Directeur Montessori Parijsch

Ontdek uw wereld op Parijsch: laat onze leerlingen vanuit verbinding, vertrouwen, duidelijkheid en verantwoording optimaal groeien naar zelfstandigheid.

De functie in het kort

Als directeur van Montessori Parijsch bouwt u samen met een hecht en bevlogen team, vanuit een professionele inslag, aan de implementatie en borging van de uitgezette koers. Onder uw leiding groeien leerlingen vanuit verbinding, vertrouwen, duidelijkheid en verantwoording optimaal naar zelfstandigheid. Met aandacht voor de kwaliteiten in het team bouwt u aan de uitgangspunten van de professionele cultuur en de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch klimaat. U bewaakt de gestelde kaders en stuurt op kwalitatief en eigentijds Montessori onderwijs. U bent verbindend en streeft met draagvlak van het team en ouders naar een veilig pedagogisch klimaat waar kinderen zich in vrijheid optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
 • Ruime leidinggevende ervaring in het primair onderwijs;
 • Onderschrijving van de uitgangspunten en kernwaarden van het openbaar onderwijs;
 • Een actieve rol en bijdrage in het MT van het directieoverleg.

Bedrijfsinformatie

Montessori Parijsch is een school in Culemborg. De school staat aan de rand van de wijken Prijs, Molenzicht en de nieuwbouwwijk Parijsch. De school werkt en handelt volgens de principes van Maria Montessori aan autonomie, relaties en competenties van leerlingen. Montessori Parijsch wil dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen door zelfontdekkend te leren en te ervaren. De groepen zijn heterogeen samengesteld, leerjaar 1 en 2 vormen onderbouwgroepen, leerjaar 3, 4 en 5 de middenbouwgroepen en leerjaar 6, 7 en 8 de bovenbouwgroepen. Een belangrijk kenmerk van Montessori Parijsch is vrijheid. Deze ‘vrijheid in gebondenheid’ ontstaat binnen duidelijke grenzen en afspraken.

Het team van Montessori Parijsch is betrokken en werkt hard. Er is draagvlak om met elkaar te werken aan ontwikkeling van eigentijds Montessorionderwijs. De school telt circa 257 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Het team bestaat uit 13 leerkrachten en er is een adjunct-directeur, IB-er, bouwcoördinatoren, begeleider Plusgroep, onderwijsassistenten, een ict-coördinator en een administratief medewerker.

De school gaat heel bewust om met ouders, en streeft naar gelijkwaardig partnerschap in de ontwikkeling en opvoeding van de leerlingen. De school heeft een actieve MR en oudervereniging. De school heeft een eigen tussenschoolse opvang voor kinderen.

Montessori Parijsch maakt samen met 12 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R). De stichting verzorgt onderwijs voor circa 2000 leerlingen. De scholen van OPO-R zijn gelegen in de woonkernen Tiel, Culemborg en Wadenoijen. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning. Daarbij gaat het om ondersteuning op de gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken en uitvoering van de kwaliteitszorg.

Voor meer informatie zie: website Montessori Parijsch en www.opo-r.nl.

Competenties en vaardigheden

De ideale directeur voor Montessori Parijsch:

 • Geeft enthousiast en daadkrachtig integraal leiding aan de school;
 • Is in staat om veranderings- en verbeteringsprocessen te begeleiden en draagt zorg voor een zorgvuldige implementatie en zorgt dat de ingezette verbeteringen tot stand komen;
 • Draagt bij aan een professionele cultuur, schept een veilig en open klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen;
 • Stimuleert, begeleidt en coacht vanuit visie, de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch, vakinhoudelijk en organisatorisch handelen van teamleden;
 • Bewaakt vanuit een eigentijdse visie op Montessori onderwijs de kwaliteit van de werkzaamheden en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat;
 • Is communicatief en organisatorisch sterk en een zichtbaar boegbeeld van de school voor kinderen, ouders en teamleden.

Fte

0,8

Schaal

DB CAO-PO

Wat bieden wij?

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) biedt:

 • Een baan met perspectief;
 • Een hecht en betrokken team;
 • Ondersteuning en intercollegiaal overleg met collega directeuren;
 • Groei- en ontwikkelmogelijkheden op maat;
 • Ontwikkeling van eigentijds onderwijs;
 • Een faciliterend bestuur gericht op kansen.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 26 maart 2018 om 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 5 april op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 18 april en 9 mei op Montessorischool Parijsch, Prijsseweg 47, 4105 LE, Culemborg.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

OPO-R (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland)

Ingangsdatum

01-08-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.