Directeur De Leidse Houtschool

verbindend | daadkrachtig

De functie in het kort

Als directeur vervult u het integraal schoolleiderschap met alle organisatorische, onderwijskundige en personele aspecten. U heeft een onderwijskundige visie gericht op innovatie, u bent verbindend, zichtbaar naar alle betrokkenen en communicatief sterk. U werkt vanuit draagvlak bij team en ouders met de kracht van de dialoog. U creëert onderling vertrouwen, rust en eenheid. U schept duidelijkheid, zet de lijnen uit en u bent besluitvaardig. U bouwt verder aan de implementatie van een professionele schoolcultuur waarmee de noodzakelijke vernieuwing in gang wordt gezet. Professionalisering van het team, ter ondersteuning van dit proces, is een belangrijk onderdeel daarvan. U durft aan te spreken en benut de kwaliteiten van het team. Daarbij verliest u de organisatiedoelstellingen niet uit het oog. U geeft de huidige visie verder vorm volgens de uitgangspunten van het International Primary Curriculum (IPC) om leerlingen effectiever te laten leren.

Wat vragen wij?

 • U hebt een afgeronde schoolleidersopleiding;
 • U bent geregistreerd in het schoolleidersregister;
 • U beschikt over recente aantoonbare leidinggevende ervaring binnen het primair onderwijs;
 • U hebt ervaring met verbeter-/veranderprocessen;
 • U hebt ervaring of affiniteit met IPC en internationalisering;
 • U onderschrijft de christelijke grondslag van de school en u geeft op een inspirerende, verbindende en uitnodigende wijze vorm aan deze identiteit;
 • U wilt zich verbinden voor een langere tijd.

Bedrijfsinformatie

Onder het bestuur van SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) vallen 17 basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs. De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen de scholen praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting beter regelen. Het onderwijs is van hoge kwaliteit en school, ouders en leerling vormen een drie-eenheid. De organisatie is ontwikkelingsgericht met ruimte voor professionals. Met elkaar vormen zij een lerende en professionele organisatie. Scholen hebben hun eigen identiteit en de vrijheid deze vorm te geven, gekoppeld aan het op organisatieniveau geformuleerd strategisch beleid. Dit is vastgelegd in het schoolplan. De directeuren van de scholen leggen verantwoording af middels managementrapportages.  
 
Het team van de Leidse Houtschool bestaat naast de directeur uit ca. 17 groepsleerkrachten, een intern begeleider en een conciërge. In het nieuwe schooljaar zal de school ondersteund worden door een administratief medewerker. De leerkrachten verzorgen het onderwijs aan 8 groepen en ca. 195 leerlingen met uitzicht op 210 leerlingen op 1 oktober 2018. De sterke Leidse kenniseconomie en de groei van de stad bieden perspectief op verdere groei. Het team is warm en hecht, werkt hard en al lang met elkaar. Recent zijn een aantal onderwijsontwikkelingen in gang gezet, zoals de invoering van IPC (Internationaal Primary Curriculum) en het vak Engels vanaf groep 1. De school heeft als ambitie om “excellent onderwijs” te bieden.

De Leidse Houtschool staat in een rustige en veilige buurt aan de rand van Leiden met een dorpsachtig karakter tegenover het park De Leidse Hout. De school is gevestigd in een monumentaal pand met een typisch jaren 30 architectonische stijl en herbergt 9 lokalen. De school is in 2010 verbouwd waardoor er in de kap nog twee lokalen en een werkruimte gerealiseerd zijn. Het aantal nationaliteiten op school neemt toe als gevolg van het aantal internationale bedrijven dat zich vestigt op de Bio Science park in Leiden.
 
De Leidse Houtschool heeft een open christelijk karakter. Ouders die een andere levensovertuiging hebben zijn welkom maar zij worden wel gevraagd de uitgangspunten van de school te onderschrijven, zoals het deelnemen aan bijvoorbeeld de kerstviering. De school hecht veel waarde aan een vriendelijk en veilig klimaat, zodat kinderen op een ontspannen manier kunnen leren en leven met elkaar. Naast het aanleren van vaardigheden en het vergroten van kennis, leren de kinderen zich ontwikkelen in zelfvertrouwen, in zelfkennis en positief gedrag naar anderen.

Leerlingen zijn vanaf groep 3 in leerstofjaarklassen ingedeeld. De leerlingen kunnen ook, wanneer hun ontwikkeling hierom vraagt, een eigen programma voor één of meerdere vakken volgen. De resultaten van de school zijn op orde en al jaren boven het landelijk gemiddelde.

Voor meer informatie zie: www.leidsehoutschool.nl en www.scoleiden.nl.

Competenties en vaardigheden

De directeur die past bij De Leidse Houtschool:

 • Is een onderwijskundig leider, heeft kennis van zaken (heeft bij voorkeur lesgevende ervaring) en is in staat om vanuit een eigentijdse onderwijskundige visie, op inspirerende en verbindende wijze sturing te geven aan de ingezette veranderings- en verbeterprocessen;
 • Is vernieuwend, daadkrachtig, besluitvaardig en koersvast;
 • Spreekt hoge verwachtingen uit en stuurt dagelijks op de uitgangspunten van een professionele schoolcultuur en weet deze te implementeren en te borgen;
 • Is gericht op groei, stuurt vanuit gezamenlijkheid op het leren van- en met elkaar en is in staat een werkklimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • Werkt planmatig, communiceert pro-actief en neemt het team mee in de verdere onderwijs- en teamontwikkeling;
 • Is benaderbaar en een zichtbaar boegbeeld voor kinderen, ouders en teamleden;
 • Kiest bewust voor De Leidse Houtschool en wil zich voor langere tijd committeren aan de school;
 • Betrekt ouders als waardevolle partners bij de ontwikkeling van hun kinderen en bij de ontwikkeling van de visie van de school.

Fte

1,0

Schaal

DB CAO-PO

Wat bieden wij?

SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) biedt:

 • Een uitdagende functie met voldoende ontwikkelingspotentieel;
 • Een enthousiast team, energieke kinderen en betrokken ouders;
 • Een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling;
 • Samenwerking in een team met enthousiaste collega-directeuren.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt SCOL bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 3 april 2018 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 11 april 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 18 en 25 april 2018 op het bestuurskantoor van SCOL, Mariënpoelstraat 4 te Leiden.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Organisatienaam

SCOL - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Ingangsdatum

01-08-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.