Directeur Comeniusschool

Een school met traditie, ambitie en oog voor elk kind.

De functie in het kort

 • Een plezierige werkomgeving met een ambitieus en betrokken team;
 • Meedenkende, betrokken ouders en overige bestuursleden;
 • Een stabiele school, zowel op financieel gebied als op leerlingenaantal;
 • Bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de kaders van het managementstatuut.

Wat vragen wij?

 • Het onderschrijven en uitdragen van de doelstelling van de Vereniging;
 • Kennis van, en waardering voor het werk en gedachtegoed van Stephen Covey;
 • Enige jaren leidinggevende ervaring, bij voorkeur binnen het primair onderwijs;
 • Ingeschreven in het schoolleidersregister;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring met en kennis van veranderprocessen;
 • Ervaring met en kennis van de bedrijfsvoering van een onderwijsorganisatie.

Bedrijfsinformatie

De Comeniusschool is een protestants-christelijke school met een open, oecumenisch karakter. Als éénpitter heeft de Comenius een unieke relatie met de Evangelische Broedergemeente (EBG). De naam van de school is afkomstig van Jan Amos Komensky (1592-1670). Hij was pedagoog en theoloog en bisschop van de Broederuniteit, de voorloper van de Evangelische Broedergemeente. Zijn ideeën worden al heel lang, in een aan de tijd aangepaste vorm, in praktijk gebracht op de scholen van de Broedergemeente. De kern van de pedagogische opdracht is het begeleiden van de kinderen die aan de school worden toevertrouwd op een deel van de weg naar volwassenheid. De school wil daarom een opvoedende gemeenschap zijn waarin kinderen zich thuis voelen en optimale kansen krijgen.
 
Het team van de school heeft haar belofte aan leerlingen verwoord in de volgende missie:
“Stevig in je schoenen dankzij Comenius! Wij willen jouw reisgenoot zijn. Zo zijn wij een gemeenschap van mensen op weg.”
 
Ze werken daarbij mede vanuit het gedachtegoed van Stephen Covey’s ‘The leader in me’, als houvast voor de pedagogische én didactische aanpak. Leerkrachten en leerlingen leren zelf-leiderschap te ontwikkelen met behulp van de 7 gewoonten van effectief leiderschap.
 
De Comenius staat goed aangeschreven en heeft door zijn specifieke karakter een breed voedingsgebied. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in zowel het gebouw, als het onderwijs, met als resultaat een school die up-to-date is met o.a. een recent verbouwde gymzaal. Onderwijskundig heeft het team scholing gevolgd op pedagogisch en didactisch gebied en is de beweging van curatieve naar preventieve zorgverlening ingezet. De kwaliteit van het onderwijs is op orde, er is aandacht voor álle leerlingen. De volgende stap is borgen én door ontwikkelen. Het is de wens om meer tijd te creëren voor de creatieve vakken en te werken vanuit leerdoelen.
 
De directie van de school wordt gevormd door de directeur en een adjunct-directeur met lesgevende taken. De directeur is uitvoerend bestuurder met een ruim mandaat. Daarnaast heeft het bestuur 6 toezichthoudende  bestuursleden. Om de bijzondere relatie met de EBG te waarborgen, bestaat het bestuur van de Comenius, in lijn met de statuten, in meerderheid uit leden van de Evangelische Broedergemeente. In het bestuurlijk toetsingskader en het managementstatuut is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen toezichthoudend bestuur en directie vastgelegd. 

Competenties en vaardigheden

De directeur

 • Beschikt over representatieve en goede communicatieve vaardigheden;
 • Is in staat om relevante maatschappelijke- en onderwijskundige ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar het onderwijs op school;
 • Werkt doelgericht en planmatig zonder de mensen uit het oog te verliezen;
 • Stimuleert eigenaarschap ten aanzien van de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling;
 • Past situationeel leiderschap toe, stuurt op proces én inhoud en weet de professionele cultuur te versterken;
 • Is invoelend, gericht op samenwerking en creëert synergie;
 • Luistert met de intentie om te begrijpen vanuit een gelijkwaardige houding;
 • Heeft humor, werkt transparant en is toegankelijk, toont daadkracht en durft grenzen te stellen.

Fte

1,0 fte

Schaal

DC CAO-PO

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de Comeniusschool bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 3 april om 09.00 uur via de button 'solliciteer'rechtsboven of onderaan deze webpagina.
 
Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 10 april 2018, op het kantoor van Scolix, Burgemeester Stramanweg 63 in Ouderkerk aan de Amstel.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zullen plaatsvinden in twee ronden en zijn gepland op 18 en 25 april 2018, op de Comeniusschool, Zinzendorflaan 2B, 3700 AN te Zeist.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kees Dekker via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Organisatienaam

Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente

Ingangsdatum

01-08-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.