Directeur Prinses Julianaschool

betrokken | planmatig | richtinggevend

De functie

Als directeur geeft u met enthousiasme leiding aan een betrokken, vakkundig team en bent u het gezicht van de school. Samen met het team werkt u vanuit de dialoog aan de juiste balans tussen klassikaal en adaptief onderwijs. U streeft naar een optimaal onderwijsaanbod waarbij de capaciteiten van de leerling centraal staan, zonder de sociaal-emotionele ontwikkeling uit het oog te verliezen. Vanuit uw integrale verantwoordelijkheid en visionaire blik geeft u richting aan het onderwijs, waarbij er een goede balans is tussen ruimte geven en grenzen stellen. U bent daadkrachtig, vakkundig en verbindend maar durft ook te confronteren als het gaat om goed onderwijs. U voelt zich thuis in een omgeving, waarin medewerkers een levend geloof hebben en kunt vanuit uw hart een bijdrage leveren aan de open protestants christelijke identiteit van de school.
Uw creativiteit, innovatievermogen en actuele kennis van onderwijsontwikkelingen deelt u graag met collega-directeuren en de bestuurder en dragen bij aan de strategische keuzes en het beleid op CNS niveau.

Wat vragen wij?

De nieuwe directeur van de Prinses Julianaschool:

 • is meelevend lid van een protestants christelijke kerk of gemeente, onderschrijft de identiteit van de school en draagt die op een passende wijze uit;
 • heeft ervaring als onderwijskundig leider;
 • heeft kennis van en ervaring met de verschillende beleidsterreinen: onderwijs, personeel, financiën en huisvesting;
 • heeft kennis van en ervaring met verbeter- en verandertrajecten op zowel inhoud- als procesniveau;
 • kan schakelen tussen strategische, tactische en operationele processen op bovenschools- en schoolniveau;
 • is in het bezit van het diploma schoolleider.

Informatie over de organisatie

De Prinses Julianaschool is een protestants christelijke basisschool aan de Burgemeester Martenssingel 38 in de wijk Kort Haarlem in Gouda. De Prinses Julianaschool valt onder het bestuur van CNS Gouda. De school heeft een sterke marktpositie, staat goed bekend in de wijk en de regio en groeit nog steeds in leerlingenaantal. Ouders kiezen bewust voor de Prinses Julianaschool vanwege de identiteit, het warme pedagogische klimaat én het kwalitatief hoogwaardig onderwijs met goede resultaten. De Prinses Julianaschool is een Vreedzame School waar veel aandacht wordt besteed aan sociale competenties en democratisch burgerschap. De open protestants christelijke identiteit vormt de basis voor het onderwijs en de omgang met elkaar. De Bijbelse verhalen en liederen, vieringen en dagopeningen vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum.

De Prinses Julianaschool heeft ongeveer 400 leerlingen, 17 groepen en 37 medewerkers. De school is gehuisvest in een prachtig authentiek schoolgebouw. Er is sprake van een pluriforme schoolpopulatie, waarbij de meeste leerlingen uit de directe schoolomgeving komen. De school hecht grote waarde aan professionalisering (nascholing en deskundigheidsbevordering) van medewerkers.

Meer informatie leest u op de website van de Prinses Julianaschool.

De Vereniging Christelijk Nationale Scholen (CNS) is een protestants-christelijke schoolvereniging. Het christelijk geloof vormt de basis voor het denken en handelen. De vereniging heeft 3 scholen in Gouda: de Prinses Julianaschool, de Johannes Calvijnschool en de Livingstoneschool. De scholen hanteren een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Alle kinderen van wie de ouders de levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school onderschrijven of respecteren zijn welkom. Van personeels- en bestuursleden wordt daarentegen verwacht dat zij een persoonlijke keuze hebben gemaakt voor het christelijk geloof en meelevend lid zijn van één van de protestants christelijke kerken of gemeenten.

Het levensbeschouwelijke profiel heeft binnen CNS een verbindende werking. Vanuit respect voor elkaar worden verschillen in beleving van het geloof gewaardeerd. Op een respectvolle wijze wordt omgegaan met andersgelovigen. Door de kleinschaligheid, zijn de lijnen binnen CNS kort, kennen de mensen elkaar en is iedereen waardevol en belangrijk.

Competenties en vaardigheden

Onze nieuwe directeur:

 • ziet visieontwikkeling als een dynamisch cyclisch proces;
 • heeft focus en is in staat om prioriteiten te stellen en geeft ruimte en vertrouwen binnen de afgesproken grenzen;
 • is daadkrachtig en besluitvaardig;
 • beschikt over ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke leidinggevende functie;
 • is invoelend, open en transparant en kan goed communiceren, zowel intern als extern;
 • heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit en kan omgaan met verschillende meningen en belangen;
 • is vertrouwenwekkend en inspirerend voor de medewerkers en draagt mede zorg voor een werkcultuur waarin het geven van feedback onderdeel van het werkproces is;
 • is middels empathie en transparante communicatie in staat om teamleden, leerlingen en ouders te verbinden, te motiveren en te inspireren.

Fte

1,0 fte

Schaal

€ 2999 - € 4791 | DB CAO-PO

Wat bieden wij?

De Vereniging Christelijk Nationale Scholen (CNS) Gouda biedt:

 • Een uitdagende baan op een groeiende protestants christelijke school.
 • Een betrokken team met grote inzet voor de kinderen.
 • Een schoolcultuur waarin expertise ook buiten de eigen klas wordt ingezet.
 • Ouders die bewust kiezen voor de school, graag meedenken en zich in willen zetten.
 • Scholings- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Ondersteuning vanuit het bestuur en van collega-directeuren.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de werving & selectieprocedure voor CNS. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk op 25 november 2019 om 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie (SC) en/of benoemingsadviescommissie (BAC) vinden plaats op een nader te bepalen locatie.

Belangrijke data
Sluitingsdatum               : 25 november 2019 
Voorgesprekken ScoliX : 28 november 2019
1e gesprek SC/BAC      : 2 december 2019
2e gesprek SC/BAC      : 9 december 2019

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel van der Linden via marcelvanderlinden@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

CNS Gouda

Ingangsdatum

01-01-2020

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.