Directeur De Piramide

verbinder | duidelijk | enthousiast

De functie

Vanuit een prachtig nieuw schoolgebouw werk je samen met het team van De Piramide aan de missie ‘Samen leren om te groeien’. Je benut de mogelijkheden van het eigentijdse gebouw en geeft verder vorm aan de samenwerking met de kinderopvang onder hetzelfde dak. De visie van de school op lesgeven en leren vertaal je met het team naar handelen en maak je zichtbaar in de school. Je werkt planmatig verder aan implementatie van EDI, leren zichtbaar maken, ouderbetrokkenheid en de uitgangspunten van Positive Behaviour Support (PBS). Vanuit de kaders voor een professionele cultuur zorg je voor eenduidigheid en versterk je het leren van elkaar. Je coacht teamleden om het beste uit zichzelf te halen. Samen met het team, ouders en leerlingen bouw je verder aan een stevig fundament: De Piramide is een school om trots op te zijn!

Per 1 januari 2020, of eerder indien mogelijk.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding tot schoolleider en registratie bij het Schoolleidersregister PO of bezig/bereid zich te registreren.
 • Je onderschrijft het identiteitsdocument van Laurentius Stichting.
 • Je hebt recente leidinggevende ervaring in het (primair) onderwijs.
 • Je hebt ervaring met het versterken van de professionele cultuur.
 • Je hebt affiniteit met de gemêleerde populatie van de school.

Informatie over de organisatie

De Piramide is een katholieke basisschool in het Stationskwartier van Rijswijk, onderdeel van "Brede School Stationskwartier". Samen met de "Up" van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang is de school gehuisvest in een modern nieuw schoolgebouw, waar kinderopvang, onderwijs en ouders elkaar ontmoeten. Het gebouw is open en licht, heeft veel glazen wanden en beschikt over leerpleinen. De leerpleinen zijn ruimtes die grenzen aan de lokalen en dankzij de systeemwanden van de lokalen flexibel te gebruiken zijn. Op de leerpleinen kunnen kinderen in grotere of kleinere groepen samenwerken en een onderwerp uitwerken of een plekje vinden om juist even alleen te werken. 

De Piramide is een school in ontwikkeling, het team staat voor goed onderwijs en wil kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Er is aandacht voor het up to date houden van de didactische vaardigheden en het blijvend stimuleren van kennis en vaardigheden van de school en het team.

Jouw opdracht voor de komende periode is:

 • De eigentijdse visie op leren nog beter zichtbaar maken in de school.
 • Het borgen van de in gang gezette onderwijskundige ontwikkelingen.
 • Samen met het team werk je verder aan het eigen maken van een professionele cultuur.
 • Met trots maak je gebruik van de mogelijkheden van het gebouw en de samenwerking met “Up”.
 • Je geeft op passende wijze invulling aan ouderbetrokkenheid.
 • Je werkt vanuit de vier kernwaarden structuur, veiligheid, samenwerken en doelgericht ontwikkelen aan een veilige leeromgeving voor de kinderen.

De Piramide werkt met jaargroepen. Leerkrachten passen het model van Expliciete Directe Instructie (EDI) toe in hun (basis)lessen en werken handelings-en opbrengstgericht. Binnen de leef-en leercultuur gaat het team uit van positieve waarden en normen en de juiste sociale vaardigheden. Dit realiseren ze door te werken volgens afspraken vanuit (PBS).

De Piramide is onderdeel van de Laurentius Stichting. De Laurentius Stichting biedt katholiek onderwijs aan in de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Onder de stichting vallen 27 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs, 1 praktijkschool (voortgezet speciaal onderwijs) en 1 Internationale school. Er werken bijna 900 medewerkers voor 9000 leerlingen. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk en worden ondersteund door het College van Bestuur en het stafbureau. Op basis van gesprekken met de hele organisatie is in het strategisch beleidsplan 'Op weg naar 2023' de koers voor de komende jaren verwoord en verbeeld. Deze thema’s zijn verder uitgewerkt in het bijhorende plan van aanpak.

Voor meer informatie zie website Basisschool De Piramide en website van Stichting Laurentius

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

DB CAO-PO, maximaal € 4.791,00 bij volledig dienstverband

Wat bieden wij?

Laurentius Stichting biedt:

 • Een school waar volop kansen liggen om de stevige basis verder uit te bouwen en de school blijvend sterk te positioneren.
 • Een team dat werkt vanuit de kernwaarden: structuur, veiligheid, samenwerken en doelgericht ontwikkelen.
 • Betrokken teamleden die je welkom heten.
 • Een leerlingpopulatie die een brede afspiegeling van de samenleving is. 
 • Een school die sinds 3 jaar is gehuisvest in een nieuw, eigentijds en modern ingericht gebouw.
 • Een bestuur dat bottom-up werkt.
 • Een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij aantoonbaar voldoende functioneren.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Laurentius Stichting bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 21 oktober 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' op deze pagina.
Na de brievenselectie volgen de voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) vinden plaatsen op BS De Piramide in Rijswijk.

Belangrijke data:

 • Sluitingsdatum vacature: 21 oktober 2019
 • Voorgesprekken ScoliX: 24 oktober 2019
 • 1e gesprek BAC: 31 oktober 2019
 • 2e gesprek BAC: 6 november 2019

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met de gespreksdata?

Heeft u vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op met Jeltje Dijkstra via jeltjedijkstra@scolix.nl of 020 – 737 00 61.

Organisatienaam

Laurentius Stichting

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.