Directeur IKC De Groenling

"Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en samen zingen wij het hoogste lied"

De functie in het kort

In samenwerking met het team werkt u iedere dag aan kwalitatief hoogstaand onderwijs met oog voor het talent dat elk kind heeft. U sluit aan bij het reeds opgestelde schoolplan en vertaalt de doelen uit dit plan met het team naar het dagelijks handelen. De kern van uw opdracht is borgen van de kwaliteit van het onderwijs en het pedagogisch en didactisch handelen. Vanuit betrokkenheid met en vertrouwen in het team stuurt u op de versterking van de professionele cultuur. Tegelijkertijd betrekt u vernieuwing en innovatie bij de bestaande doelen. U verbindt de plannen voor de verdere ontwikkeling van het IKC en het volledig ingerichte ‘Kinderdroom’ aan het strategisch jaarplan van het kindcentrum. Daarin werkt u nauw samen met de locatiemanager van Hoera Kindercentra en betrekt u teamleden, ouders en de omgeving van het kindcentrum, zodat de leerlingen van De Groenling op een zo hoog mogelijk en divers niveau uitvliegen. Daarnaast verbindt u zich als directeur van Stichting Prisma aan de missie en visie en omarmt u de kernwaarden van de stichting.

STARTDATUM: Per 1 juni 2019 of zoveel eerder als mogelijk.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde opleiding of studerend voor directeur basisonderwijs is een voorwaarde.
 • Ervaring in het (primair) onderwijs.
 • Kennis van en affiniteit met IKC-ontwikkeling.

Informatie over de organisatie

Kindcentrum De Groenling in Panningen is een katholiek kindcentrum met ca. 180 leerlingen. Er wordt modern, eigentijds en ontdekkend onderwijs aangeboden. Het kindcentrum biedt volop mogelijkheden en ruimte aan alle leerlingen om hun talent samen met andere kinderen en andere gebruikers van de Groenling te ontwikkelen. Het team bestaat uit 14 leerkrachten en een kwaliteitsteam medewerker.
 
Vanuit een sterk en veilig pedagogisch klimaat is veel aandacht voor de talenten en de persoonlijkheid van ieder kind. Naast de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden is er aandacht voor competenties zoals samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, kritisch denken en sociale en creatieve vaardigheden.
 
De ruimtes in het gebouw kunnen flexibel worden ingedeeld. Hier wordt dan ook door het team gretig gebruik van gemaakt ter ondersteuning van het onderwijs. Samenwerkingspartner Hoera Kindercentra biedt onder hetzelfde dak dagopvang voor baby’s en peuters en voor- en naschoolse opvang aan. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde pedagogische visie. De peuter- en kleutergroepen werken op het middenplein samen aan activiteiten.

Daarnaast maakt De Groenling gebruik van Kinderdroom, een uniek concept van Stichting Prisma en Hoera Kindcentra, waar een breed aanbod van diverse leerstrategieën en persoonsontwikkeling van kinderen centraal staan. Kinderdroom ligt op loopafstand van De Groenling. Er wordt ook voor- en naschoolse opvang aangeboden.
 
De Groenling is een kindcentrum van Stichting Prisma. De stichting vormt het bevoegd gezag van 10 katholieke basisscholen, 1 openbare basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Er werken ruim 170 personeelsleden aan het onderwijs voor ongeveer 1700 leerlingen. Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de stichting en zit het Directieberaad van 8 directeuren voor. Het CvB wordt hierbij ondersteund door het Ondersteuningsbureau. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In het strategisch beleidsplan 2019-2023 zijn doelen vastgesteld op de pijlers Onderwijs en kwaliteit, Personeel en Bedrijfsvoering en Organisatie.
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van De Groenling, de website van Stichting Prisma en een filmpje over De Groenling en Kinderdroom.

Competenties en vaardigheden

 • U werkt vanuit vertrouwen en vanuit de intentie dat iedereen het juiste doet.
 • U bent ondernemend ingesteld en benut kansen, u zoekt de verbinding tussen het schoolplan en de omgeving van het kindcentrum.
 • U bent een bevlogen integraal schoolleider en geeft met toewijding en passie invulling aan het jaarplan van De Groenling.
 • Eigenaarschap is voor u belangrijk, u neemt verantwoordelijkheid en verwacht dat ook van anderen.
 • U beschikt over een ambitieuze visie op onderwijs en de ontwikkeling van kinderen van 0-14 jaar en bent in staat deze te verbinden aan het jaarplan en een koers voor de lange termijn.
 • U betrekt teamleden, ouders en andere stakeholders bij ontwikkelingen en bent in staat draagvlak te creëren.
 • U heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs en het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten, u bewaakt deze en kunt waar nodig bijsturen.
 • Bij het vertalen van visie en beleid naar concrete actiepunten en gedrag benut u de kracht en het enthousiasme van het team.
 • U werkt gestructureerd en planmatig aan gestelde doelen.
 • U bent reflectief, zichtbaar en communicatief vaardig. U gaat vanuit een proactieve, positieve en professionele houding in gesprek met ouders, teamleden en kinderen.

Fte

0,8 fte

Schaal

DB CAO-PO

Wat bieden wij?

Stichting Prisma biedt:

 • een jong, hecht en veerkrachtig team dat werkt met passie en zorg voor ieder kind;
 • een actieve en prettige samenwerking met Hoera Kinderopvang;
 • een kindcentrum centraal gelegen in Panningen met speels ingericht plein;
 • het gebruik van Kinderdroom; een uniek concept waar diverse leerstrategieën en persoonsontwikkeling van kinderen centraal staan;
 • een strategisch beleidsplan 2019-2023 dat de kaders biedt voor directeuren;
 • het werken vanuit vertrouwen en de kernwaarden: ondernemerschap, bevlogenheid, eigenaarschap en vrijheid.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting Prisma bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 1 april 2019 om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 8 of 9 april 2019 op een locatie in (de buurt van) Panningen.
 
De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 12 april 2019 en de gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 18 april 2019 op het bestuurskantoor van Stichting Prisma.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Stichting Prisma Panningen

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.