Directeur OBS De Springschans

onderwijskundig leider | vernieuwer | coach

De functie in het kort

Als directeur draagt u zorg voor de onderwijskwaliteit en de bedrijfsvoering van de Springschans. U weet het veilige en open sociale klimaat op de school te behouden en heeft aandacht voor talenten van leerlingen in de breedste zin van het woord. Gebruikmakend van de ideeën en de expertise uit het team ontwikkelt u een visie op vernieuwingsonderwijs passend bij de Springschans. U bent communicatief vaardig, spreekt heldere verwachtingen uit en weet het bestuur, ouders en andere betrokkenen mee te nemen in de ontwikkelingen. Onder uw leiding ervaren teamleden ruimte en worden ze geïnspireerd om gezamenlijk vorm te geven aan deze visie zonder in te boeten aan besluitvaardigheid en daadkracht. 

STARTDATUM: Per 1 augustus 2018 of zoveel eerder als mogelijk.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde opleiding tot schoolleider primair onderwijs of bereid deze te halen;
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs;
 • Kennis van en ervaring met financieel-  en personeelsbeleid;
 • Ervaring met ontwikkel-/ veranderprocessen;
 • Horizon voor een langere periode.

Bedrijfsinformatie

De Springschans is een van de 20 scholen van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) in vijf gemeenten in Noord- en Midden Kennemerland. De ISOB draagt actief de principes van ‘de lerende organisatie’ uit, staat voor een hoge kwaliteit van het onderwijs, personeelsbeleid, en een effectieve samenwerking van haar scholen onderling en met de GMR en het bestuur.  

De Springschans is een middelgrote school met 210 leerlingen in het centrum van Heiloo. Sinds 2009 is de school gehuisvest in een nieuw gebouw met een ruim opgezet plein rondom. Het openbare karakter van de Springschans blijkt uit haar open beleid waarbij een sterk sociaal klimaat en veilige omgeving voor de leerlingen uitgangspunt is. Kenmerkend voor de school is de aandacht die uitgaat naar ieder kind. De sfeer geeft een thuisgevoel, mensen accepteren elkaar zoals ze zijn.

De methodes waarmee gewerkt wordt zijn erop gericht om van groep 1 tot en met groep 8 op verschillende niveaus les te geven. Naast methode gebonden onderwijs werkt de school met de methode Topondernemers. Er is ruimte voor de verschillende talenten en oog voor de eigenheid van het kind.

Het team is hecht en goed op elkaar ingespeeld. Er wordt veel buiten het reguliere takenpakket gedaan en het team pakt veel zelf op. Het team staat open voor vernieuwing en gaat graag met een nieuwe directeur op zoek naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld de 21e eeuwse vaardigheden, gepersonaliseerd leren met aandacht voor de doorgaande lijn van 1 t/m 8 en ict. Het team heeft een open blik en is ambitieus en resultaatverantwoordelijk.
 
Klik hier voor meer informatie over: OBS De Springschans en De ISOB.

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • Draagt bij aan het veilige en open klimaat waarin kinderen, medewerkers en ouders zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen;
 • Kan vanuit een eigentijdse visie op onderwijs en leren, leiding geven aan een team van zelfbewuste professionals;
 • Is in staat om vanuit visie de doorgaande lijn met het team verder te ontwikkelen en borgen;
 • Kan vanuit onderwijskundig leiderschap het team coachen en begeleiden in het versterken van de professionele cultuur;
 • Is een verbindend leider; deelt verantwoordelijkheden met het team en benut kwaliteiten;
 • Is daadkrachtig en besluitvaardig, waarbij zakelijkheid en empathie hand in hand gaan;
 • Is transparant richting ouders, bestuur en team;
 • Weet de school te positioneren en is zowel intern als extern het gezicht van de Springschans!

Fte

0,8 FTE

Schaal

Conform CAO-PO

Wat bieden wij?

Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) biedt:

 • Een modern gebouw, een ruim opgezet schoolplein, een natuurrijke omgeving;
 • Een veilig en prettig sociaal klimaat;
 • Een school waar het individuele kind en zijn talent goed in beeld is;
 • Een hecht en ambitieus team met een open blik naar de toekomst;
 • Een team dat van en met elkaar wil leren;
 • Betrokken en meedenkende ouders;
 • Ondersteuning vanuit het ISOB-bureau op het gebied van: onderwijskwaliteit, personeel, financiën en huisvesting;
 • Groei- en ontwikkelmogelijkheden op maat;
 • Een gezamenlijke leergang met de gehele directiegroep van de ISOB in 2018-2019 (herregistratie SRPO);
 • Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op vast;
 • Salaris conform cao-PO.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt ISOB bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk maandag 5 maart 2018 om 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 12 en 15 maart op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 28 maart en 4 april op OBS De Springschans, Breedelaan 6, Heiloo.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.
 

Organisatienaam

ISOB Scholen

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.