Directeur Jenaplanschool ‘t Praathuis

jenaplan | samen | met hoofd hart en handen

De functie in het kort

Op ’t Praathuis werk je met een professioneel sterk team vanuit een sterke basis van kwaliteitszorg en didactisch handelen. We zoeken de juiste balans tussen ons Jenaplan concept versus opbrengstgericht werken. Een van onze speerpunten is onderzoeken hoe we de Jenaplan uitgangspunten verder kunnen vormgeven en versterken. Ook hebben we aandacht voor het meer los van methodes werken. Onderwijsinhoudelijk ligt de opdracht om samen met het team te werken aan een nieuw meer jaren onderwijsplan. Als directeur op ’t Praathuis ben je de kapitein van het team, die zorgt dat we met elkaar de juiste koers houden met een oneindige blik op de horizon, je bent iemand die blijft inspireren zodat de school krachtig blijft. Deze Jenaplanschool floreert en is trots op hoe kinderen, ouders en medewerkers met elkaar samenwerken. De school heeft onlangs één keer goed en drie keer voldoende beoordeling gehad van de inspectie. Ook zorg je voor het versterken van de samenwerking met kinderopvang, welzijn en andere partners in de wijk. Bovenschools draag je bij aan de professionele organisatie.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
 • Leidinggevende ervaring in het primair onderwijs;
 • Onderschrijven van de uitgangspunten en kernwaarden van het openbaar onderwijs;
 • Een grote mate van interesse in Jenaplan onderwijs dan wel ervaring hiermee;
 • Een actieve rol en bijdrage in het MT van het directieoverleg.

Informatie over de organisatie

’t Praathuis is een openbare Jenaplanschool in Culemborg waar wordt gewerkt met hoofd, hart en handen. De school werkt, speelt, praat en viert dagelijks en in het onderwijs is veel aandacht voor wereldoriëntatie en projectonderwijs.
 
Op deze goed draaiende school krijgen ongeveer 300 leerlingen verdeeld over 11 groepen dagelijks les van een zeer bevlogen team van professionals. De leerlingen komen direct uit de ecologische wijk waar de school staat én van buiten deze wijk omdat ouders speciaal kiezen voor Jenaplan onderwijs.
Het hechte team van 22 mensen bestaat uit leerkrachten, twee IB-ers, een conciërge, een RT-er, twee onderwijsassistenten en een directeur. Het is een school waar leerkrachten graag komen werken. De ontvangst is warm en hartelijk voor zowel kind, ouder als (nieuwe) medewerkers. Medewerkers werken veel samen en leggen de lat hoog.
 
‘t Praathuis maakt samen met 12 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Openbaar Primair onderwijs Rivierenland (OPO-R). De stichting verzorgt onderwijs voor circa 2000 leerlingen. De scholen van OPO-R zijn gelegen in de woonkernen Tiel, Culemborg en Wadenoijen. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning. Daarbij gaat het om ondersteuning op de gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken en uitvoering van de kwaliteitszorg.
 
Voor meer informatie zie: website 't Praathuis, video ’t Praathuis en www.opo-r.nl.

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • stuurt vanuit een visie op Jenaplan onderwijs op de kwaliteit van het onderwijs;
 • is enthousiast en ondernemend, denkt in kansen en mogelijkheden voor de school;
 • stuurt op een professionele cultuur, schept een veilig en open klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen;
 • deelt verantwoordelijkheden en vertrouwt op eigenaarschap van teamleden;
 • geeft op coachende wijze sturing aan het vakinhoudelijk en organisatorisch handelen van teamleden;
 • is communicatief en organisatorisch sterk en zichtbaar in de school voor kinderen, ouders en teamleden;
 • zoekt actief de verbinding met partners om de samenwerking verder vorm te geven.

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

DB CAO-PO, maximaal € 4.791,- bij volledig dienstverband.

Wat bieden wij?

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) biedt:

 • Een baan met perspectief.
 • Een professioneel en pedagogisch/didactisch sterk team.
 • Ondersteuning en intercollegiaal overleg met collega directeuren.
 • Groei- en ontwikkelmogelijkheden op maat.
 • Ontwikkeling van eigentijds onderwijs.
 • Een faciliterend bestuur gericht op kansen.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief uiterlijk woensdag 19 juni 2019 om 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.
 
Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 24 juni 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 3 en 9 juli op Jenaplanschool ‘t Praathuis, Meerlaan 26, 4103 XZ, Culemborg.
 
Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Don Koehorst via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

OPO-R (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland)

Ingangsdatum

01-09-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.