Directeur Oranje Nassau School

stijl & traditie | inspiratie | verbinding | vakmanschap

De functie in het kort

Als directeur geeft u leiding aan een betrokken, vakkundig team en bent u het gezicht van de school. Samen met het team werkt u aan de juiste balans tussen klassikaal en adaptief onderwijs, streeft naar een optimaal onderwijsaanbod waarbij de capaciteiten van de leerling centraal staan, zonder de sociaal-emotionele ontwikkeling uit het oog te verliezen. De Oranje Nassau School werkt vanuit het motto:  kennis geeft vleugels. Naast het belang van kennisoverdracht wordt veel waarde gehecht aan de kernwaarden: respect, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. U bent ondernemend, daadkrachtig, vakkundig en verbindend maar durft ook te confronteren als het gaat om goed onderwijs. U houdt daarbij rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van teamleden, medezeggenschap, ouders en leerlingen in een open klimaat en de christelijke traditie waar alle betrokken zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs;
 • Meerjarige leidinggevende ervaring in het primair onderwijs;
 • Het onderschrijven en kunnen uitdragen van de christelijke grondslag.

Bedrijfsinformatie

De Oranje Nassau School bestaat ruim 100 jaar, telt zo’n 520 leerlingen verdeeld over 20 groepen. In totaal werken er ca. 40 betrokken en bevlogen medewerkers. De Oranje Nassau School heeft twee locaties. De hoofdvestiging is gevestigd aan Burgemeester Amersfoordtlaan en de nevenvestiging, het Prinses Amaliagebouw, dat ligt aan de Roerdompstraat. Op de Burgemeester Amersfoordtlaan zijn de groepen 4 t/m 8 gehuisvest en aan de Roerdompstraat de groep 1 t/m 3.
De Oranje Nassau School is een moderne school, gericht op de ontwikkeling van het kind tot een volwassene in de hedendaagse maatschappij. De school is resultaatgericht en biedt onderwijs dat past bij wat kinderen nodig hebben, gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid met als fundament een solide basis op het gebied van taal, rekenen, kennis van de wereld en de natuur. De kernwaarden zijn: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. In een veilige omgeving en een goede sfeer worden kinderen uitgedaagd, krijgen ze zelfvertrouwen en kunnen zij goed presteren.
Het onderwijs is van hoge kwaliteit. School, ouders en leerlingen vormen een drie-eenheid. De organisatie is ontwikkelingsgericht met ruimte voor professionals en koesteren het ideaal van het met elkaar vormen van een ‘lerende’ en ‘professionele’ organisatie. Ondanks de schoolgrootte heeft de Oranje Nassau School het karakter van een dorpsschool behouden. De laatste jaren is het leerlingaantal steeds licht gestegen. De school heeft een goede naam met een duidelijke identiteit en plek in het dorp.
De Oranje Nassau School maakt samen met  17 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Meer Primair. De scholen van Meer Primair zijn gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is een relatief grote werkgever met 530 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor ruim 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning. Daarbij gaat het onder meer om ondersteuning op gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie en uitvoering kwaliteitszorg.
Voor meer informatie zie: www.onsschool.nl en www.meerprimair.nl.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale directeur:

 • Kan met passie, enthousiasme, vakman-/ vrouw-schap en daadkracht leiding geven aan de school;
 • Zet zijn of haar leidinggevende ervaring in om het team te coachen en begeleiden in het verder versterken van de professionele cultuur;
 • Is in staat om vanuit een eigentijdse onderwijskundige visie op inspirerende en verbindende wijze sturing te geven aan veranderingsprocessen, deze te implementeren en te borgen;
 • Is planmatig, communicatief sterk  en heeft voldoende empathisch vermogen om een prettige leider te zijn van het team;
 • Heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen;
 • Is in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • Is een zichtbaar boegbeeld voor kinderen, ouders en teamleden;
 • Is ondernemend en heeft een antenne voor PR- en marketing van de school;
 • Kan samen met het team een bijdrage leveren aan het moderne christelijk karakter van de school.

Fte

0,8 - 1,0

Schaal

DC CAO-PO

Wat bieden wij?

 • Een zonder meer uitdagende baan bij een mooie school met een lange traditie;
 • Een ervaren en gepassioneerd team;
 • Hoge kwaliteit van onderwijs en opbrengsten;
 • Een sterke centrale ondersteuning en intercollegiaal overleg met andere directeuren;
 • Zeer betrokken en meedenkende ouders;
 • Een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Meer Primair bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 26 maart 2018 voor 09.00 uur, via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 3 april 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.    

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 10 en 16 april 2018 op het bestuurskantoor van Meer Primair, Burgemeester Pabstlaan 10 in Hoofddorp.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. drs. Marcel L. Bos via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

Meer Primair

Ingangsdatum

01-08-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.