Directeur Jenaplan Basisschool Vlinderbos

innovatief | onderwijshart | visionair

De functie in het kort

Als directeur van een bruisende vernieuwingsschool bouwt u samen met het bevlogen team mee aan het verdere succes en de toekomst van Vlinderbos. U werkt daarbij nauw samen met het team aan de uitvoering van eigentijds onderwijs, waarin het kind centraal staat. Uw inspirerende ideeën over onderwijs dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de school. Als directeur, met hart voor onderwijs, zet u uw leiderschapskwaliteiten en een ondernemend vermogen in. Zakelijk en tegelijkertijd mensgericht benut u, samen met het team, de uitgangspunten van het jenaplanonderwijs om de onderwijskwaliteit verder te versterken. U ziet kansen en mogelijkheden en benut de aanwezige kennis, ervaring en talenten van medewerkers. Onder uw leiding levert u een belangrijke bijdrage aan de verdere groei en ontwikkeling van Vlinderbos; een succesvolle vernieuwingsschool in de regio De Ronde Venen.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
 • Meerjarige leidinggevende ervaring in het primair onderwijs;
 • Het onderschrijven en kunnen uitdragen van het jenaplanonderwijs.

Informatie over de organisatie

Vlinderbos is gehuisvest in een schoolgebouw in het landelijk, groene dorp Wilnis. De school telt circa 260 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Het team bestaat uit circa 18 personeelsleden. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Wilnis en de directe omgeving van de gemeente De Ronde Venen. Vlinderbos is een school op basis van de uitgangspunten van het jenaplanonderwijs. Een onderwijsconcept dat in de directe omgeving niet verder voorkomt. De school heeft een stevige basis, wordt door ouders gewaardeerd en vertoont de afgelopen jaren een lichte groei.

Het onderwijs op Vlinderbos kenmerkt zich, naast de cognitieve ontwikkeling, door aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling en socialisatie. Het team wil dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die kunnen samenwerken, die denken in oplossingen, zichzelf kunnen presenteren, sociaal zijn, conflicten kunnen oplossen en kritisch leren kijken naar hun eigen gedrag en naar elkaar, waardoor zij succesvol aan de maatschappij kunnen deelnemen. De kernwaarden zijn: respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Vlinderbos biedt een veilige, prettige omgeving, waarin kinderen worden uitgedaagd. De school hecht grote waarde aan de open sfeer, waarin ieder kind wordt geaccepteerd en gewaardeerd als uniek mens. Het team stimuleert een prettige en inspirerende omgeving waarin kinderen elkaar dagelijks ontmoeten en kunnen opgroeien. Ouders en team voelen zich samen verantwoordelijk voor de kinderen en de school.

Het bestuur van Stichting Jenaplan Basisschool Vlinderbos is het bevoegd gezag. De directeur is gemandateerd en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van Vlinderbos. Er is regelmatig bestuurlijk overleg. Het overleg is prettig en constructief.

Voor meer informatie zie: www.vlinderbos.nl

Competenties en vaardigheden

Onze ideale directeur:

 • kan met passie, enthousiasme, vakman-/vrouwschap inventief leiding geven aan de school;
 • is in staat om vanuit een eigentijdse onderwijskundige visie op inspirerende en verbindende wijze sturing te geven aan de verdere ontwikkeling van het jenaplanonderwijs;
 • zet zijn of haar leidinggevende ervaring in om het team te coachen en begeleiden in het verder versterken van de professionele, meer resultaatgerichte cultuur;
 • is planmatig, overtuigend, communicatief sterk, en denkt in kansen;
 • is in staat een open klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • is een zichtbaar boegbeeld voor kinderen, ouders en teamleden;
 • hanteert zowel binnen de school als naar buiten een verbindende houding , waarmee de school nu en in de toekomst stevig wordt gepositioneerd in de omgeving.

Fte

0,8 – 1,0 fte

Schaal

CAO-PO DB

Wat bieden wij?

Vlinderbos biedt:

 • Een zonder meer uitdagende baan op een succesvolle school;
 • Een aantrekkelijke functie met voldoende ontwikkelingspotentieel;
 • Een school met eigentijds jenaplanonderwijs;Een ervaren en gepassioneerd team;
 • Zeer betrokken en meedenkende ouders;
 • Een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling.;
 • Een tijdelijke benoeming voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Vlinderbos bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 18 juni 2018 om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 20 juni 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 25 juni en 2 juli 2018 op de locatie van de school: Veenweg 117-A, 3648 HB Wilnis.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Marcel van der Linden (consultant) via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Jenaplan Basisschool Vlinderbos

Ingangsdatum

01-08-2018

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.