Directeur Oranje Nassauschool

Op O.N.S.kun je rekenen, we willen iets voor je betekenen!

De functie in het kort

Als nieuwe directeur van de Oranje Nassauschool vindt u het een uitdaging om samen met het team de reputatie en de kwaliteit van de school te behouden en waar mogelijk te verbeteren en om samen met het team goed onderwijs op de Oranje Nassauschool verder vorm te geven. Als directeur vervult u het integraal schoolleiderschap met alle organisatorische, onderwijskundige en personele aspecten. U hebt een onderwijskundige visie gericht op innovatie, u bent verbindend, zichtbaar naar alle betrokkenen en communicatief sterk. U werkt vanuit draagvlak bij team en ouders. U schept duidelijkheid, zet de lijnen uit en u bent besluitvaardig. U bouwt verder aan de in gang gezette verbeteringen. U durft aan te spreken en benut de kwaliteiten van het team. Daarbij verliest u de organisatiedoelstellingen niet uit het oog.

Wat vragen wij?

Opleiding:

 • HBO of WO werk- en denkniveau;
 • Onderwijsbevoegdheid;
 • Schoolleider primair onderwijs afgerond.

Kennis en ervaring:

 • Onderwijskundig leiderschap: opbrengstgericht onderwijs, data-analyse, onderwijskundige kennis op hbo+/masterniveau en ervaren leerkracht in PO;
 • Managementniveau op schooloverstijgend niveau. In staat om bovenschools in het gezamenlijke MT in alle beleidsterreinen te participeren en taken uit te voeren; 
 • Ervaring met verbeter-/veranderprocessen.

 Identiteit:

 • Kiest met overtuiging voor het protestants christelijk basisonderwijs.

Bedrijfsinformatie

De Oranje Nassauschool is een fijne school waar een goede sfeer en werkklimaat heersen. De school heeft 217 leerlingen verdeeld over 8 groepen en 20 betrokken teamleden, waaronder naast de leerkrachten, een onderwijsondersteuner en een onderwijsassistent, een conciërge, een IB-er en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De Oranje Nassauschool is een protestants christelijke school, waar de medewerkers een christelijke levenshouding hebben en bij voorkeur kerkelijk meelevend zijn. Het team en de ouders vinden het belangrijk dat er binnen de school een sfeer van openheid, verbondenheid en respect heerst, waarin niet alleen het cognitieve leren aandacht krijgt -dat voor kinderen kansen en mogelijkheden schept in de huidige maatschappij-, maar er ook oog is voor het in balans zijn met het creatieve- en sociaal-emotionele leren.

De school maakt samen met vijf andere basisscholen onderdeel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs PCBO Rijnsburg die het onderwijs verzorgt voor in totaal 1216 leerlingen. Het leerlingenaantal is stabiel en de onderwijskwaliteit is op orde.

Meer informatie over de school vindt u op: website Oranje Nassauschool.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale directeur:

Persoonskenmerken:

 • Werkt met een gezonde combinatie van menselijkheid en zakelijkheid;
 • Is onderzoekend, denkt in kansen en mogelijkheden;
 • Is koersvast, daadkrachtig en besluitvaardig;
 • Is empathisch, toegankelijk, belangstellend, betrokken en met humor;
 • Is zichtbaar, een teamplayer en communicatief vaardig.

 Professionele kwaliteiten

 • Geeft leiding vanuit natuurlijk leiderschap op een coachende en inspirerende wijze. (H)erkent en benut daarbij de kwaliteiten van teamleden;
 • Draagt op een innovatieve wijze bij aan de onderwijskundige visie van de school en geeft daar samen met het team verder vorm aan;
 • Ziet kansen en gaat op zoek naar noodzakelijke verbeteringen. Is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, onderzoekt het nieuwe en zet het in na bewezen werking;
 • Schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd, gehoord en gewaardeerd voelen;
 • Voert professioneel personeelsbeleid (waaronder de gesprekkencyclus en bijbehorende klassenbezoeken) en heeft oog voor werkdruk;
 • Zet de ingezette cultuuromslag naar gespreid leiderschap voort, spreekt hoge verwachtingen uit en weet de professionele schoolcultuur te borgen;
 • Borgt de ingezette verbeteringen zoals thematisch werken, planmatig werken, Woordenschat, EDI, Teach Like a Championtechnieken.

Fte

1,0

Schaal

DB cao PO

Wat bieden wij?

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs PCBO Rijnsburg biedt:

 • Een uitdagende functie met voldoende ontwikkelingspotentieel;
 • Een enthousiast team en betrokken ouders;
 • Een benoeming voor één jaar, welke bij gebleken geschiktheid omgezet zal worden in een vaste benoeming.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de cao po.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt PCBO Rijnsburg bij de werving en selectie van een directeur voor de Oranje Nassauschool. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk maandag 7 mei 2018 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op woensdag 9 mei 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op maandag 14 mei en woensdag 23 mei 2018 in Rijnsburg op een nog nader te bepalen locatie.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.
 
Een assessment en een gesprek met de directeur-bestuurder maken onderdeel uit van de selectie procedure.

Organisatienaam

Vereniging PCBO Rijnsburg

Ingangsdatum

01-08-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.