Directeur de Peetersschool

pedagogische visie | onderwijskundig leiderschap

De functie

“Een unieke rol voor een bevlogen schoolleider met vrijheid en verantwoordelijkheid”. De Peetersschool is een trotse éénpitter in Amsterdam Zuid. In een historisch gebouw aan de Richard Holstraat in Amsterdam Zuid, dat recent volledig is aangepast aan de huidige wensen en eisen van deze tijd, begroet je elke dag ca. 230 kinderen. Vanuit vertrouwen en veiligheid werk je samen met een enthousiast team aan een brede ontwikkeling van kinderen zodat zij goed zijn voorbereid op de wereld van morgen.

In een veilige sfeer van openheid en dialoog zorg je voor draagvlak bij alle direct betrokkenen zoals het bestuur, de medewerkers en de ouders. Van het vormgeven van goed werkgeverschap krijg je energie: strategisch personeelsbeleid weet je goed te combineren met een ‘hands-on’ aanpak in de dagelijkse praktijk. Met het creëren van een professionele leer- en werkomgeving komen mooie nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen onder jouw natuurlijk leiderschap tot stand. Je ondersteunt het team in het verder ontwikkelen van de professionele cultuur met behoud van de goede aspecten van de familiaire cultuur.

Je handelt vanuit een sterke onderwijskundige en pedagogische visie. Je bent duidelijk en je durft je kwetsbaar op te stellen. Je kunt goed met cijfers omgaan en je bent een strategische partner voor het bestuur en trekt samen op. Daarbij leg je verantwoordelijkheden laag in de organisatie, ben je waarderend en geef je vertrouwen. Daarnaast werk je in een beleidsmatige context als éénpitter en deal je met de lokale overheid waar noodzakelijk en vertaal je dit voor de Peetersschool: Je zit in het hart van het onderwijs!

Wat vragen wij?

 • Bij voorkeur een afgeronde schoolleidersopleiding of bereid zijn deze te volgen.
 • Aantoonbaar onderwijskundig leiderschap.
 • Actuele kennis van en werkervaring in het primair onderwijs.
 • Leidinggevende ervaring met pedagogische en onderwijskundige verbetertrajecten op zowel inhouds- als procesniveau.
 • Je past binnen de identiteit van de Peetersschool en werkt vanuit de vijf kernwaarden:  betrokkenheid, zelfstandigheid, avontuur, geborgenheid en vakmanschap.

Informatie over de organisatie

De Peetersschool is een zogenaamde éénpitter en een schoolvereniging met een interconfessionele grondslag. Door de kleinschaligheid en de aandacht voor ieder individueel kind wordt de school ook wel een “dorpsschool in de stad” genoemd.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwillige bestuursleden die als ouder verbonden zijn aan de school. Met de invoering van de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur is er een scheiding aangebracht tussen een uitvoerend bestuur (DB) en een toezichthoudend bestuur (AB). De algehele leiding van de school ligt in handen van de directeur met gemandateerde bestuurstaken. De directie (de directeur samen met twee adjunct-directeuren met lesgevende taken) komt in overleg met de leerkrachten tot een voorstel met beleidsuitgangspunten. Deze wordt door het bestuur vastgesteld. De Peetersschool maakt onderdeel uit van de Federatie basisonderwijs Eénpitters Amsterdam Centrum Zuid.

Op de Peetersschool is het fijn werken vanwege de prettige sfeer die er heerst. Goede omgangsvormen en respect voor elkaar zijn belangrijk. De ca. 230 leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen en er werken ca. 24 zeer bevlogen medewerkers. Er wordt vanuit het leerjaarstofsysteem met het GIP-model gewerkt. De leerlingen vinden het fijn dat er veel ruimte is voor differentiatie en onderwijs op maat, mede door de inzet van vakleerkrachten, onderwijsassistenten, 2 IB’ers (waarvan 1 vacature), flex-ruimtes in alle lokalen en de inzet van Chromebooks in alle klassen.

