Directeur openbare basisschool De Prinsenakker

Leren voor nu én de toekomst!

De functie in het kort

Als directeur geeft u integraal leiding aan de school en het team. Naast de directeur bestaat het managementteam uit drie bouwcoördinatoren en een intern begeleider. Dagelijks geeft u vorm en inhoud aan de missie van De Prinsenakker: het stimuleren en activeren van de natuurlijke leerhouding en ontwikkeling van kinderen. Daarbij werkt u vanuit de kernwaarden: eigenaarschap, verbinding en inspiratie. U bent verbindend en zichtbaar naar alle stakeholders en communicatief en organisatorisch sterk. U bent in staat om onderwijskundige veranderings- en verbeteringsprocessen gedoceerd door te voeren. De uitgangspunten van een professionele cultuur hanteert u van nature en u hebt zichtbaar plezier in uw werk.

Wat vragen wij?

 • U kunt zich vinden in het algemeen toegankelijke karakter van de school;
 • U bent geregistreerd in het schoolleidersregister PO;
 • U beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring in het primair onderwijs;
 • U hebt aantoonbare expertise op het gebied van Hoogbegaafden Onderwijs en de ambitie om dit verder te ontwikkelen;
 • U hebt ervaring met verbeter-/veranderprocessen;
 • U hebt ervaring met- en kennis van financieel- en personeelsbeleid.

Bedrijfsinformatie

Als directeur van Proominent bent u integraal verantwoordelijk en rapporteert u rechtstreeks aan de directeur-bestuurder. U maakt deel uit van het directeurenteam van Proominent, waar 11 scholen en 9 directeuren onder vallen. Elke directeur geeft zelf vorm aan de uitvoering van onderwijskundig-, personeels-, financieel- en facilitairbeleid. Het schoolbeleid past binnen het beleid van Proominent.

De ambities van Proominent zijn hoog en realistisch en gefocust op resultaat gestuurd- en toekomstgericht onderwijs. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Met de directeuren van de scholen maakt het bestuur afspraken over wat de scholen willen bereiken. Elke school geeft zelfstandig kwalitatieve inhoud aan het educatieve arrangement. Hierbij worden de ouders nauw betrokken (educatief partnerschap). In het schoolplan, het schooljaarplan en de schoolgids beschrijven de scholen hoe zij hun educatie verder vormgeven en wat daarvan het resultaat is.

Openbare basisschool De Prinsenakker is de enige openbare school van de zes scholen in Bennekom. De school biedt goed onderwijs door kinderen met en van elkaar te laten leren. Naast het reguliere aanbod wordt er ook voltijds passend onderwijs aangeboden aan twee groepen met hoogbegaafde kinderen (Eureka-onderwijs). Kinderen voelen zich betrokken bij de school en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Het team is ambitieus en stelt zich tot doel ieder kind op zijn eigen niveau uit te dagen. Het gebouw is recent gerenoveerd en heeft een mooi schoolplein en een eigen gymzaal en is gevestigd in Bennekom-West aan de Commandeursweg 85-87. De school huisvest tien groepen verdeeld over twee bouwen. De school telt 222 leerlingen en de verwachting is dat de school de komende jaren gaat groeien richting 250 leerlingen. De school profileert zich op het gebied van hoogbegaafdenonderwijs, innovatief maakonderwijs (robotica, programmeren, elektronica en techniek) met digitale media en Engels als tweede taal. De school betrekt de ouders actief door Educatief Partnerschap.

Op de Prinsenakker werkt een team van 14 leerkrachten en één intern begeleider. Daarnaast is er een financieel administratieve medewerker en een ICT-er parttime werkzaam. De lat ligt hoog op de Prinsenakker, dat resulteert in goede resultaten. Zonder dat dit ten koste gaat van een goed pedagogisch klimaat. Het streven is om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de talentontwikkeling van de leerlingen.

Meer informatie over Proominent is te vinden op de website van Proominent en informatie over De Prinsenakker op de website van De Prinsenakker.

Competenties en vaardigheden

De directeur die past bij Openbare basisschool De Prinsenakker

 • Is open, toegankelijk, betrokken en is een warme mensgerichte persoonlijkheid;
 • Kiest bewust voor “De Prinsenakker” en is van plan zich voor een langere tijd aan de school te verbinden;
 • Is verbindend, communicatief en organisatorisch sterk (structuur) en is een zichtbaar boegbeeld van de school voor leerlingen, ouders en teamleden;
 • Is inspirerend en motiveert energiek en stuurt dagelijks op de uitgangspunten van een professionele cultuur;
 • Schept een veilig sociaal klimaat waarin alle betrokkenen zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen en elkaar durven aanspreken;
 • Gaat samen met het team, de ouders en de leerlingen aan de slag met het door-ontwikkelen en het vormgeven van de visie, waarden en doelstellingen;
 • Is een resultaatgerichte onderwijskundige leider die planmatig werkt aan eigentijds onderwijs en een ondersteunend klimaat creëert met heldere kaders, taken en verantwoordelijkheden;
 • Geeft, samen met het team en de ouders, een onderscheidend en wervend profiel aan de school en zet de school actief op de kaart.

Fte

0,8-1,0

Schaal

DB CAO-PO

Wat bieden wij?

Stichting Proominent biedt:

 • Een uitdagende functie in een ambitieuze school;
 • Een school in ontwikkeling met een positieve flow, energieke kinderen, een enthousiast team en betrokken ouders;
 • Een ambitieuze, professionele organisatie die investeert in mensen;
 • Samenwerking in een team met enthousiaste collega-directeuren;
 • Een vaste aanstelling.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Proominent bij de werving & selectie. Graag  ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 12 maart 2018 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 27 maart in de ochtend met 28 maart als tweede datum, op het kantoor van ScoliX aan de Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.

De eerste ronde gesprekken met de benoemingsadviescommissie is gepland op 5 april en de tweede ronde gesprekken op 12 april 2018 op het bestuurskantoor van Proominent, Horapark 3, 6717 LZ Ede.

Een pre-assessment maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Inge Haan via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Organisatienaam

Proominent

Ingangsdatum

01-06-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.