Directeur Dr. J.A. Gerth van Wijkschool

De functie

Bij binnenkomst voel je direct de gastvrije, toegankelijke en open sfeer van de school en herken je jezelf hierin. Je ziet hoe het met de kinderen gaat als je ’s ochtends bij de deur staat en ouders voelen zich vrij jou te benaderen. Als directeur van de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool vervul je een spilfunctie in de afstemming tussen de partners binnen het kindcentrum en ben je een aanspreekpunt voor alle medewerkers. Daarbij zie je kansen om de goed lopende samenwerking met de partners vanuit gelijkwaardigheid verder te ontwikkelen en te bestendigen.

Je geeft leiding aan een positief en hardwerkend team en hebt oprechte aandacht voor je collega’s, ouders en leerlingen. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en visie geef je verder vorm aan toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen. Je bent een stevige directeur die openstaat voor dialoog en vervolgens ook de besluiten neemt. Vanuit vertrouwen geef je ruimte aan het team, waarbij je de koers in de gaten houdt en sturing geeft waar nodig. Je stelt je flexibel op, biedt een luisterend oor en geeft met plezier en humor invulling aan je functie.  

Het doel is om elke dag de leerlingen goed onderwijs te geven dat bij hen past, dat hen motiveert en dat hen kennis en vaardigheden biedt om straks volop deel te nemen aan een mondiale samenleving. Als directeur bouw je voort op de reeds ingezette lijn en zet jij je in om de kwaliteit van het onderwijs op de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool te blijven bewaken, verbeteren en borgen.

Wat bieden wij?

SCOH biedt:

 • Een oplossingsgericht, stabiel en actief team.
 • Een goed lopende school in een prachtig nieuw gebouw in het Laakkwartier, met veel aandacht voor voeding, sport en cultuur.
 • Een zeer diverse leerling- en ouderpopulatie.
 • Een brede ouderbetrokkenheid.
 • Fijne samenwerking met de partners in het kindcentrum vanuit een gedeelde pedagogische visie.
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling vanuit SCOH.

Schaal

€ 3459 - € 5527 | D12 cao PO

Fte

1,0 fte

Informatie over de organisatie

Kosmos is een IKC, een integraal kindcentrum, waar kinderen van 0 tot 13 jaar welkom zijn voor onderwijs en opvang. Kindcentrum Kosmos wordt gevormd door de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool en De Hummelhoek (peuterleerplek) en David Dak (kinderopvang VVE en buitenschoolse opvang). Er wordt dagopvang, peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse opvang, basisonderwijs en naschoolse activiteiten aangeboden. Vanuit de missie ‘Kindcentrum Kosmos geeft kinderen de ruimte’ wordt er vanuit één gezamenlijke pedagogische visie gewerkt. Het kindcentrum is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw aan de Withuysstraat, hoek Laakkade, met een groot, groen en uitdagend speelplein met vrolijke speeltoestellen.

De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool biedt onderwijs aan zo’n 350 leerlingen in 16 groepen. De meeste kinderen komen uit de wijk, die een divers samengestelde populatie kent. Het team bestaat uit 34 leden waaronder een adjunct-directeur, twee intern begeleiders, drie bouwcoördinatoren en verschillende specialisten op vakinhoudelijke thema’s. Er wordt lesgegeven met expliciete directe instructie (EDI) en bij begrijpend lezen volgens de principes van opbrengstgericht passend onderwijs (OPO). Op het gebied van de zaakvakken loopt een pilot ten aanzien van thematisch werken en er is aandacht voor digitale geletterdheid. De school hecht veel waarde aan oprechte ontmoeting tussen ouders, leerlingen en het team. Betrokken zijn, elkaar respecteren en positief nieuwsgierig zijn naar elkaars meningen en visies staan hoog in het vaandel. Vanuit de christelijke identiteit helpt de school de leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven te staan.

De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool is onderdeel van SCOH, Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. SCOH is een stichting waarbij 32 basisscholen, 3 sbo-scholen, een school voor Praktijkonderwijs, een SO-VSO school en 21 peuterscholen zijn aangesloten in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Pijnacker. Onder het bestuur vallen ook een stafbureau en een servicebureau. Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid; het is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie. SCOH biedt nieuwe directieleden goede begeleidingsmogelijkheden aan.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van de Dr J.A. Gerth van Wijkschool en de website van SCOH.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

 • Je geeft invulling aan het integraal schoolleiderschap, met alle daaraan verbonden organisatorische, bedrijfsmatige, onderwijskundige en personele aspecten.
 • Je ontwikkelt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (bottom-up) het beleid, waarbij je de koers en haalbaarheid bewaakt, besluiten neemt en de ingezette ontwikkelingen borgt.
 • Je geeft teamleden professionele ruimte en weet de ambities en talenten van het team te benutten.
 • Je verstevigt de samenwerking met de partners van het kindcentrum vanuit gelijkwaardigheid.
 • Je versterkt een positief kritische feedbackcultuur en stimuleert betrokkenheid van alle teamleden.
 • Je draagt bij aan het open en veilige klimaat waarin medewerkers zich gezien, gehoord, gesteund en gewaardeerd voelen.
 • Je bent zichtbaar en toegankelijk en kunt goed omgaan met de diversiteit van ouders en leerlingen.
 • Je stelt je flexibel op, hebt humor en weet zaken te relativeren.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding.
 • Je past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de vier kernwaarden: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met het werken in een IKC.
 • Je hebt een visie op toekomstbestendig onderwijs en ervaring met het implementeren van  onderwijsvernieuwingen.
 • Je bent bereid tot interne mobiliteit na een periode van ongeveer 5 jaar.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor SCOH. Graag ontvangen wij je cv en motivatievideo van maximaal 2 minuten uiterlijk 15 maart 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Jouw motivatievideo kun je het beste uploaden in een besloten omgeving zoals youtube of vimeo. De link hiervan zet je in een document dat je upload bij “motivatiebrief”. Is je LinkedIn pagina beter dan je cv? Dan mag je deze link ook insturen in plaats van je cv. Dit doe je door bij cv een document te uploaden met de link naar je LinkedIn pagina. Let op: deze moet dan wel openbaar toegankelijk zijn.

Na de videoselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken door middel van videoconference of op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie (SC) en benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in maart en april 2021.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 15 maart 2021
Voorgesprekken ScoliX: 19 maart 2021
Gesprek SC: 23 maart 2021
1e gesprek BAC: 30 maart 2021
2e gesprek BAC: 6 april 2021

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vera Wiersema via verawiersema@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

LET OP:  Alle data onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Ingangsdatum

01-08-2021

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature