Primair

Competenties en vaardigheden

 • U zet een duidelijke koers uit en bewaakt deze vanuit een professionele en empathische houding.
 • U bent een verbinder, u betrekt het team bij beleid en zorgt voor eenheid en draagvlak.
 • U werkt gestructureerd en zorgt voor een duidelijk taak- en rolverdeling, daarbij gaat u op zoek naar de kwaliteiten in het team.
 • U benoemt, benut en waardeert de kwaliteiten van teamleden.
 • U draagt zorg voor een professionele cultuur, u staat open voor feedback, bent nieuwsgierig naar anderen en toont eigenaarschap.
 • U bent transparant en communiceert open en integer.
 • U spreekt heldere verwachtingen uit en bent betrouwbaar voor het team, ouders en andere betrokkenen.
 • U staat open voor de betrokkenheid van ouders en zorgt voor duidelijkheid.
 • U draagt het profiel en de identiteit van de school op een herkenbare manier uit.

Fte

1,0 fte

Schaal

DC CAO-PO (€ 3.113,00 – € 5.350,00)

Wat bieden wij?

Stichting Meer Primair biedt:

 • werk vanuit christelijke normen en waarden;
 • een uniek gelegen gebouw, met veel ruimte, dat is vormgegeven onder architectuur: een plek om trots op te zijn!
 • een sterke samenwerkingsbasis met de inpandige kinderopvang;
 • een ervaren en sterk team;
 • goede kwaliteit van onderwijs en opbrengsten;
 • zeer betrokken en meedenkende ouders;
 • ruimte voor eigen beleid van de directeur om zich binnen de bestuurlijke beleidskaders te profileren;
 • een sterke centrale ondersteuning en intercollegiaal overleg met andere directeuren;
 • een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting Meer Primair bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 25 maart 2019 om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 29 maart op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 8 en 16 april bij Meer Primair, Burgemeester Pabstlaan 10 in Hoofddorp.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Meer Primair

Ingangsdatum

01-08-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.