Directeur De Distelvlinder

De functie

Je dag op De Distelvlinder start met het team in de personeelsruimte, je vraagt naar het wel en wee van de medewerkers en dan is het tijd voor de briefing. Onder het genot van je koffie zie je hoe de kinderen en hun ouders het mooie schoolplein oplopen en loop je vast naar de deur waar je de kinderen en ouders verwelkomt. Je maakt hier en daar een praatje, neemt de tijd om ouders te woord te staan, een afspraak te maken of zelf nog even die ene ouder aan te schieten. Als alle kinderen binnen zijn sluit je de deur en ga je aan de slag met je mail, werkoverleg met de IB-er, voorbereiding op het directie overleg van O-POR, een telefoontje en een klassenbezoek. Omdat het vandaag vlotjes verloopt, heb je ook nog tijd voor een onaangekondigde flitsbezoek in groep 1-2, omdat je nieuwsgierig bent naar het filosoferen met kleuters. Je geniet van het contact met de kleuters, hier doe je het allemaal voor. Nog even tijd om verder te werken aan de visie van de school voor de volgende afspraak zich aandient; het rondleiden van twee ouders die zeer waarschijnlijk, mede door jouw enthousiasme, hun kind willen inschrijven op De Distelvlinder. Aan het eind van de dag geniet je nog even hoe het schoolorkest oefent. Kortom een veelzijdige functie op een prachtige school.

Als directeur van De Distelvlinder ben je hét gezicht van deze bloeiende school met een kunst & cultuur profiel en je weet de positie van de school op een positieve manier te verstevigen in de wijk. Je geeft leiding aan een zeer betrokken en vakkundig team dat de talenten van de leerlingen centraal stelt. Je bent in staat om een open professioneel leer- en leefklimaat te creëren waarin men zich gewaardeerd en gemotiveerd voelt. Je inspireert vanuit inhoud en visie, bent communicatief vaardig, betrokken, hakt knopen door en durft te confronteren.

Wat bieden wij?

De Distelvlinder biedt:

 • Een stabiel en gepassioneerd team dat goed samenwerkt.
 • Een uiterst positief leer- en leefklimaat.
 • Een uitdagende leeromgeving waarbij, naast de basisvakken, er veel aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling en kunst & cultuur.
 • Een modern gebouw met veel voorzieningen.
 • Een faciliterend stafbureau en bestuur dat gericht is op kansen.
 • Scholings- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Een salaris in schaal DB conform de cao PO en met zicht op een vast dienstverband na één jaar.

Schaal

€ 3134 - € 5006 | DB cao PO

Fte

0,8 - 1,0 fte

Informatie over de organisatie

De Distelvlinder is een basisschool voor openbaar onderwijs in Culemborg. De school is gevestigd in de Brede School Culemborg-West. Dit betekent behalve een modern, goed geoutilleerd gebouw, ook een goed geregelde voor-, tussen- en naschoolse opvang. Tevens kan er binnen de Brede School gebruik gemaakt worden van de voorzieningen van de KEC (Kunsteducatie Culemborg). Kortom, de Brede School Culemborg-West is een multifunctionele voorziening voor educatie, zorg en ontspanning. De school telt ongeveer 200 leerlingen en er heerst een bijzonder prettige sfeer onder de leerlingen. Het team bestaat uit zestien betrokken en hardwerkende medewerkers die uitgaan van hoge verwachtingen passende bij ieder kind en haar of zijn talent.

Taal en rekenen vormen de basis voor de cognitieve ontwikkeling van ieder kind. Deze vakken zijn niet voor niets tot speerpunten van alle OPO-R scholen uitgeroepen. Op De Distelvlinder is daarbij aandacht voor de ontwikkeling van de hele mens in het kind. Op De Distelvlinder nemen kunst- en cultuureducatie een belangrijke plaats in. Nadat in de ochtend klassikaal op verschillende niveaus gewerkt wordt aan rekenen en taal, is in de middag tijd en ruimte voor de zaakvakken en vakken zoals handvaardigheid, drama, dans en muziek. Hier wordt soms ook vakoverstijgend en groepsdoorbroken gewerkt. Regelmatig worden workshops gegeven door bijvoorbeeld kunstenaars van buiten de school en is er ook een echt schoolorkest en jaarlijks een podiumweek.

Om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten vinden gesprekken plaats met kind-ouder-leerkracht. De methodes zijn up-to-date en er wordt gewerkt met chromebooks. Leerkrachten maken in hun lessen gebruik van coöperatieve werkvormen en hanteren het EDI model. Ook is er aandacht voor de brede ontwikkeling en talenten van de leerlingen. De Distelvlinder is een Vreedzame school en dit wordt doorleefd door de hele school.

De Distelvlinder maakt samen met 12 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Openbaar Primair onderwijs Rivierenland (OPO-R). De stichting verzorgt onderwijs voor circa 2000 leerlingen. De scholen van OPO-R zijn gelegen in de woonkernen Tiel, Culemborg en Wadenoijen. Het College
van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning. Daarbij gaat
het om ondersteuning op de gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken en uitvoering van de kwaliteitszorg.

Klik hier voor informatie over De Distelvlinder.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

 • Toegankelijk: Je hebt een open houding en bent toegankelijk en zichtbaar voor leerlingen, ouders en teamleden.
 • Situationeel en waarderend leiderschap: Je ondersteunt de teamleden op een waarderende en inspirerende manier in hun professionele ontwikkeling. Je bent in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.
 • Doel- en resultaatgericht: Je bent rolbewust, je houdt focus, stelt prioriteiten, geeft vertrouwen en ruimte binnen de vastgestelde kaders en vraagt verantwoording.
 • Samenwerken: Je zoekt actief de samenwerking met ouders en met partners in het gebouw.
 • Persoonskenmerken: Je bent authentiek, flexibel en consequent, beschikt over een dosis humor, gedraagt je reflectief en integer.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde schoolleidersopleiding (aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs) of je bent bereid de opleiding op zeer korte termijn te volgen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring als schoolleider in het primair onderwijs.
 • Je hebt ervaring met het verder professionaliseren van een team.
 • Je hebt ervaring met profilering van een school in zijn directe omgeving.
 • Je hebt een heldere en moderne visie op onderwijs die aansluit op de meerjarenkoers van de school en stichting OPO-R.
 • Je bent communicatief vaardig; je communicatiestijl is open en transparant, empathisch én duidelijk.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving- & selectieprocedure voor De Distelvlinder. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 20 april 2020 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de commissie vinden plaats in Culemborg op de school.

Belangrijke data:
Sluitingsdatum: 20 april 2020
Voorgesprekken ScoliX: 23 april 2020
1e gesprek SC/BAC: week van 14 mei 2020 (begin avond)
2e gesprek SC/BAC: week van 27 mei 2020 (begin avond)
LET OP:  Alle data onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. Coronavirus.

Videoconference kan ingezet worden tijdens de procedure.

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Don Koehorst via donkoehorst@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Ingangsdatum

01-08-2020

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature