Directeur openbare basisschool De Wizard

inspirerend | verbindend | daadkrachtig

De functie in het kort

Als directeur van de openbare basisschool De Wizard geeft u vanuit de openbare identiteit leiding aan een gemotiveerd team op een grote school in Deventer midden in de wijk de Vijfhoek. U werkt nauw samen met twee ambulante teamleiders en twee intern begeleiders en natuurlijk met alle direct betrokkenen bij de school. U onderhoudt goede contacten met de samenwerkende scholen die gevestigd zijn in een multifunctionele accommodatie (mfa), met de BSO De Wizard voor voorschoolse en buitenschoolse opvang en met Peuterspelen waar kinderen vanaf 2,5 jaar terecht kunnen.  

De school telt na de beginjaren van grote groei bijna 600 leerlingen en dit leerlingenaantal is door demografische krimp dalende. Om de school weer op een duidelijke koers te krijgen en het aanbod van het onderwijs beter te laten aansluiten bij de motivatie van de leerlingen is het team van De Wizard zelf een visie- en missietraject gestart. In het nieuwe schooljaar 2018-2019 zal een eerste start gemaakt worden met de uitkomsten hiervan, om in de praktijk te ervaren hoe dat werkt. Dit proces vraagt nog om verdere doorontwikkeling onder uw bezielende leiding.
 
Met uw heldere visie op onderwijs sluit u goed aan bij deze ontwikkelingen en met uw inspiratie, inhoudelijke kennis, zichtbaarheid, dienstbaarheid en daadkracht weet u deze nieuwe koers met trots in- en extern uit te dragen. Als leidinggevende stuurt u op de centrale waarden van OPOD waarin o.a. samenwerking, verbinding, bezieling, kwaliteit, vakmanschap en eigenaarschap hand in hand gaan. U stuurt goed op processen en u ondersteunt het team bij de uitvoering van hun taken. U stimuleert het van en met elkaar leren, zowel binnen de school als daarbuiten. Leiders van OPOD scheppen de voorwaarden om hoogstaand onderwijs mogelijk te maken. U werkt vanuit een positieve grondhouding en stuurt op kansen voor iedereen.

Wat vragen wij?

 • Een onderwijskundig leider met een heldere visie op leiding geven die aansluit bij de ingezette koers van De Wizard.
 • Kennis van (passend) onderwijs en de actuele onderwijsontwikkelingen.
 • Ervaring als leidinggevende met verander- en verbeterprocessen.
 • Een gezonde combinatie van menselijkheid en zakelijkheid.
 • Integraal schoolleiderschap.

Informatie over de organisatie

Bestuursinformatie:

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer is sinds 1 januari 2009 het bevoegd gezag van zeventien openbare basisscholen in Deventer. Daaronder vallen ook de omliggende dorpen Bathmen, Diepenveen en Schalkhaar.
Mevrouw Yvonne de Haas is sinds de start van het schooljaar 2015-2016 bestuurder. Het bestuur en de scholen worden ondersteund door een klein maar effectief stafbureau met ca. tien (parttime) medewerkers op diverse gebieden zoals kwaliteitszorg, financiën, HRM, huisvesting en secretarieel.
 
Per 1 september 2018 vormt de stichting een personele unie met de Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen (DAM).

Op de Wizard:

 • Is ieder kind welkom en zijn de leerlingen een echte afspiegeling van de wijk.
 • Heerst rust en structuur.
 • Is de basis van het onderwijs op orde maar kunnen kinderen nog meer uitgedaagd worden om het beste uit hen naar boven te halen.
 • Werkt een betrokken team dat ervoor wil gaan!

Waar willen wij de komende tijd aan werken:

 • Het richten van de individuele kwaliteiten binnen het team: bouwen aan een echt team!
 • Ons onderscheiden door de sterke punten van De Wizard met trots te profileren!
 • Maken van nadrukkelijke keuzes die een bijdrage leveren aan het werkplezier.
 • De ouderbetrokkenheid verder versterken.
 • Door-ontwikkelen van de uitgangspunten van een professionele cultuur.
 • Herverdeling van taken, verantwoordelijkheden en expertise vraagt om een nieuwe vorm van sturing, samenspel en werkcultuur.

Voor meer informatie zie ook: www.openbaaronderwijsdeventer.nl

Competenties en vaardigheden

Onze ideale directeur:

 • neemt het team goed mee in de bovenstaande ontwikkelingen;
 • inspireert, is zichtbaar en goed benaderbaar voor het team, de leerlingen en ouders;
 • is zich bewust van de impact van de krimp en de eventuele formatieve gevolgen;
 • heeft een heldere visie op onderwijs die aansluit bij de huidige ontwikkelingen in de school en kan deze uitdragen;
 • is een teambuilder/mensenmens en staat achter zijn/haar team;
 • is communicatief vaardig, luistert, stuurt op processen, durft positief kritisch te zijn en geeft ruimte aan een ‘bottum-up’-benadering;
 • is analytisch sterk: waar heeft dit team/deze school behoefte aan?;
 • maakt duidelijke keuzes en stelt prioriteiten en houdt zich hieraan;
 • kan waar nodig daadkrachtig optreden;
 • is een proactieve, trotse belangenbehartiger die met hart en ziel gaat voor De Wizard!;
 • is het boegbeeld van de school, raakt of is bekend in het professionele én informele (wijk)netwerk;
 • kan putten uit ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs. Weet wat het is om voor de klas te staan én om sturing te geven.

Fte

1,0

Schaal

DC CAO-PO

Wat bieden wij?

Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPOD) biedt:

 • een veelzijdige functie op een unieke school;
 • enthousiaste teamleden die zich verbonden voelen bij de school;
 • betrokken en meedenkende ouders;
 • een lerende en ambitieuze organisatie die werkt aan een professionele schoolcultuur;
 • een team van collega-directeuren die met elkaar gaan voor een collectieve OPOD-ambitie;
 • ondersteuning van en samenwerking met de bestuurder en medewerkers van het stafbureau.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk maandag 25 juni 2018 om 09.00 uur.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op woensdag 27 juni 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op donderdag 5 juli 2018 en woensdag 11 juli 2018 te Deventer.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 

Organisatienaam

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer

Ingangsdatum

01-10-2018

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.