Directeur OBS ’t Baken, onderdeel van Brede School Het Anker

op weg naar een inclusieve school

De functie in het kort

Als directeur van de reguliere basisschool binnen Brede school Het Anker stapt u in een rijdende trein. U werkt nauw samen met alle partners aan de uitvoering van het projectplan. Dit zijn geen kant- en klare stappen, maar heeft meer weg van een koersplan, waarbij de route en het eindpunt nog onzeker zijn. Na een jaar pionieren is de school toe aan het leggen van een vaste basis om van daaruit verder te ontwikkelen. Uw ondernemerszin, creatieve ideeën en inhoudelijke kennis van het (speciaal) onderwijs dragen eraan bij dat Het Anker zich duurzaam ontwikkelt richting inclusief onderwijs. Als leidinggevende neemt u deel aan de ingezette scholingstrajecten: Pedagogische tact & leiderschap, IPC en ouderbetrokkenheid 3.0. U stuurt op processen en ondersteunt de 18 leerkrachten bij de uitvoering van hun taken met extra aandacht voor de groep startende leerkrachten binnen de school. U stimuleert het van en met elkaar leren, zowel intern binnen Brede school Het Anker als extern met de andere scholen in Wijk bij Duurstede. Netwerken, het onderhouden van bestaande en leggen van nieuwe contacten is een belangrijk onderdeel van uw werkzaamheden.

Wat vragen wij?

 • Visie op onderwijs en leren dat aansluit bij de koers van Het Anker;
 • Affiniteit met het speciaal- en speciaal basisonderwijs;
 • Kennis van (passend) onderwijs en de actuele onderwijsontwikkelingen;
 • Ervaring als leidinggevende met verandermanagement;
 • Een gezonde combinatie van menselijkheid en zakelijkheid;
 • Integraal schoolleiderschap.

Informatie over de organisatie

Brede school Het Anker is een initiatief van twee besturen om een brede groep kinderen uit Wijk bij Duurstede – ook kinderen met extra ondersteuningsbehoeften –  goed onderwijs te bieden. Sinds de opening in 2017, werken OBS ‘t Baken, SBO De Driehoek, kinderopvang KMN Kind & Co, de peuterspeelzaal en Loket Wijk samen in Brede School Het Anker om vorm te geven aan een in Nederland uniek concept om kinderen – vanuit de bedoeling van Passend Onderwijs – samen naar school te laten gaan. Het Anker is een inspirerende leef-, leer- en werkgemeenschap waarin niet langer gewerkt wordt met etiketten als ‘basisschoolleerling’ en ‘SBO-leerling’. De school hecht nadrukkelijk aan inclusiever onderwijs en geeft dit vorm door te werken met leerpleinen waar leerlingen van Het Anker elkaar regelmatig in units ontmoeten om samen te werken, ieder vanuit eigen talenten. Dit doen ze door onder andere de invoering van Pedagogische Tact, IPC (International Primary Curriculum) en de Exploraklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Om te komen van integratie naar inclusie is een projectplan opgesteld. In het schooljaar 2017-2018 is gewerkt aan de volgende speerpunten:
- Van integratie naar inclusie: werken met units en basisgroepen;
- Intensieve scholing van het team;
- Verduurzaming en uitbreiding Onderwijs Zorg Arrangementen;- Structureren en integreren in Het Anker-concept van lopende arrangementen.
Met als uitgangspunt: “geen kind Wijk uit”!!

Deze punten dienen de komende periode verder ontwikkeld, geïmplementeerd en geborgd te worden. Daarnaast wordt Het Anker gezien als voorloper en voorbeeld voor alle scholen in Wijk bij Duurstede om integratie van onderwijs, opvang en zorg te realiseren. Hierover leest u meer in dit artikel.

Voor meer informatie over Het Anker en OBS ‘t Baken klik hier.

‘t Baken is één van de vijf scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede (OBS Wijk). De scholen zijn met elkaar verbonden door de visie en de identiteit van de stichting, maar hebben op schoolniveau ieder hun eigen kleur en profilering. De stichting heeft als ambitie om kinderen te begeleiden naar de toekomst. Hierbij gaat het niet alleen om het overdragen van kennis, maar ook om het aanleren van vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, respect, burgerschap, ICT-vaardigheden, mediawijsheid en innovatief denken. Eigenaarschap, onderzoekend- en samenwerkend leren zijn hierbij kernwoorden. Het initiatief van Het Anker is hier een voorbeeld van en is door een constructieve bestuurlijke en gemeentelijke samenwerking mogelijk.
 
Voor meer informatie over Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede klik hier.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale directeur is:

 • Ambitieus, ondernemend en innovatief, durft risico’s te nemen en zoekt mogelijkheden om de ambitie om sterke, duurzame en geïntegreerde opvang, onderwijs- en zorgvoorzieningen van 0-14 jaar in Wijk bij Duurstede mede mogelijke te maken;
 • Creatief en werkt organisch, durft bestaande structuren ter discussie te stellen en los te laten;
 • Doelgericht, stelt prioriteiten en maakt keuzes in het belang van het kind;
 • Een netwerker die energie krijgt van het onderhouden van bestaande en het proactief aangaan van nieuwe contacten;
 • Omgevings- en organisatiesensitief en weet om te gaan met verschillende meningen en belangen;
 • Laagdrempelig, empathisch, luistert, maar durft ook kritisch te zijn en grenzen te stellen;
 • Communicatief vaardig in woord en schrift en houdt betrokkenen op gepaste wijze op de hoogte van de voortgang van het project;
 • Flexibel, analytisch, doelgericht, nieuwsgierig, creëert draagvlak, inspirerend en motiverend, gericht op samenwerking, duidelijk en daadkrachtig waar nodig.

Fte

0,7 - 0,8

Schaal

DB cao PO

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige functie op een unieke school;
 • Enthousiaste teamleden en partners die zich verbonden hebben aan de visie en de koers van Het Anker;
 • Betrokken en meedenkende ouders;
 • Ondersteuning van en samenwerking met de bestuurder, medewerkers op het bestuurskantoor en collega-directeuren.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt OBS 't Baken bij de werving & selectie. 

De vacature heeft een verlengde openstelling gedurende de zomervakantie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina. Na de zomervakantie, in de week van 27 augustus, informeren wij u over het vervolg van de procedure. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 

Organisatienaam

Stichting openbaar primair onderwijs Wijk bij Duurstede

Ingangsdatum

01-10-2018

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.