Directeur OBS Waayer Tiel

inspirerend | onderwijskundig | ambitieus

De functie in het kort

Als toegankelijk onderwijskundig en inspirerend leider weet u de talenten van leerkrachten van OBS De Waayer te benutten om een positief leer- en leefklimaat te scheppen en leerlingen eigentijds en uitdagend onderwijs te bieden. U bent daarbij stimulerend, richtinggevend en ondernemend en benut de ruimte voor de ontwikkeling van inhoudelijke vernieuwingen. Daarnaast geeft u vorm aan een lerende schoolorganisatie waarin betrokken medewerkers optimaal tot persoonlijke ontwikkeling en groei komen. U vervult uw rol met aandacht, betrokkenheid en ambitie en weet de school in verbinding met de wijk nog steviger te positioneren.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
 • Ervaring in het primair onderwijs;
 • Onderschrijven van de uitgangspunten en kernwaarden van het openbaar onderwijs;
 • Een actieve rol en bijdrage in het MT van het directieoverleg.

Bedrijfsinformatie

OBS De Waayer Tiel is een openbare basisschool in de wijk Passewaay aan de zuidwestkant van de gemeente Tiel. De school is in 1996 ontstaan uit een fusie tussen de openbare school uit Tiel-West en Wadenoijen. OBS De Waayer heeft twee locaties, OBS Waayer Tiel en OBS Waayer Wadenoijen. Het zijn twee zelfstandige scholen, ieder met een eigen directeur en verschillende onderwijsconcepten. De school telt zo’n 180 leerlingen, verdeeld over 7 groepen en staat op een centrale plek in de wijk. Een dynamische school en plek waar de kwaliteiten en talenten van kinderen worden ontdekt en ontwikkeld.

De school biedt een uitdagende leeromgeving met een veilig en vertrouwd klimaat, waarbij respect voor jezelf en elkaar belangrijke uitgangspunten zijn. Het team werkt volgens het principe van het directe instructiemodel, waarbij leerlingen op meerdere niveaus zijn ingedeeld met een sterke focus op effectieve samenwerking. Om de samenwerking goed vorm te geven, wordt gewerkt met de principes van het "Coöperatief leren". In 2016 is gestart met de "Vreedzame School" een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Vanuit de visie dat ieder kind Passend Onderwijs in de buurt zou moeten hebben, is in de wijk Passewaay een uitdagende Plusklas gerealiseerd. OBS De Waayer neemt samen met drie andere scholen hieraan deel.

OBS De Waaijer Tiel maakt samen met 12 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Openbaar Primair onderwijs Rivierenland (OPO-R). De stichting verzorgt onderwijs voor circa 2000 leerlingen. De scholen van OPO-R zijn gelegen in de woonkernen Tiel, Culemborg en Wadenoijen. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning. Daarbij gaat het om ondersteuning op de gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken en uitvoering van de kwaliteitszorg.

Voor meer informatie zie: website Waayer Tiel en www.opo-r.nl.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale directeur:

 • Is een toegankelijk en inspirerend leider;
 • Is ondernemend, duidelijk en koersvast, (h)erkent kwaliteiten en verschillen, ziek kansen en weet deze te benutten;
 • Is onderwijskundig ambitieus en innovatief, blijft goed kijken wat haalbaar is en stimuleert de ontwikkeling van eigentijds onderwijs;
 • Kan teamleden in hun kracht zetten, motiveren en coachen;
 • Heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen;
 • Creëert draagvlak voor verandering binnen de organisatie en bevordert een klimaat van openheid en dialoog waarin leren van- en met elkaar centraal staan;
 • Is zichtbaar, verbindend en zoekt vanuit oprechte interesse verbinding met leerlingen, ouders, teamleden en stakeholders;
 • Kan de school verder positioneren in de wijk.

Fte

0,8

Schaal

Conform CAO-PO

Wat bieden wij?

Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) biedt:

 • Een uitdagende baan met een school in een kansrijke omgeving;
 • Ondersteuning en intercollegiaal overleg met collega directeuren;
 • Groei- en ontwikkelmogelijkheden op maat;
 • Een faciliterend bestuur gericht op kansen.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt OPO-R bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 26 maart 2018 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 30 maart en 4 april 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 12 april en 20 april 2018.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Marcel van der Linden via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

OPO-R (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland)

Ingangsdatum

01-08-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.