Directeur OBS De Rembrandtschool

Bent u die ondernemende directeur die het team en de leerlingen uitdaagt hun talenten te ontwikkelen?

De functie in het kort

Als directeur heeft u overzicht en verbindt u de ingezette onderwijsontwikkelingen aan de visie van de school. U bewaakt de voortgang van de ontwikkelingen en weet daarbij een goede balans te vinden tussen vertrouwen en ruimte geven en verantwoording vragen. Onder uw leiding is er een actieve betrokkenheid en focus van de teamleden op onderwijskwaliteit en het voeren van een inhoudelijke dialoog. U bent trots op de school en weet deze (nog) beter te positioneren in het dorp.

Wat vragen wij?

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Een afgeronde opleiding tot schoolleider primair onderwijs of bereid deze te halen;
 • Enige jaren leidinggevende ervaring aan professionals;
 • Ervaring met ontwikkel-/ veranderprocessen.

Bedrijfsinformatie

De Rembrandtschool is één van de 20 scholen van de ISOB. De ISOB is een stichting voor openbaar onderwijs in vijf gemeenten in Noord- en Midden Kennemerland en is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ongeveer 3.000 leerlingen. Daarnaast is zij werkgever van ca. 300 vaste en tijdelijke leerkrachten (190 fte). De ISOB draagt actief de principes van ‘de lerende organisatie’ uit, staat voor een hoge kwaliteit van het onderwijs en personeelsbeleid en bevordert een effectieve samenwerking van haar scholen onderling, de GMR en het bestuur.

De Rembrandtschool is één van de twee scholen in het dorp Akersloot en heeft 6 groepen met ca. 156 leerlingen en bestaat al bijna 150 jaar. Door demografische ontwikkelingen daalde het leerlingaantal de afgelopen jaren maar de aanmeldingen van vierjarigen stijgt weer. De school ontwikkelt zich steeds meer tot een school waar zoveel mogelijk onderwijs op maat wordt gegeven. Het team bestaat ongeveer uit 12 leerkrachten, waaronder een rekenspecialist, twee taalspecialisten, een intern begeleider, een ICT specialist, een vakleerkracht muziek en een HVO-leerkracht.

Op de Rembrandtschool leren kinderen van jongs af aan iedereen met respect tegemoet te treden. Veiligheid, structuur en leren in een vertrouwde omgeving met de ruimte en aandacht voor bewegen, zijn de pijlers van het onderwijsaanbod.

De school kent een continurooster. Het gebouw toont ruim en herbergt negen lokalen, de extra lokalen worden ingezet als speellokaal of omgebouwd tot extra kleuterklas. In de aula bevinden zich computers voor algemeen gebruik en een bibliotheek. Rondom het gebouw ligt een plein met een speelveld met een voetbalveld en een ‘free running parkour’, de peuters en kleuters hebben een eigen ingang en speelplein en iedere leerling vanaf groep 6 heeft een eigen stukje schooltuin. Ook zijn er een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, kinderfysiotherapie en logopedie gevestigd in het gebouw.

Naast veel aandacht voor een goede cognitieve basis leren de kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan. Als naschoolse activiteit worden typelessen aangeboden. De school is volop in ontwikkeling: een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 is integraal ingevoerd en vraagt om verdere implementatie en borging. In de groepen 3 t/m 8 wordt er afwisselend groeps-doorbroken gewerkt aan de talentontwikkeling van de kinderen, waarbij naast cognitieve vakken ook aandacht is voor filosofie, schoolkoor en –orkest. De eindresultaten zijn de afgelopen jaren weer voldoende en liggen boven het landelijk gemiddelde.

Klik hier voor meer informatie over: De Rembrandtschool en De ISOB.

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • Kiest bewust voor de Rembrandtschool en is van plan zich voor een langere tijd aan de school te verbinden;
 • Heeft een duidelijke onderwijskundige visie op vernieuwend onderwijs;
 • Is waarderend, communicatief en organisatorisch sterk (structuur) en een zichtbaar boegbeeld van de school voor kinderen, ouders en teamleden;
 • Is daadkrachtig en stuurt dagelijks op de uitgangspunten van een professionele cultuur en weet deze ook uit te dragen;
 • Is een onderwijskundige leider die het team mee kan nemen in het herijken van de visie en samen met het team de vertaalslag kan maken naar de dagelijkse praktijk;
 • Inspireert, spreekt hoge verwachtingen uit en is in staat te sturen op kwaliteiten van teamleden en weet teamleden in hun kracht te zetten;
 • Draagt zorg voor een zorgvuldige implementatie en borging van de ingezette verbeteringen;
 • Is open, laagdrempelig, verbindend, ondernemend en weet de school goed op de kaart te zetten in het dorp.

Fte

0,8 fte

Schaal

Conform CAO-PO

Wat bieden wij?

Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) biedt:

 • Een gebouw met 9 ruime lokalen omgeven door veel speelruimte;
 • Een enthousiast team met een groot hart voor kinderen;
 • Betrokken en meedenkende ouders;
 • Ondersteuning vanuit het ISOB-bureau op het gebied van: onderwijskwaliteit, personeel, financiën en huisvesting;
 • Groei- en ontwikkelmogelijkheden op maat;
 • Een gezamenlijke leergang met de gehele directiegroep van de ISOB in 2018-2019 (herregistratie SRPO);
 • Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op vast;
 • Salaris conform cao-PO.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de ISOB bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 5 maart 2018 om 9.00 uur via de button ‘solliciteer’ rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 12 maart 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op maandag 19 maart 2018 en maandag 26 maart 2018 op De Rembrandtschool, Mozartlaan 65 te Akersloot.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Een (ontwikkel)-assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

ISOB Scholen

Ingangsdatum

01-08-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.