Directeur Daltonschool De Bonkelaar

zicht op organisatie ontwikkeling | onderwijskundig leiderschap | planmatig werken

De functie in het kort

U bent een directeur die bereid is de ingezette koers voort te zetten en vanuit een onderwijskundige visie ons Daltononderwijs verder te ontwikkelen. U bent ambitieus en ziet de grote lijnen maar bewaakt ook dat vernieuwingen behapbaar blijven voor het team. Het team heeft de afgelopen jaren met resultaat gewerkt aan het verbeteren van de opbrengsten. Deze solide basis en de kracht in het team zijn voor u vertrekpunt om verder te werken aan het implementeren van een professionele kwaliteitscultuur, waarin teamleden zich eigenaar voelen van het onderwijs en hun eigen ontwikkeling. U gaat hierbij graag planmatig te werk, zodat veranderingen gestructureerd verlopen. Tot slot weet u als directeur van De Bonkelaar de onderlinge samenwerking tussen twee locaties te behouden en blijvend te verbeteren. U gaat in dialoog met uw team op zoek naar de best passende organisatiestructuur voor de school.

Wat vragen wij?

Voor deze functie zoeken wij een verbindende directeur:

 • met een HBO of academisch werk- en denkniveau;
 • die heeft voldaan aan de (her)registratie eisen van het schoolleidersregister en is ingeschreven in het schoolleidersregister;
 • die beschikt over een onderwijskundige visie om te komen tot modernisering van het Dalton concept;
 • die ervaring heeft als leidinggevende en met het inrichten van een organisatiestructuur die past bij de vorm en inhoud van de organisatie.

Informatie over de organisatie

De Bonkelaar is een openbare Daltonschool in Almelo. De school bestaat sinds 1988 en staat bekend als een kwalitatief goede school met een goede sfeer. Er wordt lesgegeven aan ongeveer 400 leerlingen, die zijn verdeeld over 17 groepen.
 
De school heeft twee locaties die 1,5 kilometer uit elkaar staan. De hoofdlocatie staat in de wijk Windmolenbroek en de tweede vestiging in de wijk Ossenkoppelerhoek/ Nieuwstraatkwartier. De meeste leerlingen komen uit de wijk waarin de school staat. Op beide locaties is op dit moment sprake van een lichte groei van het leerlingenaantal. 
 
In het onderwijs spelen de Daltonaspecten samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie een cruciale rol. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de opbrengsten waardoor de school nu bovengemiddeld presteert vergeleken met andere scholen in de omgeving. Sinds 2017 is De Bonkelaar een gecertificeerde Rots & Water school.
 
Het onderwijs wordt verzorgd door een team van 25 leerkrachten, die bij het opstellen van de formatie op beide locaties inzetbaar zijn en regelmatig wisselen. Op beide locaties is locatiemanagement, een ib-er en een conciërge aangesteld. Alle leerkrachten zijn volledig Dalton geschoold en er heerst een professionele, positief kritische, kwaliteitscultuur.  
 
Gelet op ontwikkelingen in het onderwijs hebben de gemeente Almelo en schoolbesturen in de gemeente een gezamenlijke ‘scholenvisie’ opgesteld, om ook in een krimpregio “kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen te bieden via goed onderwijs”. Hiertoe wordt vanuit Integrale Kind Centra een sluitend aanbod voor kinderen georganiseerd. Beide locaties van De Bonkelaar maken onderdeel uit van een IKC, waarin actief wordt samengewerkt met andere scholen, peuterspeelzalen en aanbieders van naschoolse activiteiten. Daarnaast is er ook intensief contact met andere organisaties in de wijk. Vanuit het belang voor het kind worden stappen gemaakt naar de implementatie van een doorgaande lijn van 0-12 jaar.
 
De Bonkelaar is onderdeel van stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA). OPOA verzorgt openbaar primair onderwijs in de gemeente Almelo. Naast de acht gewone scholen voor basisonderwijs heeft de stichting een regiovoorziening voor niet Nederlandstalige leerlingen. Er wordt gewerkt met een Raad van Toezichtmodel, als directeur legt u verantwoording af aan het College van Bestuur en maakt u deel uit van het Management Team. Het bestuur en MT worden ondersteund door een stafbureau. Bij OPOA staat kwaliteit hoog in het vaandel en wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: ondernemend, vertrouwen, samenwerkend, verbindend en ambitieus.
 
Voor meer informatie zie: website van De Bonkelaar en Openbaar Primair Onderwijs Almelo.

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • heeft lef en durft keuzes te maken die nodig zijn om een goede organisatiestructuur in te richten;
 • werkt planmatig en in teamverband; stelt doelen voor de school, zichzelf en zorgt dat leerkrachten ook voor zichzelf doelen stellen; zorgt ervoor dat gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd; bewaakt de behapbaarheid van ambities;
 • stuurt op een professionele kwaliteitscultuur en coacht en begeleidt het team in het versterken van de professionele cultuur;
 • is verbindend en zoekt actief naar samenwerking, zowel intern als met partners in de omgeving van de school;
 • kan een klimaat scheppen waarin kinderen, ouders en team zich gewaardeerd en gekend voelen;
 • vervult een actieve rol in het managementteam van OPOA.

Fte

0,8-1,0

Schaal

DB conform cao PO

Wat bieden wij?

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo biedt:

 • een uitdagende functie op een school met een fijne sfeer die het qua opbrengsten uitstekend doet;
 • een team dat kwalitatief sterk is;
 • een actief MT dat werkt vanuit de waarden: tolerantie, respect en solidariteit;
 • de mogelijkheid tot mobiliteit binnen het bestuur.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Openbaar Primair Onderwijs Almelo bij de werving & selectie.

De vacature heeft een verlengde openstelling gedurende de zomervakantie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina. Na de zomervakantie, in de week van 3 september, informeren wij u over het vervolg van de procedure. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

Stichting OPOA Almelo

Ingangsdatum

01-09-2018

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.