Op weg naar de toekomst geeft de directeur samen met het team vorm aan het onderwijs. De ouderparticipatie is hoog en de eindresultaten zijn al jaren boven het landelijk gemiddelde. Er is een gedegen zorgstructuur. Het kader voor het schoolplan 2020-2024 is aanwezig maar dient onder leiding van de nieuwe directeur geconcretiseerd te worden.

Jouw opdracht voor de komende periode:

 • Het zichtbaar maken (en eventueel herijken) van de visie in de dagelijkse praktijk.
 • Vanuit onderwijskundig leiderschap en  een pedagogische visie richting geven aan de koers en de collectieve ambitie van de school, daarbij rekening houdend met de  behoeften van de populatie leerlingen en ouders.
 • Het goed meenemen van alle direct betrokkenen bij het stellen en kaderen van zowel organisatorische als nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen in het bijzonder het uitdagend maken van het onderwijs.
 • Het zichtbaar maken van ontwikkelingen en resultaten van zowel leerlingen als leerkrachten.
 • Het behouden van de sterke kanten van de familiaire cultuur en het verder doorontwikkelen van de professionele cultuur.
 • Het vergroten van eigenaarschap bij zowel leerlingen als leerkrachten.
 • Ouders als waardevolle partners erbij (blijven) betrekken.

Voor meer informatie over de school verwijzen wij graag naar de website van de Peetersschool en naar de website van Scholen op de kaart.

Competenties en vaardigheden

Competenties

 • Het onderschrijven van de interconfessionele grondslag van de schoolvereniging.
 • Op inspirerende en motiverende wijze het team ondersteunen in de onderwijskundige ontwikkelingen.
 • Binnen een open en veilig werkklimaat het team meenemen in de verdere ontwikkeling naar een professionele cultuur en een lerende organisatie.
 • Communicatief vaardig en in staat om de communicatie af te stemmen op de diverse geledingen.
 • Het kunnen schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Vaardigheden

 • Planmatig werken: als integraal schoolleider met gemandateerde bestuurstaken werk je vanuit een strategische koers planmatig aan de schoolontwikkeling (je bewaakt en evalueert gemaakte afspraken).
 • Innovatief: de leerling staat bij jou centraal, je bouwt voort op de reeds ingezette onderwijskundige ontwikkelingen om het onderwijs uitdagend te maken en stuurt blijvend op innovatie.
 • Stimulerend en waarderend leiderschap: je geeft leiding vanuit vertrouwen, gebruikt humor en stimuleert eigenaarschap bij teamleden. Een veilig en open klimaat waarin kinderen, medewerkers en ouders zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen is voor jou belangrijk.
 • Toegankelijk: je hebt een open houding en bent toegankelijk voor medewerkers, ouders en kinderen.
 • Communicatief vaardig: je bent in staat om op respectvolle wijze feedback te geven en te ontvangen. Je kunt luisteren en je bent duidelijk. 
 • Veranderkundig: vanuit voorbeeldgedrag geef je de ontwikkeling naar een verdere professionalisering van de cultuur vorm, daarbij is er aandacht voor reflectie.
 • Oplossingsgericht: je bent oplossingsgericht en operationeel sterk.
 • Persoonskenmerken: je bent emotioneel intelligent, weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Je bent betrouwbaar en consequent, oplossingsgericht. Je werkt op basis van wederzijds vertrouwen en integriteit. 

Fte

1,0

Schaal

DB of DC CAO-PO, afhankelijk van opleiding en ervaring

Wat bieden wij?

Schoolvereniging Peetersschool biedt:

 • Een boeiende en uitdagende baan.
 • Werken met een professioneel, enthousiast en loyaal team.
 • Een stevig verankerde school in de wijk.
 • Ruime mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Schoolvereniging Peetersschool bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief uiterlijk 28 oktober 2019 voor 09:00 uur via de button 'solliciteer' op deze pagina. Na de brievenselectie volgen de voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) vinden plaats in Amsterdam.

Belangrijke data:

 • Sluitingsdatum vacature: 28 oktober 2019
 • Voorselectiegesprekken ScoliX: 31 oktober 2019
 • 1e gesprek BAC: 21 november 2019
 • 2e gesprek BAC: 25 november 2019

Wil je alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Rozenbroek, via janrozenbroek@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

De Peetersschool

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.