Directeur CBS Tabitha

sensitief | betrokken | ondernemend

De functie in het kort

Als directeur heeft u het onderwijs in hoofd en hart zitten en weet u met focus op onderwijskundig leiderschap op inspirerende wijze de ontwikkelingen binnen de school verder vorm te geven. De uitgangspunten van een professionele cultuur zijn zichtbaar in uw gedrag en u spreekt anderen hier op een respectvolle manier op aan. Daarbij werkt u vanuit de kernwaarden: openheid, aandacht en respect. Vanuit een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit weet u om te gaan met verschillende meningen en belangen met een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen.
U bent zichtbaar binnen de school en zoekt vanuit oprechte interesse verbinding met leerlingen, ouders en teamleden. Met een gezonde dosis humor weet u een positieve sfeer, onderlinge verbondenheid en resultaatgerichtheid te creëren.
Onder het motto: iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn wij compleet, weet u de kinderen een moderne christelijke levensbeschouwing mee te geven en de school op een positieve manier verder te profileren.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
 • Meerjarige leidinggevende ervaring in het primair onderwijs;
 • Het onderschrijven en kunnen uitdragen van de christelijke grondslag.

Bedrijfsinformatie

CBS Tabitha is gehuisvest in een modern schoolgebouw in de wijk Toolenburg-Oost van de gemeente Haarlemmermeer (Hoofddorp). De school is in 1990 van start gegaan, telt ongeveer 430 leerlingen verdeeld over 17 groepen. Het team bestaat uit ca. 30 personeelsleden.
De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de directe omgeving van de school. CBS Tabitha heeft twee locaties. Het hoofdgebouw is gevestigd aan Femina Mullerstraat en een dependance in het nabijgelegen schoolgebouw van obs De Octopus. In het hoofdgebouw aan de Femina Mullerstraat zijn tien groepen met de leerjaren 1 t/m 5 gehuisvest. De zeven groepen 6 t/m 8 zijn gehuisvest in de dependance. De afgelopen jaren is het hoofdgebouw aangepast aan de eisen van de huidige tijd.
Het onderwijs op de school kenmerkt zich door opbrengstgericht werken, een goede zorgstructuur met aandacht voor zowel leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning als aan extra uitdaging, aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn van leerlingen. De school werkt met Kanjer Training. Alle leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd.
De school hecht grote waarde aan de open sfeer, waarin ieder kind wordt geaccepteerd en gewaardeerd als uniek mens. Het team stimuleert een prettige en liefdevolle omgeving waarin kinderen elkaar dagelijks ontmoeten en kunnen opgroeien. De school geeft op een moderne, eigentijdse vorm inhoud aan de christelijke identiteit, waarbij waarden en normen die daaruit voortvloeien zijn verankerd in het lesgeven.
 
De school kent een grote ouderbetrokkenheid en een positief kritische medezeggenschapsraad. Ouderparticipatie is een belangrijke pijler van de kracht van Tabitha. Ouders en team voelen zich samen verantwoordelijk voor de kinderen en de school.
CBS Tabitha maakt samen met  17 andere basisscholen deel uit van Stichting Meer Primair. De scholen van Meer Primair zijn gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is een relatief grote werkgever met 530 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor ruim 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning. Daarbij gaat het onder meer om ondersteuning op gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie en uitvoering kwaliteitszorg.
Voor meer informatie zie:  www.cbs-tabitha.nl en www.meerprimair.nl.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale directeur:

 • Is overtuigend, zichtbaar en betrokken;
 • Geeft leiding door draagvlak, enthousiasme en teamgeest te creëren;
 • Vindt het een uitdaging leiding te geven aan een grotere school;
 • Is sensitief en weet op een zakelijke manier leiding te geven en investeert in een lerende organisatie in de richting van een professionele cultuur;
 • Schept een veilig werkklimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • Staat voor een constructieve samenwerking met ouders, waarin ruimte is voor een open houding, discussie en consensus.
 • Hanteert zowel binnen de school als naar buiten een verbindende houding , waarmee de school nu en in de toekomst stevig wordt gepositioneerd in de omgeving.
 • Geeft samen met team vorm aan de christelijke identiteit en de visie van de school en kan respectvol omgaan met andere geloofsovertuigingen.

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

DC CAO-PO

Wat bieden wij?

 • Een zonder meer uitdagende baan bij een mooie school met een lange traditie;
 • Een ervaren en gedreven team;
 • Goede kwaliteit van onderwijs en opbrengsten;
 • Een sterke centrale ondersteuning en intercollegiaal overleg met andere directeuren;
 • Zeer betrokken en meedenkende ouders;
 • Een bestuur gericht op kansen en ontwikkeling.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Meer Primair bij de werving & selectie. Graag  ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 9 april 2018 om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 12 en 13 april 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.    

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 19 en 23 april 2018 op het bestuurskantoor van Meer Primair, Burgemeester Pabstlaan 10 in Hoofddorp.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. drs. Marcel L. Bos via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Meer Primair

Ingangsdatum

01-08-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.